Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « ВИДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО КОРИСТУВАЧІ» (ID:8654)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

використання основних засобів (у першу чергу виробничого устаткування), а також про його ремонт тощо.

Матеріальні цінності – це сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючи вироби, тара і тарні
матеріали (облік їх ведеться на синтетичному рахунку №05); паливо (рахунок №06); будівельні матеріали і
обладнання для установки (рахунок №07); малоцінні і швидкозношувані предмети, спецодяг і спецвзуття (рахунок
№12). Вони характерні тим, що мають великий обсяг первинних (фактичних) даних, які треба збирати і обробляти,
при тому велика кількість реквізитів часто повторюється.

Основними задачами, що вирішуються на цій ділянці, є своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку
показників, що характеризують: затрати на заготівлю і придбання матеріальних цінностей для підприємства;
наявність і рух матеріальних цінностей на центральних складах; наявність і рух матеріальних цінностей в
цехових коморах; рух і використання матеріальних цінностей у виробництві, а також на інші потреби і цілі
тощо.

Системна обробка інформації щодо обліку праці і заробітної плати є однією з самих різноманітних, складних і
трудомістких ділянок роботи. при системному збиранні і обробці інформації по обліку праці і заробітної плати
забезпечується - облік складу і руху працівників та складання (по різних якісних і демографічних ознаках) всіх
необхідних розробок, які характеризують кадровий склад підприємства, а також всі його соціальні проблеми;
табельний облік робітників і службовців, а також облік використання робочого часу у різних аспектах;
автоматизоване збирання інформації у ритмі виробництва про виробітки робітників - відрядників на виробництві,
та про інші процеси; облік і групування заробітної плати (виробітків) щодо кожного працівника і в цілому по
замовленню (виробу, коду виробничих затрат), цехах або дільницях, підприємству в цілому;

нарахування заробітної плати працівникам, які знаходяться на окладі і працівникам-відрядникам, а також різних
доплат, премій, виплат тощо.

Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні яких забезпечується своєчасний і якісний
облік виробництва, випуску та реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за
коротші проміжки часу (зміну, декаду тощо), контроль за цілістю і своєчасним відвантаженням готової продукції
покупцям, а також розрахунки з покупцями, бюджетом тощо. Системна обробка інформації по обліку затрат на
виробництво і калькулювання собівартості продукції є вторинною і зведеною ділянкою, порівнюючи з обліком
основних засобів, матеріальних цінностей, праці і заробітної плати тощо. Це значить, що при обліку затрат на
виробництво і калькулювання собівартості продукції використовується в своїй більшості така зведена інформація,
яка попередньо зібрана і оброблена на зазначених ділянках обліку по відповідних алгоритмах, а потім сформована
на машинних носіях у окремі масиви даних.

Облік затрат на виробництво відображається на синтетичних рахунках №20 “Основне виробництво”, №23 “Допоміжне
виробництво”, №24 “Затрати на утримання і експлуатацію машин і устаткування ”, №25 “Загальновиробничі витрати
”, №26 “Загальногосподарські витрати”, №28 ”Брак у виробництві”, №29 “Обслуговуючі виробництва і
господарства”, №31 “Витрати майбутніх періодів”. На основі зведених даних про витрати, які групуються на
рахунку №20 , потім калькулюються собівартості готових виробів, виконаних робіт і послуг, що виконуються на
бік.

Затрати на виробництво формуються як прямі і непрямі, по основних і допоміжних цехах, видах продукції або
замовленнях за економічними елементами затрат. Системна обробка інформації по обліку і контролю грошових
коштів і фінансово розрахункових операцій, зведеного аналітичного і синтетичного обліку передбачає облік в
п’яти основних самостійних, але взаємозв’язаних групах. До першої групи відноситься облік готівки і руху
коштів, які відображаються на синтетичних рахунках №50 “Каса”, №51 “Розрахунковий рахунок” та інші. На цю
групу покладається забезпечення повного, достовірного і своєчасного обліку готівки і коштів та дієвого
контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, а також за наявністю грошей, їх збереженням і
правильним використанням.

До другої групи відноситься облік кредитів банків і фінансування підприємства, які здійснюються на синтетичних
рахунках №90 “Короткострокові позики банків”, №92 ”Довгострокові кредити банків” та інші. Основним завданням
цієї групи являється своєчасний і достовірний облік по розрахунках з банками за одержані позики або кредити, а
також облік і контроль за фінансуванням капітальних вкладень тощо.

Третя група пов’язана з розрахунковими операціями, для яких одна частина інформації запозичується з
розглянутих вище ділянок обліку, друга частина – з банківських операцій. Результати формуються на синтетичних
рахунках №60 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”, №64 “Розрахунки з покупцями і замовниками”, №69
“Розрахунки по соціальному страхуванню”, №71 “Розрахунки з підзвітними особами”, №73 “Розрахунки з бюджетом”
та інші. Основним завданням цієї групи являється повний, своєчасний і достовірний облік і контроль за всіма
видами розрахунків з різними підприємствами і організаціями, робітниками і службовцями, фінансовими і
профспілковими органами, дебіторами і кредиторами тощо.

Четверта група пов’язана з обліком реалізації матеріальних цінностей, готових виробів, виконаних робіт і
послуг, які відображаються на синтетичних рахунках №45 “Товари відвантажені, виконані роботи і послуги”, №46
“Реалізація” та інші. Як видно, ця група також пов’язана з іншими, зазначеними вище, ділянками обліку. До
п’ятої групи відноситься облік фінансових результатів і використання прибутку, що здійснюються на синтетичних
рахунках №80 “ Прибутки і збитки”, №81 “Використання прибутку” та інші. Основним завданням цієї групи є
достовірний, повний і своєчасний контроль за прибутком, збитком, доходами майбутніх звітних періодів,
використанням грошей за рахунок прибутку, кредитів, позик тощо. До обліку коштів також можна віднести
формування і облік різних фондів, а також різних резервів, які відображаються на синтетичних рахунках №87
“Фонди економічного стимулювання”, №88 “Фонди спеціального призначення” та інші. Складення зведеної звітності
– заключний розділ облікової роботи при системній обробці інформації на промисловому підприємстві. До зведеної
звітності відноситься в першу чергу Баланс основної діяльності (тип. форма №1), звітність про собівартість
товарної продукції (типова форма №1-с), фінансові показники, а також та, що відображає наявність і рух готової
продукції, основних засобів і амортизаційного фонду, матеріальних цінностей, робітників на підприємстві, про
нарахування заробітної плати тощо.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО, ст. 14.

Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами
№2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. - №32. – Ст. 172.


Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. - 528 с.

Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высш.шк.,1994-272с.

Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. - №10.

Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. -
№3.

Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси,
право. – 1998. - №9.
12

загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel