Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Витрати виробництва. Їх класифікація» (ID:9216)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       16 стр.
Размер в архиве:   44 кб.

П Л А Н

Вступ


1. Витрати виробництва. Їх класифікація. Матеріальні витрати виробництва.

2. Облік матеріальних витрат на виробництво.

2.1. Методологічні аспекти обліку витрат виробництва.

2.2. Витрати в національних стандартах обліку.

2.3. Вдображення матеріальних витрат на виробництво на рахунках.


3. Облік прямих матеріальних витрат на підприємстві громадського харчування.


Висновки

Список використаної літератури

Вступ.


Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського
обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в
народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в
Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів.

Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій,
доходів, витрат і фінансових результатів та на нову систему бухгалтерського обліку. Цей перехід вимагає від
бухгалтерських служб підприємств і організацій грунтовної самостійної професійної перепідготовки бухгалтерів
та пристосування бухгалтерських регістрів до вимог нової системи бухгалтерського обліку.

Принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку у світовій практиці регулюються національними
положеннями (стандартами), які розробляють професійні організації бухгалтерів. При цьому вони мають
рекомендаційний характер та грунтуються на концептуальній основі складання та подання фінансових звітів,
розробленій Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

В Україні основи нової системи бухгалтерського обліку закладено в Законі України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" та конкретизовано в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку. Методологічні засади застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та обліку окремих
господарських операцій викладено у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Новий План
рахунків разом з Інструкцією про його застосування встановлюють загальний концептуальний підхід до побудови
системи бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", пріоритетною є оцінка
активів за їх історичною (фактичною) собівартістю, яка визначається на підставі витрат на їх виробництво або
придбання.

Закон надає підприємствам право самостійно визначати облікову політику та розробляти систему і форми
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій (п. 5 ст. 8).
Отже, держава встановила правила й процедури обробки економічної інформації та складання фінансової звітності
тільки для зовнішніх користувачів.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, новий План рахунків та Інструкція про його
застосування спрямовані на організацію фінансового обліку та фінансової звітності. Управлінський облік
підприємства мають розробляти самостійно та застосовувати з врахуванням конкретних умов діяльності
підприємства з метою одержання необхідної обліково-економічної інформації для прийняття оптимальних
управлінських рішень.

У новій системі бухгалтерського обліку доцільно застосовувати відпрацьовані способи обліку окремих
господарських операцій, які виправдали себе в практиці бухгалтерської роботи, але не суперечать національним
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та положенням Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку, або з внесенням до них відповідних змін.


Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує
питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми господарювання
змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те, що називається цивілізованою формою
ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів
здійснення господарської діяльності.

В таких умовах розвитку економіки в країнах колишнього радянського союзу, все більше і більше зростає роль
витрат підприємства, як невід’ємної складової виробничого процесу, що в свою чергу вимагає повного
переосмислення теорії виробництва починаючи від вхідних ресурсів і закінчуючи кінцевим продуктом, готовим для
продажу. Визначення витрат - це невід’ємна умова успіху, тому що від їх обсягу безпосередньо залежить розмір
прибутку, який одержить підприємець.

Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного
використання. Застосування ресурсів у одному виробничому процесі виключає можливість їхнього використання за
іншим призначенням. Наприклад, деревина, використовувана в будівельній справі, не може бути застосована,
скажімо, у виробництві меблів, сірників і інших товарів. Вибір конкретних ресурсів для виробництва якогось
товару означає неможливість виробництва альтернативного товару. Економічні витрати будь-якого ресурсу, що
застосовується у виробничому процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів
використання.

З позицій бухгалтерського підходу до виробничих витрат варто відносити всі реальні, фактичні витрати, що
здійснюються в грошовій формі. Такими можуть бути: заробітна плата робітників; плата за оренду будинків,
споруджень, верстатів, устаткування; оплата транспортних витрат; оплата послуг банків, страхових компаній і
т.д.

З позицій економічного підходу до витрат виробництва варто відносити не тільки фактичні витрати, здійснювані в
грошовій формі, але і не оплачувані фірмою витрати, витрати, пов'язані з упущеною можливістю самого
оптимального застосування своїх ресурсів.

І бухгалтери, і економісти включають у свої розрахунки фактичні витрати (заробітна плата робітників, оклади
службовців, оренда приміщень та вартість матеріалів). Для бухгалтерів фактичні витрати важливі, оскільки вони
включають прямі виплати підприємства іншим юридичним особам, з якими воно має справу. Ці витрати повинні знати
і економісти, фактичні витрати це ті кошти, які могли би бути використанні десь в іншому місці з більшою
ефективністю.

Основним напрямком діяльності кожної комерційної організації є отримання максимального прибутку. Припустимо,
що підприємство-виробник закуповує усі фактори виробництва (сировину, устаткування, робочу силу, і т.д.) і
перетворює їх у кінцевий продукт призначений для продажу. Кількість товару, що буде продаватися на ринку
залежить від рівня витрат, які фірма здійснила протягом усього виробничого циклу, і реального попиту на готову
продукцію (ціна, за якою товар буде продаватися). З цього можна зробити виснивок, що розмір витрат
виробництва є однією з умов успіху на ринку, оскільки, чим менші витрати виробництва, тим більший прибуток
отримує підприємство з врахуванням рівня ринкових цін.

Витрати виробництва знаходять своє вираження в показниках собівартості продукції , що в грошовому виразі
характеризує всі матеріальні витрати і витрати на оплату праці, необхідні для виробництва і реалізації
продукції.Витрати виробництва та їх класифікація. Матеріальні витрати виробництва.

загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel