Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальні передумови та економічні причини необхідності виникнення кредиту» (ID:9006)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   29 кб.

погасити кредит. Ними можуть бути виручка від реалізації товарів, отримувані заробітна плата, пенсія тощо. Як
правило, за відсутності цієї передумови кредит не надається.

Для юридичних осіб - суб’єктів господарювання ще однією неодмінною економічною передумовою існування кредиту,
яка випливає з попередніх, є їх функціонування на засадах комерційного чи господарського розрахунку.

Відомо, що під впливом різних чинників потреба підприємств у оборотному капіталі коливається як протягом
одного циклу, так і (особливо) в різних циклах кругообігу. Ці коливання бувають двох видів - сезонні та
постійні. Сезонні коливання переважно викликані природними чинниками, а постійні - в основному різними
випадковими причинами. З метою забезпечення безперервності індивідуального кругообігу капіталу обидва види цих
коливань зумовлюють необхідність кредиту, хоча за характером та обсягами ці коливання істотно відрізняються
між собою.

Значні коливання доходів та видатків населення також зумовлюють необхідність кредиту. В умовах нормального
розвитку економіки у молодих людей потреби часто перевищують їх доходи. Адже часто необхідно платити за
отримання освіти, купувати житло, меблі, побутову техніку тощо. Але доходів вони або зовсів не мають, або ці
доходи ще незначні. Водночас у людей похилого віку в нормальних умовах розвитку економіки часто є вільні
кошти, які вони зберігають у фінансово-кредитних установах. Це створює передумови для надання кредиту.

Отже, можна зробити висновок, що необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин. Його
передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника, а конкретними причинами, що обумовлюють
необхідність кредиту, - коливання потреб в коштах та джерелах їх формування як у юридичних, так і у фізичних
осіб. Коли в одних кошти вивільняються, іншим їх не вистачає. Ця суперечність розв’язується за допомогою
кредиту, котрий необхідний позичальнику для розширення виробництва або для повнішого задоволення власних
потреб.


Розділ II. Економічна сутність категорії кредитЗа своєю сутністю та механізмом впливу на процеси суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших
економічних категорій. Тому в економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань,
пов’язаних із сутністю та роллю кредиту. Найбільш поширеними в економічній теорії є два підходи до визначення
сутності кредиту:

ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб’єктом іншому в позичку. При такому
підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту
його економічного змісту;

ототожнення кредиту з певним видом економіних відносин, які формуються в суспільстві. Такий підхід дає
можливість глибше дослідити економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи та
закономірності його руху.

За своєю сутністю кредит - це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з
передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та
добровільності.

Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які констатують їх як окрему самостійну економічну категорію -
кредит. Основними ознаками відносин, що становлять сутність кредиту, є такі:

учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власниками певної маси вартості і
вільно нею розпоряджатись; нести економічну відповідальність за своїми зобов’язаннями. Без цього вони не
зможуть набути статусу ні кредитора, ні позичальника. Щоб стати кредитором, економічний суб’єкт повинен
накопичити у власності певну суму вільних коштів, якими може вільно розпоряджатися. А щоб стати позичальником,
суб’єкт повинен мати передумови для накопичення в майбутньому у своїй власності достатньої суми вільних коштів
для повернення боргу;

кредитні відносини є добровільними та рівноправними. Тільки за цих умов вони будуть взаємовигідними і зможуть
розвиватись. Економічна самостійність суб’єктів, добровільність, рівноправність та взаємна вигода роблять
кредитні відносини внутрішньо адекватними ринковим відносинам, зумовлюють їх розвиток на ринкових засадах;

кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають. Кредитор залишається
власником переданої в борг вартості, а позичальник одержує її лише у тимчасове розпорядження, після чого
повинен повернути її власникові. Незмінність власника в кредитних відносинах вимагає особливо чітково і
дійового правового їх оформлення, щоб захистити інтереси власника;

кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв’язку з рухом вартості (грошей чи матеріальних
цінностей). Проте вони не є еквівалентними, тому що кожне переміщення вартості не супроводжується зустрічним
рухом відповідного еквівалента. Однак вартість переміщується на зворотних засадах, тобто, після певного
періоду ці кошти повертаються назад у висхідне положення;

нееквівалентість кредитних відносин значно посилює в механізмі їх реалізації роль чинника платності, за яким
позичальник повертає власникові більшу масу вартості, ніж сам одержує від нього. Така плата, що називається
процентом, має подвійне призначення:

компенсувати кредитору втрату доходу у зв’язку з переданням відповідної суми коштів у чуже розпорядження та
можливі збитки на випадок неповернення позички;

стимулювати позичальника до підвищення ефективності використання одержаних у позичку коштів;

кредитні відносини на мікроекономічному рівні є перервними, тобто після повернення одержаної в борг вартості
і сплати процента вони перериваються. Проте на макроекономічному рівні кредитні відносини підтримуються
безперервно як безперервних рух вартості в процесі суспільного відтворення. Закінчуючи відносини з приводу
однієї суми вартості чи з одним контрагентом, економічні суб’єкти постійно вступають у кредитні відносини з
іншими контрагентами чи з тими самими, але з приводу інших сум вартості. Тому кредитні відносини виходять за
межі відносин двох економічних суб’єктів і мають характер загальносуспільних;

безперервність та платність кредитних відносин визначають ще одну характерну їх рису - здатність
забезпечувати зростання вільної вартості, тобто їх капіталізацію. Відтак формується особлива самостійна форма
капіталу - позичковий капітал.

Кредит як форма суспільних відносин має багато спільного з іншими економічними категоріями - грошима,
фінансами, капіталом та ін. Зокрема, всі вони є вартісними категоріями, обслуговують рух вартості в процесі
відтворення. Вони тісно переплітаються між собою функціонально. Особливо тісно пов’язаний кредит з грошима, і
цей зв’язок дедалі посилюється в міру розвитку суспільного виробництва й ускладнення економічних відносин.
Водночас кредит - це цілком самостійна категорія, що функціонує поряд з іншими категоріями, не замінюючи
жодної з них і не поступаючись їм сферою свого призначення. Від грошей кредит відрізняється такими рисами:

у них різний склад суб’єктів-носіїв відповідно грошових і кредитних відносин: у першому випадку ними є
продавець і покупець, у другому - кредитор і позичальник, які можуть не збігатися;

у них різний характер руху вартості: в суто грошових відносинах має місце зустрічне, еквівалентне переміщення
двох різних форм власності - товарної і грошової, а в кредитних відносинах - нееквівалентне переміщення
вартості в грошовій або в товарній формі;

у них різне сусупільне призначення в процесі відтворення. Гроші призначені забезпечити реалізацію споживної
вартості і довести її до кінцевого споживача. Кредит призначнений задовольняти тимчасові потреби в додаткових
коштах одних економічних суб’єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів - для других;

рух грошей від одного економічного суб’єкта до іншого (у некредитних відносинах) завжди супроводжується
зміною власника відповідної вартості, представленої грошима: право власності на гроші переходить від платника
до одержувача. При кредитному переміщенні вартості власником її завжди залишається кредитор;

Отже, кредит і гроші - це дві самостійні економічні категорії, кожна з яких має своє спеціфічне призначення,
сферу використання та характер руху вартості.

Істотні відмінності є між кредитом і фінансами. На відміну від кредиту, фінанси формуються в процесі розподілу
вартості (кредит - у процесі перерозподілу), рух вартості у фінансових відносинах пов’язаний зі зміною
власності, не є зворотним і платним.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel