Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні» (ID:11415)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   22 кб.


Стаття 7 ЗУ "Про рахункову палату" від 23 грудня 1997р

– здійснювати експертно-аналітичні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів
загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних
і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм;

– проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради, органах виконавчої влади. Національному
банку України, Фонді державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді органах, а також на
підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності в межах, установлених законодавством;

– одержувати від керівників установ та організацій, що перевіряються, всю необхідну документацію та іншу
інформацію про фінансово-господарську діяльність та ін.

Контрольні повноваження Президента України регулюються Конституцією та Законом України від 5 липня 1991 р.
«Про Президента України».

Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Тому він має досить значні контрольні повноваження, за допомогою яких і повинен забезпечувати ці гарантії.

Контрольні повноваження Президента поширюються на різні гілки влади. Так, Президент припиняє повноваження
Верховної Ради, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися,
підписує закони, прийняті Верховною Радою, а в разі незгоди з ними, за умов суперечності їх Конституції або
міжнародним угодам, накладає на них вето із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради,
скасовує акти Кабінету Міністрів та акти Ради міністрів АРК, які не відповідають належним вимогам.

Президент здійснює не тільки прямий, а й опосередкований контроль — шляхом реалізації свого конституційного
права на призначення третини складу Конституційного Суду України, утворення судів, утворення, реорганізації та
ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, здійснює помилування тощо.

Президент на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є
обов'язковими до виконання на території України (ст. 106 Конституції).

Щодо внутрішнього контролю, то найбільші повноваження у даній сфері має Кабінет Міністрів України. Кабінет
Міністрів здійснює контроль за діяльністю міністерств, державних комітетів та відомств, за додержанням ними
законодавства. Він сприяє тому, щоб ці органи в повному обсязі використовували свої повноваження, заслуховує
їх звіт, доповіді та інформацію про виконання завдань, що стоять перед ними, про розвиток відповідних
галузей тощо. Контрольні повноваження Кабінету Міністрів закріплені в Конституції, інших нормативних актах
України.

Центральні органи виконавчої влади, їх відділи та управління, державні адміністрації, адміністрація
підприємств, установ і організацій в процесі повсякденної діяльності систематично здійснюють відомчий
контроль, який поширюється на підпорядковані їм об'єкти відомчої належності. Вони перевіряють виконання
законів, указів та урядових постанов, стан дисципліни і ефективність роботи апарату, роботу по розгляду
звернень громадян тощо. В державних комітетах, міністерствах, державних адміністраціях, підрозділах
центральних органів на місцях функціонує контрольно-ревізійна служба, підпорядкована безпосередньо керівникові
органу.

Закон України «Про освіту» надає Міністерству освіти України право здійснювати навчально-методичне керівництво
закладами освіти, контроль за додержанням ними державних стандартів освіти, державне інспектування; проводити
акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування,
видавати їм ліцензії і сертифікати; розробляти умови прийому до закладів освіти; організовувати атестацію
педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та
вчених звань. Разом з іншими міністерствами та відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерство
освіти також здійснює контроль за практичним втіленням, додержанням актів законодавства про освіту в усіх
закладах освіти незалежно від форм власності і підпорядкування та ін. Подальшу деталізацію контрольні
повноваження Міністерства освіти знаходять в Положенні про Міністерство освіти України". Контроль у сфері
правопорядку здійснює Міністерство юстиції і Міністерство внутрішніх справ. І відповідно кожне міністерство
здійснює контроль у підвідомчій сфері.

Місцеві державні адміністрації, мають контрольні повноваження як місцевій адміністрації в цілому, а також
контрольні повноваження мають окремим структурним підрозділам адміністрацій. До того ж контроль з боку
державної адміністрації відноситься до надгалузевого контролю, а контроль з боку її управлінь та відділів, які
є органами галузевого управління, — до галузевого контролю.

Місцеві державні адміністрації здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:

збереженням і раціональним використанням державного майна;

виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом;

належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

використанням та охороною земель, лісів, надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та
інших природних ресурсів;

додержанням виробниками продукції стандартів, технічних вимог та інших вимог, пов'язаних з її якістю та
сертифікацією;

додержанням санітарних і ветеринарних правил; додержанням правил благоустрою, архітектурно-будівельних норм і
стандартів та ін.

Контрольні повноваження адміністрації підприємства, установи, організації мають галузевий (внутрішньовідомчий)
характер, закріплені в різних нормативних актах як на рівні закону, так і в підзаконних положеннях та статутах
відповідних підприємств, установ і організацій. На керівників підприємств, установ і організацій покладений
обов'язок стежити за виконанням підлеглими чинних правил і норм. Разом з бухгалтерією, юридичною та іншими
службами вони організовують бухгалтерський облік, контролюють раціональне, економне та ефективне використання
матеріальних і фінансових ресурсів, збереження державної та колективної власності. Вони зобов'язані запобігати
розбазарюванню матеріальних цінностей, порушенням фінансового і господарського законодавства та ін. У разі
виявлення адміністративних правопорушень (наприклад, розкрадання державного або колективного майна)
адміністрація підприємств, установ, організацій складає протоколи про адміністративні правопорушення і
надсилає їх на розгляд компетентним органам (посадовим особам); у межах, встановлених законодавством, притягає
винних до дисциплінарної відповідальності.

Міжвідомчий контроль це контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів.

Різні державні інспекції та служби, основним завданням яких є здійснення державного контролю в тій чи іншій
досить вузькій сфері діяльності є спеціалізовані контролюючі органи. Можна визначити такі контролюючи органи
даного рівня автомобільна, пожежна інспекції, інспекція охорони праці, по контролю за цінами, серед служб –
санітарна, податкова, митна, контрольно-ревізійна та ін. Всі вони – органи державного управління або їх
самостійні структурні підрозділи, що мають юрисдикційні повноваження.

Судова влада - невід'ємний елемент правової держави. Будучи сильною і незалежною, вона є гарантом прав кожного
і повинна захистити ці права, хто б на них не посягав. Але що не менше значимо, судова влада - це ще і
гарантія здійснення інших гілок влади - законодавчої і виконавчої.

Форми контролю судів загальної компетенції за діяльністю органів виконавчої влади мають свої особливості.
Основною метою загальних судів є розгляд карних, цивільних, адміністративних і інших справ. Контрольна ж
функція ними здійснюється не окремо, а в процесі розгляду цих справ.

Контроль з боку Конституційного Суду є особливим видом судового контролю, який відокремлений від контролю з
боку судів загальної компетенції та арбітражних судів. Така відокремленість обумовлена особливим статусом
Конституційного Суду і предметом його контролю. Конституційний Суд здійснює контроль, який виходить за межі
контролю в державному управлінні. До його контрольних повноважень належать: обов'язок приймати рішення і
давати висновки в справах про конституційність законів та інших актів Верховної Ради України, актів Президента
України, правових актів Верховної Ради АРК; вирішення питань про відповідність Конституції України чинних
міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених Конституцією. На нього також покладений обов'язок
офіційного тлумачення Конституції та законів України (Закон України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний
Суд України»).
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel