Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Витрати виробництва. Їх класифікація» (ID:9216)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       16 стр.
Размер в архиве:   44 кб.

- визнані економічні санкції (штрафи, пені сплачені).


Витратами, що збільшують зобов'язання, є нарахування:


- зарплати, податків, зборів, обов'язкових платежів;- відрахувань на обов'язкове і добровільне страхування;- транспортних витрат;- оренди, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг з реклами;- послуг сторонніх організацій (аудиторських, консультаційних, юридичних, медичних тощо);- інші нарахування витрат, пов'язаних зі збільшенням зобов'язань.


Однак п. 6 П(С)БО 16 визначає: витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення
зобов'язань (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) тільки за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Це означає, що обов'язковою умовою визнання витрат, як і
інших активів або зобов'язань, є їх достовірна оцінка.

Але вже згідно з п. 7 П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здійснені. Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і
застосовуваному у національних П(С)БО принципу відповідності витрат доходам. З цього випливає, що витрати, які
неможливо прямо зв'язати з доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в
якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує отримання економічних вигод протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються
шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами, що регулюється пунктом 8
П(С)БО 16. Це стосується, передусім, амортизації.

Необхідно відзначити, що не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати згідно з
п. 9:


1. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт і послуг.2. Погашення отриманих позик.3. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента
або принципала.4. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.5. Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, які не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 П(С)БО
16, тобто якщо порушені обов'язкові умови достовірності оцінки витрат.


Склад витрат у найбільш загальному вигляді визначається двома П(С)БО: 3 "Звіт про фінансові результати" і 16
"Витрати", але докладно структуру (або номенклатуру) статей та елементів витрат подано тільки у П(С)БО 16.

2.3. Вдображення матеріальних витрат на виробництво на рахунках.
Для відображення витрат План рахунків передбачає рахунки двох класів: 8 і 9.


Витрати відображаються у бухгалтерському та обліку звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати сплати
коштів.

Для відображення витрат новий План рахунків містить рахунки класу 9 "Витрати діяльності", що відображають
витрати по статтях витрат, і рахунки класу 8 "Витрати по елементах", що відображає витрати по елементах
витрат. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків, суб'єкти малого підприємництва, а також
організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести облік витрат тільки
на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9. У цих підприємств інформація про витрати
формуватиметься в обліку в розрізі економічних елементів. Витрати списуються безпосередньо з кредиту рахунків
класу 8 в дебет рахунка 23 "Виробництво" в частині прямих і виробничих накладних витрат, а всі інші витрати
відносяться на рахунок 79 "Фінансові результати". Усі витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою
діяльністю, витрати при надзвичайних операціях в цьому випадку враховуються на рахунку 85 "Інші витрати".

Необхідно відзначити, що в Інструкції не дане визначення "суб'єкт малого підприємництва". Якщо користуватися
старими критеріями віднесення підприємств до "малих" за чисельністю працівників, то для багатьох малих
підприємств, які провадять різнопланову діяльність, такий облік витрат не за їх видами, а тільки за елементами
обмежить можливість отримання важливої інформації для економічного аналізу, планування діяльності. Тому вести
облік витрат тільки на рахунках класу 8 можна рекомендувати тільки підприємствам з невеликою кількістю
господарських операцій і при відсутності кількох напрямів діяльності.

Вести облік витрат тільки на рахунках класу 8 можна рекомендувати тільки підприємствам з невеликою кількістю
господарських операцій і при відсутності кількох напрямів діяльності.

Усі інші підприємства використовують рахунки класу 9. Їх використання дозволяє здійснювати докладніший облік
витрат. Такі підприємства можуть вести облік витрат тільки на рахунках класу 9 або за бажання можуть
використовувати одночасно з цим і рахунки класу 8 для узагальнення інформації про витрати за елементами. При
цьому для систематизації інформації може бути застосована така схема: витрати відносяться спочатку на рахунки
витрат класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками і на
рахунок 23 "Виробництво".

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена у
момент виплати активу або збільшення зобов'язання, які спричинюють зменшення власного капіталу підприємства.


Відображення статей витрат у фінансовій звітності про фінансові результати ф.2 П(С)БО 3 згідно з новим Планом
рахунків подано у таблиці 1.

Таблиця 1.

загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel