Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Господарський суд як гарант права на судовий захист» (ID:8379)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Додаткові функції господарського суду відіграють не останню роль у здійсненні його органами основної функції
захисту законних прав і інтересів. І він не зміг би успішно здійснювати свою головну функцію (заради чого він
був створений), аби до його діяльності не було віднесено здійснення ряду допоміжних функцій. Зокрема, цей суд
не може нормально функціонувати без права Вищого господарського суду України давати рекомендаційні роз'яснення
всім господарським судам з питань практики застосування законодавства й інших нормативних актів, що регулюють
господарські відносини, з покладанням на зазначений орган судової влади обов'язку вивчення й узагальнення
досвіду місцевих та апеляційних господарських судів.

На нинішньому етапі перед Вищим господарським судом України, іншими господарськими судами постають виключної
ваги завдання, пов'язані із забезпеченням правильного вирішення господарських спорів і єдності судової
практики. До числа таких завдань відносяться, зокрема:

1. Налагодження постійних і дієвих контактів з Верховним Судом України, насамперед з Судовою палатою у
господарських справах, що звичайно, є прерогативою Вищого господарського суду України. Останньому необхідно
оперативно з'ясовувати позицію Верховного Суду України з конкретних питань судової практики, особливо, коли це
стосується зміни усталеної практики господарських судів, відповідні контакти повинні мати характер
систематичної і конструктивної співпраці відповідних судових органів.

2. Кардинальне вдосконалення відповідно до припису Закону «Про судоустрій України» усього процесу підготовки
роз'яснень з питань застосування господарськими судами законодавства при розгляді господарських справ та
рекомендацій президії Вищого господарського суду України. Відповідні документи, які належним чином регулюють
цей процес із залученням авторитетних представників юридичної громадськеєті, вже частково затверджено
(зокрема, нові Регламенти Президії та Пленуму Вищого господарського суду України, нове Положення про
Науково-консультативну раду при Вищому господарському суді України), проекти решти документів (в тому числі
методичних рекомендацій з узагальнення практики застосування законодавства, положення про наради з питань
судової практики) вже розроблено і найближчим часом планується до затвердження.

3. Здійснення узагальнення судової практики - це завдання не лише Вищого господарського суду України, а й
апеляційних господарських судів. Не повинні залишатися осторонь й місцеві суди, інакше розбіжностей і помилок
у судовій практиці ніколи не уникнути.

Значення допоміжних функцій у діяльності господарського суду також велике, але вони не є вирішальними при
характеристиці сутності господарського суду, оскільки не вони виражають те головне, що його характеризує.

Повертаючись до питання про функції господарського суду, слід зазначити, що важливою є і запобіжна функція.
Аналіз даних і матеріалів, що характеризують причини порушень законодавства в економічних відносинах, - це
продовження функції зі здійснення правосуддя. Адже завданням господарських судів є не тільки розв'язання
господарського спору, а й виявлення чинників, що сприяли його виникненню.

Особливістю діяльності господарських судів, як спеціалізованої гілки судової влади, є налаштованість на
співпрацю та взаємодію з усіма правоохоронними та контролюючими економічну діяльність органами. За роки
співпраці з Координаційним комітетом по виконанню законів та Указів Президента України ця робота стала більш
предметною, цілеспрямованою і провадиться у трьох аспектах - організаційному, кадровому та правовому.

Принциповим є те, що суворо дотримуючись конституційних засад судочинства, господарські суди діють у руслі
державної політики, їхня діяльність невід'ємна від дій законодавчої та виконавчої гілок влади, а кожне
прийняте рішення у конкретній господарській справі — це державна оцінка законності чи протиправності
конкретних дій суб'єктів господарювання і спрямування їх у правове русло.

В умовах надзвичайного загострення проблеми наповнення Державного бюджету особливої актуальності набули справи
про стягнення податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Справи, пов'язані з визнанням недійсними актів
контролюючих органів, залишаються однією з найбільш актуальних і складних категорій справ. Це зумовлено тим,
що за їх рішеннями підлягають стягненню до державного бюджету або державного позабюджетного фонду значні суми
податків та застосованих фінансових санкцій.

Значущість таких справ полягає у відновленні порушених прав суб'єктів підприємницької діяльності в разі
визнання недійсними неправомірних актів вказаних органів, що запобігає банкрутству підприємств, або ж у
сприянні надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів у разі підтвердження правомірності позиції контролюючих
органів.

Відповідно до Указу Президента від 13 серпня 1999 р. з 1 січня 2000 р. почали діяти спеціальні колегії з
розгляду цієї категорії справ. Це дало змогу підвищити якість їх розгляду, прискорити стадії судового розгляду
та відслідкувати характер порушень чинного законодавства.

Світова практика застосування законодавства свідчить, що чим вужчою є спеціалізація, тим краще судця
орієнтується у законодавстві, має більшу практику в його застосуванні і, відповідно, більш якісно вирішує
спори. Тому необхідне послідовне запровадження спеціалізації судді й судових колегій.

У Вищому господарському суді України вже здійснюється відповідна структурна перебудова згідно з вимогами
Закону «Про судоустрій України», в результаті якої наказом ВГСУ від 27 лютого 2003 р. № 18 «Про утворення
судових палат у Вищому господарському суді України» створено чотири палати з розгляду справ:

- про банкрутство;

- у господарських спорах, що виникають з податкових та інших публічно-правових відносин;

- у господарських спорах, що виникають з господарських правовідносин;

- у господарських спорах, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності.

Ще одним із найважливіших завдань, які вирішувалися господарськими судами, було запровадження фіксування
судового процесу технічними засобами, як це передбачено Конституцією України.

Нині Україна вступає в нову фазу свого розвитку, яка характеризується розширенням спектра ринкових
перетворень, пошуком нових ефективних методів досягнення конкурентоспроможності у світі, створенням нового
механізму міжнародного партнерства нашої держави в глобальних процесах сучасності. І можна стверджувати, що
попри всі катаклізми і негаразди нам вдалося створити надійну і дієву систему господарського правосуддя.

В Україні створено єдину судову систему судів загальної юрисдикції у складі місцевих, апеляційних, вищих
спеціалізованих судів та Верховного Суду України.

Конституція України, окрім визнання доцільності створення спеціалізованих судів із різних юрисдикцій,
закріпила за ними відносну автономію, передбачивши, що вищим судовим органом спеціалізованих судів є
відповідний вищий суд.

Зважаючи на те, що господарські суди є спеціалізованими судами у системі судів загальної юрисдикції, Верховний
Суд України є вищою інстанцією і для господарських судів. Але справа тут має бути не у механічному
підпорядкуванні вищих судів Верховному Суду. Йдеться про ревізію (донедавна — нагляд), котра традиційно для
судочинства України належала до компетенції найвищого судового органу.

Господарський суд наділений усіма повноваженнями й атрибутами незалежної і самостійної галузі судової влади.
Ця самостійність обумовлена низкою факторів, у тому числі:

- специфікою предмета діяльності - розгляд господарських спорів;

- особливістю кола суб'єктів як учасників господарського процесу - підприємств, організацій - юридичних
осіб;

- особливістю господарського процесу, що відрізняється оперативністю, відсутністю твердої регламентації
процедури розгляду спорів тощо.

Спеціалізація стосовно судових органів передбачає, що: справа вирішується професіоналом, при здійсненні
внутрішньої спеціалізації забезпечується оптимальний розгляд різних справ у межах процесу, існування певної
групи відносин, специфіка яких вимагає розроблення самостійної процесуальної форми, мають бути встановлені
норми права, що регламентують відповідний вид процесуальних правовідносин і відображають їхню специфіку.

Судова (господарсько-судова) форма захисту суб'єктивних прав, незважаючи на подібність із загальносудовою
формою захисту цивільних прав, відрізняється від останньої.

Основна відмінність у тому, що встановлена законом для господарського суду форма діяльності є найбільш
пристосованою для розгляду і розв'язання господарських спорів, впливу господарського суду на економіку
України.

Господарський суд насамперед створений як незалежний орган з розгляду всіх господарських спорів, що виникають
між юридичними особами, державними й іншими органами. Основним його завданням як спеціалізованого суду в
системі судів загальної юрисдикції є захист економічних прав та охоронюваних законом інтересів учасників
господарських відносин, сприяння зміцненню законності.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel