Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Витрати виробництва. Їх класифікація» (ID:9216)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       16 стр.
Размер в архиве:   44 кб.

Витрати - це споживані в процесі виробництва засоби виробництва , що включають в себе колишню працю
(сировину, матеріали, паливо і т. д. ) та засоби праці ( будівлі, машини, обладнання ) у формі амортизації,
які переносять свою вартість на знову створений продукт. Вартість матеріальних витрат є основною складовою
частиною собівартості продукції.

Собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства складається з витрат, пов’язаних з використанням у
процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, палива, енергії, основних фондів,
нематеріальних активів, а також інших витрат на її виробництво та реалізацію.

До витрат виробництва (обігу) , що включаються до собівартості продукції, належать:

затрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

затрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), обумовлені технологією і
організацією виробництва, включаючи затрати на контроль за виробничими процесами та якістю вироблюваної
продукції;

затрати, пов’язані з використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на
геологорозвідку та геологорозшуки корисних копалин, затрат на рекультивацію земель, плати за деревину ,
продану на пні, та за воду , що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а
також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє
природнє середовище, розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів;

затрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва,
поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей,
що здійснюються в ході виробничого процесу;

затрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи затрати на проведення дослідно-експериментальних робіт,
виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницбкими і раціоналізаторськими пропозиціями,
пов’язані з основоною діяльністю підприємства, а також затрати на організацію виставок і конкурсів, виплати
авторських винагород, а також відрахування Товариству винахідників і раціоналізаторів;

затрати на обслуговування виробничого процесу;

затрати на забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;

потпчні затрати , пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення ( очисних
споруд, уловлювачів, фільтрів тощо) , витрати на поховання екологічно небезпечних відходів, очищення стічних
вод, інші види поточних витрат на природозбереження, а також затрати , пов’язані з розроюленням і
затвердженням норм на викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природнє середовище;

затрати, пов’язані з управлінням виробництвом;

затрати, пов’язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів;

витрати, пов’язані з передбаченим чинним законодавством набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату
випускникам середніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий навчальний
заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також надання їм оплачувальної відпустки перед початком роботи;

додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на
перевезення працівників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад та
від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад , а також затрати на експлуатацію
та утримання вахтового селища, некомпенсовані платою працівників за користування житлом і комунальні
послуги;

виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований на виробництві ( неявочний ) час;

відрахування на державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення;

платежі на обов’язкове страхування майна підприємства , що належить до складу основних виробничих фондів;

затрати на сплату відсотків за короткотермінові позички банків, одержання яких пов’язане з поточною
виробничою діяльністю;

оплата послуг банків за виконання відповідно до укладених угод торгівельно-комісійних (факторингових)
операцій з платіжними документами;

затрати на гарантійне обслуговування та ремонт виробів, на які встановлені гарантійні терміни служби;

затрати, пов’язані із збутом продукції;

затрати на утримання приміщень, що надаються безкоштовно підприємствам громадського харчування для
обслуговування трудових колективів , включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення всіх видів
ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водопостачання, електропостачання, а також на паливо для
приготування їжі;

затрати на відтворення основних виробничих фондів, що включаються до собівартості продукції ( робіт,
послуг) у формі амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у вартості основних виробничих
фондів, у тому числі прискореної амортизації активної їх частини;

податки, збори та інші обов’язкові платежі, пердбачені чинним законодавством, включаючи плату за землю
сільськогосподарського призначення;

інші витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з чинним
законодавством.

Затрати , що включаютьсч до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються відповідно до їх
економічного змісту за такими елементами:


Матеріальні затрати.

Витрати на оплату праці.

Відрахування на соціальні заходи.

Амортизація основних фондів.

Інші витрати.

Вартість матеріальних ресурсів за елементом “матеріальні затрати” формується виходячи з цін їх
придбання без урахування податку на добавлену вартість, за винятком випадків, коли це передб

ачено законодавчими актами ( включаючи сплату відсотків за кредит, що надається постачальником цих
ресурсів), націнок (надбавок), комісійних винагород, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним
організаціям, вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, мита і митного збору,
витрат на транспортування , зберігання та доставку, які здійснюються сторонніми організаціями.

До вартості матеріальних ресурсів включаються також затрати підприємств на придбання упаковки і
тари , крім дерев’яної і картонної , одержаної від постачальників матеріальних ресурсів, за винятком
вартості цієї тари за ціною її можливого використання у тих випадках, коли цінии на них
встановлені окремо понад ціни на ці ресурси.

З витрат на матеріальні ресурси , що включаються до собівартості продукції , вираховується вартість
зворотніх відходів.

Зворотні відходи - це залищки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів
матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) і втратили
повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні) і через це
використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються
за прямим призначенням.
До зворотніх відходів не належать:

залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються до інших цехів,
підрозділів як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції ( робіт, послуг);

попутна продукція, перелік якої встановлюється в галузевих інструкціях з питань планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг).

Зворотні відходи оцінюються :

за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу (ціною можливого використання), якщо відходи можуть
бути використані для основного виробництва , але з підвищенням витрат ( зниженням виходу готової
продукції), для потреб допоміжного виробництва, виготовлення предметів широкого вжитку ( товарів
культурно-побутового та господарського призначення) або реалізовані стороннім підприємствам і
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel