Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальні закономірності виникнення держави і права» (ID:11088)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

Отже, первісні люди виконували соціальні норми добровільно, без спеціального примусу, що притаманний
державі.

На таких зборах обиралися старшини, вожді, керівники й ловчі. Щ особи були першими серед рівних, їхня влада
базувалася виключно на авторитеті, їх поважали всі члени роду, схилялися перед їхньою мудрістю, хоробрістю,
кмітливістю, спритністю тощо.

Влада в первісному суспільстві:

• базувалася на родових відносинах (рід об'єднував людей за дійсною чи припустимою кровною спорідненістю, був
власником засобів виробництва,, об'єднував членів роду для колективної праці, виступав господарським
осередком для виробництва матеріальних благ);

• у соціальному розумінні була безпосередньо суспільною (не існували спеціального апарату управління і
примусу);

• мала такі якості, як єдність, взаємодопомога, співробітництво (члени роду виконували свої функції на засадах
переконання. Примус застосовувався дуже рідко і виконував роль громадського виховання. Винятковою формою
примусу було вигнання з роду. Рід також захищав своїх членів від зовнішніх ворогів, для чого
використовувалася військова сила чи помста родичів);

• виконувалася рядовими і виборними членами роду добровільно, без спеціального апарату управління. Військо
формувалося з усіх чоловіків роду чя племені, здатних носити зброю. Для регулювання різноманітних відносин, що
виникали між людьми, застосовувалися соціальні норми. Людське суспільство, як і будь-яка складна система, може
нормально функціонувати й розвиватися лише опираючись на певні правила, на основі яких обирається один із
багатьох можливих варіантів поведінки певного суб'єкта.

Для регулювання суспільних відносин між людьми та їхніми об'єднаннями в суспільстві формуються і в тій чи
тій формі забезпечуються певні правила поведінки, які орієнтують людей на досягнення їхньої мети. Такі
пролила, що покликані забезпечувати порядок і стабільність у суспільстві, називаються соціальними нормами. З
їх допомогою здійснювалося соціальне регулювання відносин між суб'єктами через установлення моделей поведінки
людей, які повинні або не повинні здійснюватись, визначення умов, за яких закріплена модель поведінки
дозволяється або забороняється, чи визначаються суб'єкти, що на них за цих умов поширюється певне правило,
встановлюване тією чи тією нормою.

Призначення соціальних норм полягає в упорядкуванні поведінки суб'єктів, що веде до забезпечення системності
та певної передбачуваності суспільних відносин. Завдяки цьому учасники таких відносин можуть прогнозувати
свою поведінку та поведінку інших суб'єктів у ситуаціях, що передбачені в конкретних соціальних нормах. Вони
регулюють ту поведінку, яка має соціальний характер, а тому пов'язана з взаємовідносинами між людьми, їхніми
об'єднаннями, соціальними групами.

Суспільні відносини первісного суспільства регулювалися нормами первісної моралі, звичаями і традиціями,
релігійними нормами та всілякими заборонами (табу). Гарантом їх дотримання здебільшого був не примус, а страх
перед надприродними силами та богами. Для первісних людей звичай пов'язаний з міфічною побудовою світу.
Додержання звичаїв означало повагу до пращурів, дух яких постійно спостерігає за життям на землі. Всяке
порушення звичаїв могло призвести до негативної реакції духів землі та накликати небезпеку на етнічну групу чи
навіть окрему людину.

Отже, первісні люди виконували соціальні норми добровільно, без спеціального примусу, що притаманний
державі.

Проте, незважаючи на позитивну організацію соціального життя в суспільстві, первісний лад не був ідеальним,
оскільки:

• праця людей базувалася на примітивних засобах виробництва, давала мізерні результати і не задовольняла всіх
потреб членів роду. Виробнича діяльність людей зводилася до здобуття їжі та одягу, спорудження примітивного
житла, виготовлення деяких знарядь праці тощо;

• роди і племена активно не спілкувалися між собою, не' налагоджували взаємних доброзичливих відносин, що
часто призводило до збройних сутичок і навіть війн;

• численні забобони, відсутність освіти й писемності породжували жорстокість людей у ставленні одне до
одного;

• відсутність нормальних умов життя робила людину беззахисною перед явищами природи і стихією, що зменшувало
тривалість її життя. Необхідними були подальший розвиток суспільного виробництва, пошук способів
удосконалення знаряддя виробництва, засобів праці.

Отже, первісні люди від привласнювального господарства, що базувалося на мисливстві, збиранні коріння, ягід,
іншої їжі рослинного світу, рибальстві, поступово почали переходити до виробництва. Розвивалися (або
відокремлювалися) скотарство, обробіток землі, вирощування злаків, ремесло й торгівля.

Загальними причинами виникнення держави і права стали:

• три великі поділи праці (вирізнення скотарських племен, відокремлення ремесла від рільництва, виникнення й
розвиток торгівлі);

• поява надлишкового продукту, патріархальної сім'ї, приватної власності та майнової нерівності:

• утворення класів як великих груп людей з протилежними інтересами і виникнення міжкласових конфліктів;

• неспроможність суспільної влади первісного ладу врегулювати класові суперечності й конфлікти та виникнення
держави як політичної організації публічної влади.

Право, як і держава, виникло завдяки необхідності управляти соціальними процесами. В юридичній літературі є
різні погляди на виникнення права. Залежно від цього розрізняють: право загальносоціальне, що включає в себе
права людини, права нації, права народу, права об'єднань, права інших груп, права людства; право юридичне, що
встановлюється чи санкціонується державою. Тобто юридичне право виникає лише з виникненням держави, тому
закономірності виникнення держави стосуються й виникнення права.

Розрізняючи право і закон, слід зазначити, що право як інституційне утворення стає таким завдяки джерелам
права, тобто зовнішній формі вираження права.

Отже, юридичне право — це задекларовані державою правила поведінки суб'єктів, щоб відображати правду,
справедливість, добро тощо.

Право виникає внаслідок:

• переростання монокорм (первісних звичаїв, традицій, моралі) в юридичні норми;

• правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб;

• перетворення рішень судових органів щодо конкретних справ у загальну норму, що є обов'язковою для
вирішення аналогічних випадків. Між правом і державою встановлюється досить складний зв'язок. Через право
держава прагне впроваджувати в життя свою волю, яка за авторитарних режимів має класовий характер. А це
означає, що первісні звичаї чи традиції пристосовуються до інтересів панівного класу, забезпечуються
відповідними санкціями, реалізація їх підтримується апаратом державного примусу і є засобом підпорядкування
населення волі економічно і політично панівного класу.

Так виникає правовий звичай як найдавніша форма права.

Прихильники теорії Моргала вважають, що державно-правові інститути з'явилися в результаті розпаду первісного
ладу, ще до утворення класів.

Погляди морганівців і марксистів в однаковій мірі можна вважати науковими.

Таким чином, розпад первісного родоплемінного суспільства, розвиток засобів виробництва, зміна соціальної
структури суспільства привели до зміни способу виробництва і споживання та до утворення політичної організації
суспільства і держави.

Судові органи, як органи держави в авторитарних державах, захищали інтереси панівної верхівки, а тому не
застосовували деяких звичаїв, що захищали інтереси всіх, або змінювали їхній зміст, вводячи нові правила.
Судові функції часто виконували церковні служителі, правителі чи інші посадові особи державних органів.
Захищаючи інтереси панівних класів, судові органи створювали судовий прецедент, тобто рішення суду щодо
конкретної справи набувало властивостей загальної норми. Це спонукало появу судового (адміністративного)
прецеденту.

З появою писемності держава (її органи), а також посадові особи через правотворчу діяльність закріплювали
свою волю в законах, указах та інших нормативних актах. У перших державних законах закріплювалася майнова
нерівність, станові привілеї, безправність рабів та інших верств бідного населення. Прикладами таких законів
є закони Хаммурапі, XII таблиць. Ману, "Руська правда", "Польська правда" та ін. Наприклад, закони Хаммурапі,
царя Вавилона, діяли у ХУЛІ ст. до н. е., складалися з 282 статей і регулювали в основному кримінальні
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel