Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Управління інвестиційним портфелем цінних паперів» (ID:10090)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   102 кб.

Управління інвестиційним портфелем цінних паперів

мауп


ПЛАНВступ

Домінуюча функція банків — кредитування є одним з найважливіших чинників економічного розвитку. Але однобічний
підхід до управління ресурсами — принципова помилка менеджменту.

По-перше, не завжди всі наявні кошти можуть бути розміщені у вигляді кредитів, а дисбаланс активно-пасивних
операцій призводить до втрати потенційних доходів.

По-друге, значна частина кредитів найчастіше є неліквідною, істотна їхня частка може бути не повернута
позичальником (особливо за умов нестабільної економіки), природним наслідком чого є загальна нестабільність
банку.

По-третє, діяльність більшості банків (принаймні дрібних і середніх) стосується певного економічного регіону.
Отже, зниження ділової активності в ньому дестабілізує стан кредитного портфеля. Тому вибір активних операцій
банку повинен бути тісно пов'язаний з інвестиційним перерозподілом вільних ресурсів на грошових ринках і
ринках капіталів.

Під портфельними інвестиціями розуміються інвестиції, здійснені в портфель цінних паперів, тобто в пакет, до
якого входять цінні папери різних видів або цінні папери одного виду, але різних емітентів, або цінні папери
одного виду й одного емітента, але з різними умовами щодо терміну погашення тощо.

Термін «портфельні інвестиції» може мати кілька значень. Наприклад, у випадках, коли інвестори вкладають кошти
в цінні папери або похідні цінні папери, вказане інвестування вважається портфельним. Тобто в даному
контексті, цим терміном підкреслюється, що мова йде не про інвестиції, внесені до статутних фондів юридичних
осіб, а про інвестиції у цінні папери (їх похідні).


1. Роль цінних паперів на фінансових ринках.


На грошових ринках (з терміном обороту до року) і ринках капіталів (з терміном обороту понад рік) їх подають
однією з таких форм: іменні документарні; іменні бездокументарні; документарні на пред'явника.

Економічна роль грошових і капітальних цінних паперів полягає в забезпеченні безперервності кругообігу
промислового, комерційного і банківського капіталу, досягненні безперебійності бюджетних витрат, у прискоренні
реалізації товарів і послуг, тобто у забезпеченні процесу відтворення і утворення чи збільшення капіталу.

Як свідчить світова практика, на ринку грошових цінних паперів у ролі інвесторів домінують банки. На ринку ж
капітальних цінних паперів переважають інституціональні інвестори (інвестиційні або пенсійні фонди, страхові
компанії, профспілки), що сприяє розширенню кола покупців фінансових інструментів і, отже, розосередженню
ризику вкладання коштів у цінні папери. Найважливішу посередницьку роль відіграють інвестиційні банки. Як
консультант з усіх фінансових питань, пов'язаних з емісією, банк разом з потенційним емітентом визначає
реальні й найбільш економічні можливості виходу на конкретний ринок, а згодом, як головний гарант, бере на
себе організаційні зобов'язання, що забезпечують повне розміщення випущених цінних паперів. Таким чином,
первинний ринок — це механізм емісії й початкового розміщення цінних паперів.

Проте фактичний стан інвестиційних процесів відображають такі характеристики, як рівень розвитку вторинного
ринку, його активність і мобільність. Механізм вторинного ринку дуже складний і багатоступеневий: вторинний
оборот цінних паперів нічого не додає до капіталів, тому що емітенти один раз уже придбали їх на первинному
ринку. Цінні папери здебільшого купують для отримання прибутку не стільки з відсоткових виплат, скільки від
їхнього перепродажу. Але з економічного погляду саме процес перепродажу забезпечує перерозподіл капіталу в
найефективніші галузі господарства. Цінні папери найприбутковіших галузей виробництва і цілих секторів
економіки зростають у ціні, збільшується їх привабливість, що створює передумови для випуску нових паперів і
тим самим нового залучення капіталу. Відмінною рисою операцій з цінними паперами є те, що відбувається не
просто купівля-продаж товару, а й передання прав власності, яке нерідко має адресність (обов'язок сплачувати
відсотки і дивіденди конкретним новим власникам), а також низку супутніх прав, наприклад прав голосу.


2. Операції з цінними паперами.На ринку цінних паперів у разі роботи з фінансовими інструментами (акціями, облігаціями, державними,
муніципальними, корпоративними цінними паперами, казначейськими зобов'язаннями, облігаціями внутрішньої
позики, житловими, компенсаційними, депозитними сертифікатами, а також похідними цінними паперами: фінансовими
ф'ючерсами, опціонами, свопами тощо) усі види професійної діяльності (за винятком первинних емісій) можна
класифікувати в такий спосіб:

брокерська діяльність — здійснення угод з цінними паперами довірителя чи комісіонера, що діє на підставі
договору або доручення комісії;

дилерська діяльність — виконання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені й власним коштом шляхом
публічного оголошення цін купівлі і(чи) продажу із зобов'язанням їх купівлі і(чи) продажу за оголошеними
цінами;

діяльність з управління цінними паперами — здійснення від свого імені за винагороду протягом певного терміну
довірчого управління переданими у володіння цінними паперами, що належать іншій особі, в інтересах цієї особи
чи третіх осіб: коштами, призначеними для інвестування в цінні папери; коштами і цінними паперами,
одержуваними в процесі їх управління;

клірингова діяльність — діяльність з визначення взаємних зобов'язань (збирання, звіряння, коректування
інформації про угоди з цінними паперами і підготування бухгалтерських документів за ними) та їх заліку щодо
постачань цінних паперів і розрахунків за ними;

депозитарна діяльність — надання послуг із збереження сертифікатів цінних паперів і(чи) обліку й переходу прав
на цінні папери;

діяльність із ведення реєстру власників цінних паперів —збирання, фіксація, обробка, збереження і надання
даних, що становлять систему ведення реєстрів власників цінних паперів;

діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів — надання послуг, які безпосередньо сприяють
укладанню цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів.

Вирішення основних завдань інвестиційного менеджменту в банку (сприяння розвитку як конкретного банку, так і
економіки загалом) досягають шляхом:

— усунення істотної частини кредитного ризику (за рахунок його зрівноважування високоякісний цінними
паперами);

— стабілізації доходу банку (завдяки потенційному чергуванню доходів за позичками і цінними паперами);

— досягнення географічної диверсифікації (за рахунок адаптації переважно до вторинного ринку цінних паперів);

— послідовної підтримки" ліквідності (через можливість динамічної трансформації ресурсного портфеля в частині
цінних паперів);

— забезпечення високої гнучкості банківського портфеля активів (за рахунок простої й ефективної його
реструктуризації на базі купівлі-продажу цінних паперів);

— страхування ризику варіацій відсоткових ставок (управлінням дисбалансами й термінами погашення щодо портфеля
цінних паперів);

— створення високоякісних застав (для забезпечення особливо важливих депозитів);

— управління податковими відрахуваннями (за рахунок компенсації оподатковуваних надходжень за позичками);

— підвищення основних показників балансу (внаслідок незалежності якості сукупних активів від циклів ділової
активності).


3. Методи оцінки інвестиційної діяльності.


Порівняно з іншими активними операціями банків інвестиційний менеджмент в Україні має низку особливостей.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel