Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальні закономірності виникнення держави і права» (ID:11088)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

відносини. Майже в кожній нормі відображалася класова нерівність. Візьмемо хоча б правило про те, що лікар,
вилікувавши знатну людину, мав одержати 10 сиклей срібла, якщо хворий мушкенум — 5 сиклей, а якщо раб, то
рабовласник повинен був віддати лікареві тільки 2 сиклеї срібла.

Класові інтереси відображалися в нормативних актах не лише матеріального, а й процесуального права. Так, під
час розгляду судових справ використовувались ордалії (випробування вогнем, водою тощо), поєдинки, присяги,
відкуп. Тому багаті завжди могли відкупитись.

Отже, юридичне право, сформувавшись разом зі створенням держави, в рабовласницький і феодальний періоди
розвитку державності мало класовий характер і захищало інтереси економічно і політична панівного класу.
Водночас юридичне право є явищем культури й цивілізації, оскільки несе в собі інформацію про минулі та нині
існуючі суспільні відносини між людьми на різних етапах розвитку політичної організації суспільства.2.Шляхи формування держави і право різних народів


Держава і право у різних народів формувалися не однаково. Наприклад, класично із класових протиріч всередині
родового суспільства виникли держава і право у Стародавніх Афінах.

У Стародавньому Римі особливості виникнення держави і права характеризувалися боротьбою патриціїв (родової
знаті) та плебеїв (прийшлого населення).

У німецьких народів важливим фактором виникнення держави і права було завоювання ними колишніх територій
Римської імперії, яка на той час уже розпадалася. Для тримання в покорі населення завойованих територій німці
ставили своїх намісників, які перетворювалися на князів. Тому ці процеси спонукали прискорення розпаду
первісного ладу в німців та утворення ранньофеодальної держави.

У виникненні держави у народів Стародавнього Сходу важливу роль відіграла організація громадських робіт під
час будівництва каналів.

Створенню держави у народів Центральної та Південної Америки (інки і майя) сприяло рільництво.

У східнослов'янських племен держава виникла внаслідок переродження органів військової демократії в державні
органи. Попервах у них панувала рівність, і організаційною одиницею був рід, на чолі якого стояв найстаріший
за віком пращур (дід чи прадід). Поступово з однорідного суспільства почали виокремлюватися "лупці люди", які
утворювали місцеву аристократію і почали називатися боярами (болій, тобто великий), а вже потім боярами. Бояри
поділялися на великих і менших. Великі бояри були проводирями у своїй волості; навіть князь запрошував їх до
себе в раду. Менші бояри залежали від князя і служили йому. Княжа влада набирала ваги упродовж певного часу.
Найважливіші питання у давніх слов'ян вирішувала вся громада. Поступово князі прибирали владу до своїх рук, і
виникла держава.

Виникнення Київської Русі історично пов'язується з оповіданням про Кия, який з братами Щеком і Хоривом та
сестрою Либіддю побудували перше місто, назвали його Києвом і там правили певний час.

Особливістю виникнення державності у слов'ян і німців е те, що вони виникли як ранньофеодальні, минувши
рабовласництво.

Отже, виникнення держави внаслідок розпаду первісного суспільства мало свої передумови. Одні автори вважають,
що держава з'явилася мам і тоді, де й коли суспільство розділилося на класи з протилежними інтересами. Хоч у
різних народів держава виникала по-різному, проте завжди в основі була класова боротьба. Інші пов'язують
виникнення політичної організації ^суспільства, держави і права з необхідністю здійснювати управління
суспільством за нових умов, які складаються внаслідок розпаду первісного суспільства, появи нових ^економічних
і соціальних відносин, що характеризували початок цивілізації.3.Теорії виникнення держави і права


В юридичній літературі існують різноманітні концепції виникнення держави.

Теологічна теорія, її автором був Фома Аквінський (1225—1274). Його вчення побудовано на ієрархії форм: від
Бога — чистого розуму — до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від Бога
обґрунтовує П вічність і непорушність, виправдовує найреакційніші держави, підкреслює думки про те, що
будь-яке посягання на державу приречене на поразку, оскільки владу вкладено в руки правителя Богом, і вона
покликана захищати благо всіх.

Патріархальна теорія. Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї та є наслідком
історичного розвитку і розростання останньої, а отже, абсолютна влада монарха — це продовження батьківської
влади. Основними представниками названої теорії є Арістотель, Фільмер, Михайловський та ін. Приміром, Р.
Фільмер у своєму творі "Патріархія чи природна влада короля" твердив, що абсолютна влада монарха бере початок
безпосередньо від Адама. Держава виростає з сім'ї, а влада монарха через Адама дана Богом і непідвладна
ніяким людським законам.

Договірна теорія. Вона пояснює виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди
(договору) про те, що одні будуть управляти, а інші — виконувати їхні управлінські рішення. Представниками
цієї теорії були Гроцій, Спіноза, Гоббс, Руссо, Радищев та ін.


Політика як наука набуває розвитку у працях англійського теоретика Т. Гоббса. Він визначає її як одну з
галузей філософії ("філософію держави"), а останню називає не тільки знанням, але і засобом досягнення "вищої
вигоди", тому, що "знання є тільки шлях до сили (влади)". Т. Гоббс підтримав ідею Н. Макіавеллі, згідно з
якою основу всіх політичних явищ, особливо причин виникнення держави, її діяльності складає "природа" людей,
близьких за своїми соціальними і політичними інтересами. Тому держава, на його думку, — це об'єднання людей,
що створюють державну владу. Держава — це Левіафан — біблейське чудовисько, яке має безмежну владу щодо
людей.

Ж.-Ж. Руссо удосконалює вчення про ступені суспільної нерівності: а) виникнення приватної власності і поділ
суспільства на класи — багатих та бідних; б) створення держави, яка, ймовірно, й виникла з загального
договору, проте є "змовою багатих проти бідних"; в) виникнення деспотизму. Як ідеал Руссо вбачав невелику за
розміром демократичну респубіку.

Психологічна теорія. За цією теорією держава виникла завдяки особливим властивостям психіки людей. Людській
психіці начебто притаманна потреба покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості.
Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує постійного керівництва. Представником
цієї теорії був Л. Й. Петражицький (1867—1931).

Теорія насильства. За цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення
одного народу іншим. На думку прихильників теорії, держава є тією силою, яку утворюють завойовники для
утримання в покорі завойованих народів і зміцнення влади переможців. Представниками теорії були Гумплович,
Каутський, Дюрінг та ін.

Органічна теорія, її обґрунтовував англійський філософ Г. Спенсер (1820—1903). Він проводив аналогію між
державою та біологічним організмом. На думку Спенсера, держава, подібно до біологічного організму,
народжується, розмножується, старіє і гине. Як біологічний організм, держава має політичне тіло: руки, ноги,
голову, тулуб, що виконують відповідні функції.

Серед інших теорій походження держави заслуговують на увагу космічна і технократична. Прихильники космічної
теорії пояснюють виникнення держави завезенням на землю політичної організації суспільства з космосу іншими
цивілізаціями. Сутність технократичної теорії виникнення держави начебто полягає в необхідності здійснювати
управління технічними засобами та знаряддями праці.

І Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний І погляд на закономірності виникнення держави і права.
Існують численні неодноманітні доктрини виникнення держави, а також історичні, географічні, демографічні та
інші особливості виникнення держави у різних народів.

Політика як наука набуває розвитку у працях англійського теоретика Т. Гоббса. Він визначає її як одну з
галузей філософії ("філософію держави"), а останню називає не тільки знанням, але і засобом досягнення "вищої
вигоди", тому, що "знання є тільки шлях до сили (влади)". Т. Гоббс підтримав ідею Н. Макіавеллі, згідно з
якою основу всіх політичних явищ, особливо причин виникнення держави, її діяльності складає "природа" людей,
близьких за своїми соціальними і політичними інтересами. Тому держава, на його думку, — це об'єднання людей,
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel