Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її історична роль в житті українського народу» (ID:9046)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   15 кб.

Контрольна роботаз курсу історії Українина тему:«Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її історична роль в житті українського народу»

Київ - 2001План


1. Причини і джерела виникнення козацтва


Козацтво на Україні — явище самобутнє, національне. суто народне. Воно виникло і сформувалося в другій
половині XV — XVI ст. як форма протесту українського народу проти зростаючого соціального та
національно-релігійного гноблення, посилення кріпацтва і розвитку кріпосного права. Соціальний склад козацтва
був неоднорідний. Переважну його масу становили збіглі селяни, представники міських низів, а також декласовані
елементи селян і шляхти. Воно поповнювалося вихідцями не лише з українських земель, а й з Білорусії, Росії,
Молдавії.

Проблема появи та формування козацької верстви й досі є дискусійною. Перші спроби її розв'язання були зроблені
ще на початку XVII ст., коли польські історики намагалися вивести козацький родовід із самоназви, тобто зі
слова "козак". Зокрема, польсько-литовський хроніст М. Стрийковський вважав, що козаки походять від
стародавнього ватажка "Козака", який вдало боровся з татарами. З часом вирішення цієї проблеми стало більш
науковим. Поступово викристалізувалася низка версій. що пояснюють походження козацтва:

1. "Хозарська" — ототожнює козаків з давніми народами степу "козарами", або хозарами.

2. "Чорно-клобуцька" — вбачає в них нащадків "чорних клобуків" — тюркського-племені, яке у давньоруські
часи жило в пограничному зі Степом Пороссі.

3. "Черкаська" — вважає виникнення козацтва одним з наслідків процесу міграції у Подніпров'я черкесів
(черкасів), які до того проживали у Тмутаракані.

4. "Татарська" — виводить козацький родовід з татарських поселень, що виникли на Київщині за часів
Володимира Ольгердовича та Вітовта, де шляхом злиття татарського елементу з місцевим населенням утворилася
якісно нова верства — козацтво.

5. "Автохтонна" — доводить, що козацтво як спільнота є прямим спадкоємцем, логічним продовженням вічових
громад Київської Русі, які за литовської доби не зникли, а лише трансформувалися, зберігши свій вічовий
устрій, у військово-службові формування, підпорядковані великому литовському князю.

6. "Болохівська" — пов'язує козаччину з існуванням в давньоруських автономних громадах так званих
болохівців, які після встановлення монгольського іга добровільно прийняли протекторат Орди і вийшли з-під
влади місцевих князів.

7. "Бродницька" — витлумачує генетичний зв'язок козацтва зі слов'янським степовим населенням періоду
Київської Русі — "бродниками", які жили у пониззі Дунаю.

8. "Уходницька" — пов'язує виникнення козацтва з утворенням на території Наддніпрянщини громад вільних
озброєних людей, котрі прибували сюди на промисли за рибою, бобрами, сіллю, дикими кіньми та іншою здобиччю.

9. "Захисна" — пояснює появу козацтва на південних рубежах необхідністю дати організовану відсіч наростаючій
татарській загрозі.

10. "Соціальна" — факт виникнення козацтва пояснює як наслідок посилення економічного, політичного,
національного та релігійного гніту, яке штовхало селянство до масових втеч на вільні землі та самоорганізацію
у нових місцях проживання.

Жодна з цих теорій не може самостійно пояснити всю складність виникнення та формування козацтва, оскільки
кожна з них базується на якомусь одному чиннику із економічної, етнічної, воєнної чи соціальної сфер. Водночас
більшість з них містить раціональні зерна, синтез яких дає можливість наблизитися до правильної відповіді.

Поява того чи іншого історичного явища зумовлена, як правило, сумарною дією чинників двох категорій (межа між
якими досить умовна), тих, що роблять виникнення цього явища можливим, та тих, які зумовлюють його
необхідність. Чинниками, що робили можливими появу та формування козацтва, були:

1. Існування великого масиву вільної землі зі сприятливими для життєдіяльності умовами у порубіжжі між
хліборобською та кочовою цивілізаціями.

2. Досвід освоєння південних територій уходниками, добичниками, бродниками та ін.

3. Природне прагнення людей до міграції у пошуках кращого, до самозбереження, самоствердження і
самореалізації.

Необхідність виникнення козацтва зумовлена:

1. Зростанням великого феодального землеволодіння, що розпочалося з XV ст. і підштовхнуло процес
господарського освоєння та колонізації нових земель.

2. Посиленням феодальної експлуатації, прогресуючим закріпаченням, наростанням релігійного та національного
гніту.

3. Зростанням зовнішньої загрози, нагальною потребою захисту від нападів турків і татар.

Козацтво сформувалося на стику землеробської та кочової цивілізацій, між слов'янським та тюркським етнічними
масивами, між християнством та магометанством. Показово, що турки називали запорожців буткалами, тобто
змішаним народом. У козацький побут органічно ввійшли тюркські слова (кіш, осавул, булава, бунчук, барабан,
табір, майдан тощо), татарські озброєння (крива шабля), одяг і звичаї (шаровари, оселедець тощо). Тому термін
"протистояння", поширений в історичній літературі, не зовсім точно подає характер тих умов, за яких
відбувалося формування козацтва. Цей маргінальний прошарок населення зростав на грунті взаємодії, взаємовпливу
та пошуку компромісу між кочовою та хліборобською цивілізаціями.2. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу


Початковий етап виникнення козацтва малодосліджений. Незаперечним є факт, що його бурхливе зростання,
формування відбувалося тоді, коли орди новоствореного Кримського ханства вогнем і мечем нищили міста й села
України, а польсько-литовські загарбники посилили на нашій землі національний і соціальний гніт. Відомо, що
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel