Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Діяльність» (ID:8414)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   59 кб.

Особистість у теорії діяльності – це внутрішній момент діяльності, деяка неповторна єдність, що виконує роль
вищої інтегруючої інстанції, що керує психічними процесами, цілісне психологічний новотвір, що формується в
життєвих відносинах індивіда в результаті перетворення його діяльності.Поняттям „особистість” позначається відносно пізній продукт суспільно-історичного і онтогенетичного розвитку
людини. Суспільні відносини реалізуються сукупністю різноманітних діяльностей. Ієрархічні відносини
діяльностей, за якими стоїть співвідношення мотивів, і характеризують особистість. Остання народжується двічі:
перший раз – коли у дитини виявляються в явних формах полімотивованість і супідрядність його дій, другий раз –
коли виникає його свідома особистість.В розробленої Рубінштейном структурі особистості представлені психологічні модальності діяльності – потреби,
здатності, спрямованість.В „Основах загальної психології” особистість визначається через триєдність – що людина хоче (спрямованість як
мотиваційно-потребностна сфера), що вона може (здатності, дарування) і що вона є (характер). Ці модальності
створюють ціле, не задане споконвічно, не зафіксоване, не статичне: у життєдіяльності людина виявляє свою
спрямованість, реалізує дарування, формує характер.Сфера спрямованості (потребностно-мотиваційна) містить у собі всі спонукальні сили особистості – її погляди,
переконання, ідеали, потреби, інтереси, цілі, життєві плани, схильності, установки, мотиви й ін. Психологічні
компоненти цієї сфери визначають виборчу спрямованість активності і відносин особистості, втягуючи в них
психологічні компоненти інших психологічних сфер, впливаючи на ступінь, характер і спосіб використання
можливостей особистості. Цій сфері належить системостворююча, пріоритетна роль у психології особистості.30. Взаємозв’язок мотиваційної та когнітивної сфер психіки особистості


Численні теорії мотивації почали з'являтися ще в роботах древніх філософів. На сьогодні таких теорій
нараховується вже не один десяток. У новітніх психологічних концепціях мотивації, що претендують на пояснення
поведінки людини, що переважає в даний час є когнітивний підхід до мотивації, у руслі якого особливе значення
надається феноменам, пов'язаним з усвідомленням і знаннями людини.Основною тезою авторів когнітивних теорій (від англ. cognitive – пізнавальний) було переконання, що поведінкою
індивіда управляють знання, уявлення, думки про те, що відбувається у зовнішньому світі, про причини і
наслідки. Знання не є простою сукупністю зведень. Знання – це не „холодна”, безпристрасна інформація. Уявлення
людини про світ програмують, проектують майбутню поведінку. І те, що людина робить, і як вона це робить,
залежить в остаточному підсумку не тільки від її фіксованих потреб, глибинних і споконвічних прагнень, але й
від відносно мінливих уявлень про реальність.Когнітивні теорії мотивації, що інтенсивно розробляються в даний час, беруть свій початок від широко відомих
робіт Л.Фестингера (Festinger L.А., 1957). Йому належить теорія когнітивного дисонансу.Когніція трактується Фестингером досить широко: когніція – це будь-яке знання, думка або переконання, що
стосується середовища, себе або власної поведінки. Під когнітивним дисонансом Фестінгер розумів деяке
протиріччя між двома або більш когніціями. Дисонанс переживається особистістю як стан дискомфорту. Особистість
прагне від нього позбутися, відновити внутрішню когнітивну гармонію. І саме це прагнення є могутнім мотивуючим
фактором людської поведінки і ставлення до світу.


31. Взаємозв’язок мотиваційної та емоційно-вольової сфер психіки особистості

Воля – свідоме регулювання людиною своєї поведінки (діяльності і спілкування), пов'язане з подоланням
внутрішніх і зовнішніх перешкод. Вольова регуляція поведінки характеризується станом оптимальної
змобілізованості особистості, потрібного режиму активності, концентрацією цієї активності в необхідному
напрямку.

Головну психологічну функцію волі складає посилення мотивації й удосконалювання на цій основі регуляції дій.
Цим вольові дії відрізняються від імпульсивних, тобто дій, чинених мимоволі і недостатньо контрольованих
свідомістю.

Вольові дії можна підрозділити на прості і складні. У простому вольовому акті спонукання до дії (мотив)
переходить у саму дію майже автоматично. У складному вольовому акті дії передує облік його наслідків,
усвідомлення мотивів, прийняття рішень, виникнення наміру його здійснити, складання плану його здійснення і
т.п.

Під емоціями розуміють, з одного боку, своєрідне вираження суб'єктивного ставлення людини до предметів і явищ
навколишньої дійсності у формі безпосередніх переживань приємного або неприємного (емоції в широкому значенні
слова), а з іншого боку – лише реакцію людини на впливи внутрішніх і зовнішніх подразників, пов'язану із
задоволенням або незадоволенням біологічно значимих потреб (мотивація у вузькому значенні слова).

Через емоції як систему сигналів людина довідається про потреби що відчуває. Емоції можуть бути позитивними,
пов'язані з переживанням приємного, і негативними, коли переживається неприємне; стенічними, що підвищують
активність особистості, і астенічними, що знижують її активність.
32. Характеристика операціональної підсистеми діяльності особистості
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel