Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні» (ID:11415)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   22 кб.


3. Нагляд як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.

На прокуратуру згідно Конституції України:

1. підтримання державного обвинувачення в суді;

2. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство;

4. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Повноваження прокурора по виявленню порушень закону, причин і умов які їм сприяють, усуненню порушень закону,
відновленню порушених прав громадян і юридичних осіб, притягненню порушників закону до відповідальності
реалізуються у формі акту загального нагляду.

Ці акти містять вимоги прокурора, що можна розділити на:

- обов'язкові для виконання (наприклад, про надання в прокуратуру для перевірки документів і матеріалів,
видачі довідок, проведенні перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих або підконтрольних підприємств,
установ, організацій, виділенні спеціалістів для перевірок, про надання в прокуратуру для перевірки рішень,
розпоряджень, інструкцій, наказів і інших актів і документів, одержання інформації про стан законності, про
явку в прокуратуру посадових осіб і громадян для дачі пояснень, про негайне усунення очевидних правопорушень
закону т.д.);

- обов'язкові для розгляду (про скасування актів або приведенні їх у відповідність із законом, про припинення
незаконних дій посадових осіб, поновлення порушеного права).

Вимоги прокурора, що відповідають чинному законодавству, обов'язкові для всіх органів, підприємств,
організацій, установ, посадових осіб і громадян. Вимоги прокурора здійснюються негайно (наприклад,
розпорядження), у встановлені законом терміни (наприклад, протест) або в позначені прокурором терміни
(наприклад, вимога про виділення спеціаліста). Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора
призводить до відповідальністі .

Акти загального нагляду можуть бути у формі:

вимоги (п. 1.2.3 ч.1 ст.20 Закон "Про прокуратур")

протесту (п.1 ч.2 ст.20 Закон)

повістки (п. 4 ч.1 ст. 20, ч.1 ст.28 Закон)

припис (п. 4 ч.2 ст. 20, ст.22 Закон)

подання (п.п. 2, 5 ч.2 ст.20, ст.23 Закон)

постанови (п. 3 ч.2 ст.20 Закон)

Протест - акт прокурорського нагляду на правовий акт підприємства, організації, установи, що суперечить
вимогам закону, а також на незаконний акт або дію посадової особи. Протест містить мотивовану вимога про
скасування акту або приведення його у відповідність із законом, а також про припинення незаконної дії
посадової особи, поновлення порушеного права.

Припис- акт прокурорського нагляду, звернений до органу або до посадової особи з вимогою негайно усунути
порушення закону, оскільки воно може заподіяти істотну шкоду державі, підприємствам, організаціям, установам,
а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню.

Подання - акт прокурорського нагляду про усунення порушень закону причин і умов, що їм сприяють, що вноситься
державному органу, громадській організації або посадової особи, що уповноважені усувати порушення закону.
Подання підлягає негайному розгляду. Не пізніше, чим у місячний термін повинні бути прийняті міри для усунення
закону, причин, умов, що їм сприяють і про результати розгляду сповіщається прокурору. Колегіальний орган,
якому внесене уявлення, повідомляє прокурора про час засідання, де буде розглянуті уявлення і прокурор вправі
особисто взяти участь у його розгляді.
4. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.

Громадяни України мають право захищати свої права всіма не забороненими законом способами. Одним із
найважливіших заходів щодо забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні є право громадян на
звернення до державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
різних форм власності, громадських об'єднань.

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та
підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають
заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до
відповідальності.

Звернення громадян становлять собою сукупність активних вольових дій фізичних осіб. Їх особливість полягає в
тому, що не всі звернення громадян можна віднести до заходів, які забезпечують законність і дисципліну в
державному управлінні. Тільки скарги і заяви про порушення чинного законодавства та недоліки в роботі тих чи
інших осіб, державних і недержавних структур ініціюють компетентні органи (повноважних осіб) на проведення
контрольно-наглядових дій з метою усунення порушень і недоліків.

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян до повноважень яких
належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них
факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян
про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Скарга на протизаконні дії або рішення відповідних органів та їх посадових осіб подається у порядку
підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права на звернення в суд відповідно
до закону, а в разі відсутності такого (вищого) органу або незгоди громадянина з прийнятим по скарзі рішенням
— безпосередньо в суд.

Отже, захищаючи свої законні права і свободи, громадяни звертають увагу компетентних органів на порушення
законодавства і таким чином захищають існуючі в державі та суспільстві правовідносини. Такий контроль у деяких
випадках називають ще й індивідуальним.


Висновок


Розкриваючи тему нашої роботи ми відповіли на запитання, яким чином забезпечується додержання законності і
дисципліни в процесі державного управління. А це важливо тому, що ці два поняття є атрибутами демократичної
держави. Ми також визначили яким чином реалізується законність і дисципліна.

І необхідно сказати, що правовими гарантіями законності і дисципліни будуть:

контроль законодавчих органів

контроль управлінських органів

відомчий контроль

судовий контроль

прокурорський нагляд

суспільний контроль (зокрема звернення громадян).

Отже можна сказати, що всі суб'єкти адміністративних правовідносин приймають участь у забезпеченні законності
і дисципліни. І не можливо виділити коло суб'єктів, яки б були начебто домінуючими у цьому плані.

Державному управлінню підлягають головні сфери життя нашого суспільства і додержання законності і дисципліни
відповідно призводить до нормальних показників у політичному, економічному, соціальному житті суспільства і
держави.
Література
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel