Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Витрати виробництва. Їх класифікація» (ID:9216)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       16 стр.
Размер в архиве:   44 кб.

внаслідок чого вони безпосередньо впливають на вибір методу обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції щодо конкретних умов технологічного процесу , а також рівня його організації.

Проблема зв’язків об’єктів калькулювання собівартості продукції з калькуляційними одиницями широко
дискутується у зарубіжній та вітчизняній економічній літературі. За калькуляційну одиницю береться одиниця
вимірювання , в якій виражається обсяг калькульованого об’єкта.

Відносна самостійність і економічна значимість калькуляційної одиниці випливає із поставлених до неї вимог.
Калькуляційна одиниця має показувати кількісну сторону певної споживної вартості; бути економічно однорідною,
тобто прийнятою для всіх підприємств, що випускають певний вид продукції; бути стійкою в часі і, по можливості
, відповідати одиницям ціноутворення.

Ототожнення об’єкта калькулювання і калькуляційною одиницею призводить до того, що не прослідковується різниця
в калькулюванні собівартості виду та одиниці продукції. З іншої точки зору, калькуляційна одиниця є об’єктом
калькулювання лише в одиничному виробництві. У масовому багатоасортиментному виробництві обчислюється
собівартість устого випуску продукції, собівартості виду однорідної групи продукції (наприклад, 100 штук)
скловиробів, що береться за калькуляційну одиницю.

З формуванням в Україні ринкової економіки заслуговує на увагу питання про те, що має бути взято за одиницю
калькулювання : одиниця продукції повної споживчої вартості з урахуванням її корисності чи тільки фізична
одиниця продукції. На думку багатьох економістів, об’єкт калькулювання повинен виражати не тільки кількісні
параметри продукції, а й її якісні характеристики. Тому при виборі калькуляційної одиниці необхідно мати в
полі зору передусім такі критерії, як характер продукції, її номенклатуру, організацію технологічного процесу,
тип виробництва, систему планування та обліку.

Наостанок треба відмітити, що для підвищення ефективності виробництва передбачається здійснювати на всіх
рівнях управління господарством систему заходів, направлених на більш повне використання всіх видів ресурсів
- праці, енергії, сировини і матеріалів, обладнання і виробничих потужностей, скорочення різних втрат і
відходів, часткову ліквідацію невиробничих витрат.
2.2. Витрати в національних стандартах обліку.


Уперше визначення терміна "Витрати" у національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку подано у
пункті 1 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". При цьому під витратами мають на увазі зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власниками).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31
грудня 1999 року №318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за №27/4248, визначає
методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і розкриття її у
фінансовій звітності. Норми цього П(С)БО поширюються на підприємства, організації та інших юридичних осіб
незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ). Однак дія цього П(С)БО не поширюється на
витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів і наданням послуг з їх виконання. Водночас П(С)БО 16
фактично замінило всі типові положення, що існували раніше, з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції, обліку витрат обігу тощо.

Структура П(С)БО 16 "Витрати" складається з таких розділів:


- загальні положення, де подаються визначення термінів, що використовуються у цьому Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку;- визнання витрат, де визначено порядок визнання витрат у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;- склад витрат, де визначено номенклатуру статей та елементів витрат;- розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності, що містить перелік показників, які
мають бути розкриті у примітках до річної фінансової звітності;- приклад розподілу загальновиробничих витрат;- розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення у звіті про фінансові результати;- розрахунок втрат від участі у капіталі.


У пункті 4 П(С)БО 16 подано такі визначення термінів:

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат;

непрямі (опосередковані) витрати - витрати, які неможливо віднести безпосередньо до конкретного об'єкта витрат
економічно доцільним шляхом;

нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умови звичайної
діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва.

Витрати визнаються у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. До
витрат, що виникають у зв'язку зі зменшенням активів, відносять:


- списання матеріалів у виробництво, для ремонту основних фондів, на адміністративні цілі;- нарахування зносу (амортизації);- списання основних засобів, МШП, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що стали непридатними і
не використовуються;- втрати від знецінення запасів;- недостачі запасів (сировини, матеріалів, товарів, готової продукції тощо);- нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не може бути погашена;- доброчинні внески;

загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel