Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Діяльність» (ID:8414)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   59 кб.

здійснюється всім процесом забезпечення його життєдіяльності. Це планомірне, відповідно до навчальних
дисциплін та виховних заходів збагачування молоді знаннями про багатовіковий досвід українського народу,
пов'язаний із організацією свого високодуховного життя та втілювання положення цього досвіду в усі сфери
діяльності наших сучасників. Це сприятиме духовному розвитку і вироблятиме впевненість у діях та вчинках.

67. Особливості діяльності в освітніх системах


Самою помітною тенденцією нашого часу стають інтеграційні процеси в освітньому просторі.

Ідеї синтезу проникнули в усі сфери освіти – від дошкільного до післявузівського. В ході перебудованого
реформаторства ці ідеї спочатку реалізувалися в лінійній логіці, шляхом простого сполучення, об'єднання
окремих курсів, розділів, тем і навчальним програмам. Інтеграція в такому примітивному варіанті розглядалася
насамперед у рамках змісту навчальної інформації (ЗНІ). Більш складні аспекти інтеграції були пов'язані з
перепроектуванням форм і методів навчання (засобами педагогічної комунікації – ЗПК). Особливу гостроту тут
одержують проблеми поєднання діяльності навчання і виховання. А найбільш глибоке проникнення ідей синтезу має
місце при звертанні до методології освіти і коректуванню компонента цілей.

Поряд з розробкою науково-методологічних проблем освітоведення наукові дослідники розробляють і освітні
технології нового покоління. Їхню основу складають принципи розвиваючого навчання, що забезпечують „перехід у
випередження” класичної дидактики. Розвиток як педагогічна категорія, розглянутий у всій повноті
еволюціонування сучасної культури, стає системостворюючим модулем освітоведення як нової міждисциплінарної
(мультиреферентної) області знання.

Освіта в широкому змісті інтегрує всі види суспільного виробництва (всього їх 9) і всі види діяльності людини
(всього їх 4), відображаючи в собі всі існуючі протиріччя їхніх технологій. Таке розширення уявлень про освіту
характерно для освітоведення.
68. Психологія педагогічної діяльності вчителя


Педагогічна діяльність – це діяльність дорослих членів суспільства, професійною метою яких є виховання
підростаючого покоління. Педагогічна діяльність – об'єкт дослідження різних галузей педагогічної науки:
дидактики, приватних методик, теорії виховання, школознавства.

Психологію педагогічної діяльності можна визначити як галузь психологічного знання, що вивчає психологічні
закономірності праці вчителів і те, як учитель сприймає, трансформує і реалізує інститути, що задаються
суспільством через, виховання цілі і систему педагогічної діяльності, як він усвідомлює актуальність задач,
форм і методів своєї діяльності в залежності від конкретних умов.

Зміст і психологія педагогічної діяльності визначається соціальними факторами – місцем і функціями вчителя в
суспільстві, вимогами суспільства до вчителя; потім соціально-психологічними факторами: соціальними чеканнями
оточуючих вчителя людей стосовно його особистості і діяльності, його власними чеканнями й установками в сфері
його педагогічної діяльності.

69. Психологія педагогічного спілкування


Психологія педагогічного спілкування – це важливий компонент праці вчителя, що створює атмосферу
психологічного розвитку особистості учня. Учитель, що вміє створити спокійну робочу обстановку, атмосферу
поваги, активності дитини є найбільш цінним за вчителя, учні якого знають всі правила, закони, але учні у
якого перевантажені, сковані, мають занижену самооцінку.

В цьому розумінні психологія педагогічного спілкування важливіша за педагогічні технології. Психологія
педагогічного спілкування повинна бути особістісно розвиваючою, емоційно-комфортною і вирішувати наступні
задачі:

взаємообмін інформацією між вчителем і учнями;

взаєморозуміння, уміння дивитися на себе очима партнера по спілкуванню;

мобілізація резервів учасників спілкування, виявлення найбільш сильних і яскравих якостей учнів і вчителя;

взаємодія й організація спільної діяльності;

розумна, педагогічно доцільна самопрезентація особистості вчителя й учнів;

взаємна задоволеність учасників спілкування.

Такий широкий спектр задач вимагає оптимізації педагогічного спілкування – по задачах, по засобах та по
результаті.


70. Психологія навчальної діяльності учня


При яких психологічних умовах формування властивостей особистості учня буде найбільш успішним, передусім при
позитивному розвитку навчальної діяльності. Навчальна діяльність дитини – необхідна умова формування
особистості. При цьому треба пам'ятати, що для формування потрібних мотивів, діяльність дитини повинна бути
організована відповідним чином.

Навчальна діяльність є основою формування учня як особистості. Освоєння діяльності і її ускладнення є важливою
умовою розвитку психіки учня. Тому вирішення виховних задач повинне спиратися на психологічні закономірності
співпідпорядкованості людських діяльностей, їхню динаміку. При побудові виховних впливів треба враховувати
характер і особливості різних видів діяльності, у які втягнута дитина, їхнє значення, обсяг і зміст.

Діти шкільного віку беруть участь у різних типах діяльності. Кожний з них характеризується не тільки
визначеним складом різних видів діяльності, але й наявністю ведучої діяльності. У ній виявляються, формуються
або перебудовуються приватні психологічні процеси (у грі – уява, у навчанні – абстрактне мислення і т.п.), від
неї залежать основні психічні зміни кожного періоду розвитку дитини (дошкільник, наприклад, у грі освоює
головні суспільні функції і норми поведінки людей). Розвиток ведучої навчальної діяльності обумовлює
найголовніші зміни в психічних процесах і психологічних особливостях особистості учня на даній стадії його
розвитку. Тому спеціальна організація ведучого типу навчальної діяльності виступає як основна умова, завдяки
якій можна цілеспрямовано впливати на особистість дитини, на формування у неї в процесі цієї діяльності
необхідної ієрархії потреб, мотивів і цілей.


71. Психологічна характеристика екстремальних умов діяльності


При характеристиці стрессогенних ситуацій вказуються такі ознаки, як „екстремальні”. На сьогодні не існує
єдиної термінології для опису розглянутих ситуацій.

Так, поняття „екстремальні умови” одні автори визначають як „несприятливі для життєдіяльності”, інші – як
„граничні, крайні значення тих елементів ситуації, що у середніх своїх значеннях служать оптимальним робочим
тлом або, принаймні, не відчуваються як джерело дискомфорту”, треті – як умови, що вимагають мобілізації
звичайних „буферних”, а іноді і „аварійних” резервів організму. Звичайно, ці варіанти поняття екстремальності
в чомусь збігаються та перекривають один одного.

При вживанні поняття „екстремальні умови” звичайно ясно, що мова йде не про нормальні, звичайні умови
діяльності, а про зовсім інші обставини. Дійсно, до них відносяться ті види стимуляції, що характеризуються
інтенсивним, нерідко сверхсильним. До речі, екстремальність у цьому випадку створюється не тільки
максимізацією, але й мінімізацією інтенсивності. Екстремальність обумовлюється не тільки інтенсивністю, але й
іншими параметрами стрессорів. До них відносяться: якісна своєрідність останніх, що характеризує фізіологічно
особливе середовище, у якій може протікати людська діяльність, характер дії стимулу, об'єктивна складність
самої задачі і т.п. Одним з важливих, але дотепер мало досліджених факторів екстремальності є час.

Загальна особливість розглянутих вище факторів складається в тому, що вони перевищують діапазон оптимальних
впливів і тим самим додають ситуації певної екстремальності.


80. Обґрунтуйте положення: „Особистість формується у діяльності та народжується із діяльності”


Діяльність особистості можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel