Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

Технікум индустриальний

Звіт з практики бух.облік Зміст
Вступ


З 1 січня 2000 року всі українські підприємства перейшли на нову систему бухгалтерського обліку та звітності.
Основні методологічні принципи, якими підприємства керувалися раніше, зазнали істотних змін. Це пов’язано з
приведенням національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки та
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У програмі реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженій постановою Кабінету міністрів України від 28.10.98 р.
№1706, зазначено, що трансформація системи бухгалтерського обліку забезпечить більш об’єктивне відображення
фінансового стану і результатів діяльності суб’єктів господарювання, а також доступ усіх зацікавлених
користувачів до інформації і звітності. Передусім такими користувачами є інвестори, які потребують об’єктивної
оцінки діяльності підприємства для прийняття рішень про можливість інвестицій.

Мета економічної практики – розкрити сутність обліку на даному підприємстві.

Завданням економічної практики є розкриття наступних питань:

облік власного капіталу, статутного капіталу;

облік оплати праці;

облік основних засобів;

облік запасів;

облік розрахункових операцій;

облік товарів та їх реалізації;

облік доходів, витрат та фінансових результатів;

облік використання прибутку;

бухгалтерська звітність, фінансова звітність;

аналіз фінансово-господарської діяльності.


Бухгалтерський облік


2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

На дистанції електропостачання використовується комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку.

З метою забезпечення єдиних методологічних принципів організації і ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Методичних
рекомендацій по застосуванню на залізничному транспорті П(С)БО і на виконання рішень XVI засідання Ради
Укрзалізниці від 21.10.99 р., Укрзалізниця своїм наказом від 19.01.2000 р. № 17 затвердила Облікову політику
Укрзалізниці та План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
на залізничному транспорті.

З 01.02.2000 року дистанція електропостачання застосовує в бухгалтерському обліку новий План рахунків,
затвердила облікову політику для дистанції, склала порівняльний баланс станом на 01.02.2000 р.

В своїй роботі бухгалтерія керується Законом України про бухгалтерський облік і фінансову звітність України
і іншими нормативними актами, які чинні на момент проходження практики.


2.2. План рахунків

Відповідно до Інструкції “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку”, затвердженої Наказом
Міністерства фінансів від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція №291), План рахунків бухгалтерського обліку є
переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності
(кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й
найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою
цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку.
Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із
застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними
клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та
можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням
кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що
не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм Інструкції, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуться всіма підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а
також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за
власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

На підприємствах залізничного транспорту рахунки класу 8 не використовуються.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та
якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об’єктів бухгалтерського обліку на
відповідному синтетичному рахунку класу 1 “Необоротні активи”, 2 “Запаси” та 0 “Позабалансові рахунки”.


2.3. Облік власного капіталу. Статутний капітал

В бухгалтерському обліку рахунки четвертого класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів
різновидів власного капіталу – статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а
також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і
платежів, страхових резервів.

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 40 «Статутний капітал» призначений для обліку й узагальнення інформації
про формування, стан та рух статутного капіталу підприємства.

Згідно п.37 П(С)БО-2 статутний капітал – це «зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що
є внеском власників (учасників) у капітал підприємства». Тому сальдо по рахунку 40 повинне відповідати розміру
статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах підприємства. Розмір статутного капіталу
підприємства може змінюватися (збільшуватися чи зменшуватися) за рішенням власників (учасників). Таке рішення
повинне бути зафіксоване в установчих документах і зареєстровано у встановленому порядку.

Статутний капітал підприємства складається з:

визначеної кількості акцій рівної номінальної вартості (для акціонерних товариств);

часток, розмір яких визначається установчими документами (для товариств з обмеженою відповідальністю,
товариств із додатковою відповідальністю і повних товариств).

Таким чином, статутний капітал підприємства складається із внесків засновників, учасників, акціонерів і т.д.,
тому аналітичний облік статутного капіталу ведеться по кожному конкретному засновнику, учаснику, акціонеру.

По дебету рахунка 40 «Статутний капітал» відображаються:

зменшення розміру статутного капіталу;

вилучення частини статутного капіталу.

По кредиту рахунка 40 «Статутний капітал» відображаються:

формування статутного капіталу;

збільшення розміру статутного капіталу.


2.4. Облік оплати праці.

Витрати на оплату праці є одним з елементів виробничих витрат і поряд з іншими елементами затрат розглядаються
в П(С)БО 16 “Витрати”. Залишки заборгованості працівникам по оплаті праці згідно П(С)БО 2 “Баланс”
відображаються у статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” по рядку 580 на дату складання
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel