Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « ПРЕДМЕТ: АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» (ID:8713)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   15 кб.

права та законності, вживати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва
прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим
чином умисно сприяти їх вчиненню

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / В.С. Ковальський (кер. авт. кол.) В.Т.
Білоус, С.Е. Демський та ін; Відп. ред. Я. Кондратьєв – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с. .

Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів і методів, що суперечать чинному
законодавству.

У своєму приватному житті адвокат також зобов'язаний додержуватися закону, не вчиняти правопорушень і умисно
не сприяти .вчиненню їх.

Додержання принципу конфіденційності є необхідною та найважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом
і клієнтом, без яких неможливо належне надання правової допомоги. Отже, збереження конфіденційності будь-якої
інформації, отриманої адвокатом від клієнта, а також про клієнта або інших осіб у процесі здійснення
адвокатської діяльності, є правом адвоката у відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вимагати
розголошення такої інформації, та обов'язком щодо клієнта й тих осіб, кого ця інформація стосується.
Конфіденційність певної інформації, яку охороняють правила ст. 4 Закону України «Про адвокатуру» може бути
скасована тільки особою, заінтересованою в її додержанні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи
правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій формі.

Адвокат не відповідає за порушення цього принципу в разі допиту його в установленому законом порядку як
свідка щодо обставин, які виходять за межі предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним
законодавством, хоч і охопленого предметом конфіденційної інформації.

Розголошення відомостей, що становлять адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи
незаконні спроби органів дізнання, досудового слідства й суду допитати адвоката про обставини, що є
адвокатською таємницею.

Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити такі умови зберігання документів, переданих йому
клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що є в його розпорядженні й містять конфіденційну
інформацію, які розумно виключають доступ до них сторонніх осіб.

Принцип конфіденційності тісно пов'язаний з принципом адвокатської таємниці. Адвокат зобов'язаний зберігати
адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадяни або юридична особа
зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом під
час здійснення своїх професійних обов'язків. Дані досудового слідства, що стали відомі адвокатові в зв'язку з
виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або
прокурора. Адвокати, винні в розголошенні відомостей досудового слідства, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / В.С. Ковальський (кер. авт. кол.) В.Т.
Білоус, С.Е. Демський та ін; Відп. ред. Я. Кондратьєв – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с. .

Адвокату, помічникові адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань заборонено розголошувати відомості,
що становлять предмет адвокатської таємниці, й використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх
осіб.

Гарантії адвокатської діяльності. Професійні права, честь і гідність адвоката охороняє закон

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: Історія і сучасність. – К.: Ін Юре. – 1997. – 320.. Заборонено
будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагати від адвоката, його помічника, посадових осіб і
технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань вони
не можуть бути допитані як свідки.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без
його згоди. Заборонено прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою
діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Автономної Республіки
Крим, області, міста Києва.

Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо
правової позиції адвоката в справі.

Адвокату гарантовано рівність прав з іншими учасниками процесу

Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. Для студентів юридичних вищих навч. закладів
і фак. – К.: Ін Юре. – 1997. – 244 с.. Кримінальну справу проти адвоката може порушити тільки Генеральний
прокурор України, його заступники, прокурори Автономної Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не
можна притягти до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у
зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам і організаціям згідно з законом.


2. Участь захисника у господарському процесі


Конституцією України не лише закріплене широке коло прав громадян, а й встановлені гарантії їх реалізації.
Однією з таких гарантій є право громадян на захист суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.
Найбільш повному здійсненню права особи на судовий захист значною мірою сприяє юридична допомога, надання
якої передбачено законодавством. Така допомога громадянам може надаватися в різноманітних формах, у тому
числі й у формі представництва в господарських справах. А представництво адвоката в процесі, звісно, є більш
досконалою формою надання юридичної допомоги, оскільки, як правило, звичайні особи не мають достатніх
спеціальних правових знань для особистого захисту прав, свобод, охоронюваних законом інтересів.

Представництво адвоката здійснюється й у господарському процесі.

До учасників господарського процесу відносяться представники сторін і третіх осіб (ст. 28 ГПК). Інститут
представництва у господарському суді має важливе значення для господарського процесу в справах захисту
суб'єктивних прав і законних інтересів сторін і третіх осіб, оскільки сприяє повному здійсненню їхніх
процесуальних прав і обов'язків.

Представництво в господарському процесі — це діяльність представника при розгляді справи в судовому процесі,
що здійснюється від імені особи, яку представляють з метою досягти для неї найбільш сприятливого рішення, а
також для надання допомоги в реалізації своїх прав. Діяльність представника в господарському процесі
складається з юридичних дій, які йому доручає здійснити особа, що він представляє. Таким чином,
представництво в господарському суді — це правовідношення, в силу якого одна особа (судовий представник)
здійснює процесуальні дії в межах наданих йому повноважень від імені та в інтересах особи, яку він представляє
(сторони, третьої особи), внаслідок чого безпосередньо для останнього виникають права й обов'язки, тобто є
захисником прав та охоронюваних законом інтересів відповідної сторони.

Справи в господарському суді через представників можуть вести як організації, так і громадяни. Справи
юридичних осіб у господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм
законодавством та установчими документами, через свого представника. Керівники підприємств та організацій,
інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському
суду документи, що посвідчують їхнє посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від
імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої особи та
посвідчується печаткою підприємства, організації. Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими
документами.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких
підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

Обсяг повноважень представника залежить від повноважень особи, яку представляють, і від того, яки повноваження
ця особа надала представнику. Тому процесуальні права й обов'язки представника визначають, виходячи з обсягу
прав та обов'язків тієї особи, яку він представляє, і в межах повноважень, які закріплені в довіреності. До
того ж у представника відсутні самостійні процесуальні права й обов'язки. Враховуючи це, не можна вважати
представника самостійним учасником господарського процесу

Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Диск. – К.: КНЕУ, 2002. –
248 с..
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel