Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ойго основні положення. Будова біосфери. » (ID:11139)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

особливих середовищеохоронних факторів. Оптимальна хімізація сільськогосподарського виробництва сприяє
підвищенню родючості грунтів, поліпшенню кислих та засолених земель, збереженню поживної цінності кормів,
дозволяє більш ефективно вести боротьбу з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур,
які завдають великої шкоди землеробству.

Для забезпечення обсягів виробництва продукції землеробства і тваринництва велика увага відводиться
оптимальному використанню мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, кормових добавок, консервантів
кормів та інших препаратів, вапняних і гіпсових матеріалів для проведення хімічної меліорації грунтів.

На виконання Закону „Про охорону навколишнього природного середовища" в Україні багато робиться для створення
необхідної бази хімізації (будівництво складів, пунктів технічного обслуговування машин та інших об'єктів),
щоб максимально скоротити втрати мінеральних добрив, засобів захисту рослин, іншої хімічної продукції при її
транспортуванні, зберіганні та внесенні в грунт.

Проте неправильне зберігання та використання мінеральних добрив та отрутохімікатів призводить до небажаних
наслідків. Особливо небезпечний їх кумулятивний характер. Значну загрозу створює навколишньому середовищу
надмірне застосування засобів хімізації сільського господарства.

Науково обгрунтоване, раціональне використання всіх земель, охорона їх і всебічне підвищення родючості
грунтів — всенародне завдання.

Між прискоренням науково-технічною прогресу, раціональним використанням землі і її надр простежується прямий
зв'язок: чим вищий рівень технічного оснащення сільського господарства, мінерального і паливно-енергетичного
комплексів, тим повніша віддача кожного гектара ріллі; вищий коефіцієнт залучення у виробництво відпрацьованих
запасів корисних копалин; повніша віддача капітальних вкладень у природомісткі галузі народного господарства;
активніша виробнича діяльність пов'язана з охороною ґрунтового покриву Землі.

Раціональне землекористування в сільському господарстві включає екологічно обгрунтовані системи землеробства,
а також програми: індустріалізації сільського гос-подарства; протиерозійного і ґрунтозахисного обробітку
земель; біологічного захисту посівів від шкідників і хвороб; зниження рівня забруднення грунту; регулювання
мікроклімату, хімізації сільського господарства, меліорації земель тощо.4. Новітні галузі екології


ЕКОЛОГІЯ: 1) частина біології (біоекологія), що вивчає відношення організмів (осіб, популяцій, біоценозів і
т.п.) між собою і навколишнім середовищем, включає екологію особ, популяцій (популяційна екологія,
демекологія) і співтовариств (синэкология); 2) дисципліна, що вивчає загальні закони функціонування экосистем
різноманітного ієрархічного рівня; 3) комплексна наука, що досліджує середу-2 їснування живих істот (включаючи
людину); 4) область знань, що розглядає якусь сукупність предметів і явищ із погляду суб'єкта або об'єкта (як
правило, живого або за участю живого), прийнятого за центральний, у цій сукупності (це може бути і промислове
передприйняття); 5) дослідження положення людини як виду і товариства в экосфері планети, його зв'язків з
екологічними системами і заходи впливу на них.

У цілому сучасна загальна, або «велика» Э. (глобальна Э., мегаекологія, нанекологія) науковий напрямок, що
розглядає якусь значиму для центрального члена аналізу (суб'єкта, живого об'єкта) сукупність природних і
частина соціальних (для людини) явищ і предметів із погляду інтересів (без лапок або в лапках) цього
центрального суб'єкта або живого об'єкта. В даний час Э. розпалася на ряд наукових галузей і дисциплін, часом
далеких від початкового розуміння Э. як біологічної науки (біоекології) про відношення живих організмів з
їхнім навколишнім середовищем, хоча в основі всіх сучасних напрямків Э. лежать фундаментальні ідеї біоекології
Э., але розмірам об'єктів вивчення поділяють на аутоекологію (організм і його середовище), популяційну
екологію, або демекологію (популяція і його середовище), синекологію (біотичне співтовариство, екосистема і
їхнє середовище), географічну, або ландшафтну, Э. (значні геосистеми, географічні процеси за участю живого і
їхнього середовища) і глобальну Э.

ЕКОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЧНА (ГЕОЕКОЛОГІЯ, ЛАНДШАФТНА) -поділ екології, заснований на додатку екологічних
закономірностей до географічних процесів; частина екології-2, але лише в розгляді екосистем високих рівнів
ієрархії.

ЕКОЛОГІЯ ГЕОХІМІЧНА - дисципліна, що досліджує взаємовідношення організмів і їхніх співтовариств із
геохімічним середовищем, а також геохімічні відношення особ і їхніх співтовариств в умовах екосистем
різноманітного ієрархічного рівня.

I ЕКОЛОГІЯ (антропоекологія) МІСТА -дослідження дій людей (городян) і порівняння виникаючих у ході цих дій
оцінок, людьми тих або інших ділянок території міста і навколишнього міста простору з об'єктивно, що
реєструється набором властивостей цих ділянок. Практично це гілка соціальної екології-3 або соціальної
географії.

ЕКОЛОГІЯ МІСТОБУДІВНА - вивчення процесів формування житлового середовища в зв'язку з розвитком міст і систем
розселення, а також у зв'язку з можливими межами і наслідками змін, що викликаються цими процесами. Внутрішнє
середовище помешкань у поняття «Э. I.» не входять. Її вивчає особлива гілка науки е к и с т и к а.

ЕКОЛОГІЯ ДИНАМІЧНА (еволюційно динамічна) дисципліна, що вивчає відношення організмів і їхніх груп (популяцій)
із середовищем їснування в динамикоеволюційному плані (динекологія}.

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН - роздів екології (екология-1 у додатку до тваринних), що вивчає спосіб життя тварин у зв'язку
з умовами їхнього існування і значення чинників середовища для основних відправлень тваринних організмів
(харчування, розмноження, виживання, коливань чисельності і т.п.).

ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА - область наукового знання, що інтегрує в єдиний комплекс гігієну, токсикологію й екологію
людини. М. е., певне, варто вважати поділом соціальної екології (мед.).

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН - роздів екології, що вивчає взаємозалежності і взаємодії між рослинними організмами і між
ними і середовищем їх їснування (екологія-1 у додатку до рослин).

ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА: 1) аутоекологія і синекологія культурних рослин і домашніх тварин; 2)
екологія-1 усіх що культивуються організмів.

ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА: 1) наукова дисципліна, що розглядає взаємовідносини у системі «товариство-природа»:
вивчаючої взаємодії і взаємозв'язку людського товариства з природним середовищем і разрабатывающая науковими
основами раціонального природокористування, що припускають охорону природи й оптимізацію життєвого середовища
людини. Головна задача Э. с.- вивчення закономірностей взаємодії людського товариства і його окремих
територіальних груп із природою і проектування на цій основі нового природноокультуреного середовища.5. Екологічна ситуація в Києві


Дуже важлива проблема — запобігання можливим великомасштабним негативним наслідкам впливу людини на навколишнє
середовище. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, як відомо, оцінюються збитками для народного господарства у
сумі, близькій 10 млрд. крб., що приблизно відповідає витратам на всі функціонуючі у республіці атомні
електростанції (близько 40% потужностей АЕС колишнього СРСР). До того ж Чорнобильська АЕС розташована в
густонаселеному районі північної частини Київської області, яка безпосередньо межує з центральними регіонами
південної Білорусії. На невеликій відстані від АЕС (близько 100 км) розташована столиця України —і місто Київ
— з його 2,5-мільйонним населенням.

Особливої уваги вимагають дніпровські водойми, якими підтоплено, засолено і тому практично виведено з
сільськогосподарського обігу сотні тисяч гектарів раніше високородючих земель. Крім того, у Дніпрі з'явилися
синьозелені водорості, які різко погіршили якість водних ресурсів. Реальною також є небезпека можливого
прориву дніпровських гребель, особливо греблі Київського водосховища, що неминуче викликало б затоплення
великих площ низовинної лівобережної України.

Киянам, виявляється, слід особливо берегтися від вдихання повітря зі свинцевими сполуками. І ось чому. За
висновками українських медиків і екологів, які за фінансової підтримки Євробюро Всесвітньої організації
охорони здоров'я готували ґрунтовне дослідження про вплив довкілля на здоров'я населення України,
середньостатистичний дорослий житель Києва (а також Дніпродзержинська, Кривого Рогу та Шостки) щодоби з
продуктами харчування поїдає і максимально допустиму норму свинцю (0,45 мг).

Наші столичні санепідеміологи за перші півроку 2000-го дослідили майже 140 проб повітря, взятих із так званих
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel