Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Валютне регулювання та ринкові відносини » (ID:10957)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   12 кб.

Валютне регулювання та ринкові відносини


План

Вступ


Важливою передумовою ринкової трансформації економіки та ефективності її функціонування є становлення
фінансових ринків - грошового, фондового, валютного та ринку цінних паперів. В усіх країнах провадиться
державне регулювання цих ринків з огляду на їхню важливу роль. оскільки вони переміщують кошти від тих, хто
має їх у надлишку, однак не може використати продуктивно, до тих, хто відчуває в них нестачу і може
використати їх ефективно. Таке регулювання спрямоване на реалізацію національних інтересів держави та всіх
учасників цих ринків, насамперед, на захист прав громадян, які передають свої заощадження фінансовим
посередникам, проте не мають спеціальних знань та кваліфікації, щоб самим захистити свої інтереси.1. Необхідність валютного регулювання


Сучасний валютний ринок становить собою розгалужену систему механізмів, функціонування яких покликане
забезпечити купівлю і продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з метою їх використання для
обслуговування міжнародних платежів.

Найсуттєвішим функціональним призначенням валютного ринку є забезпечення реальної свободи вибору та дій
власника валюти. Тому ступінь зрілості валютного ринку визначається не тільки масштабами валютних операцій,
але і його спроможністю повною мірою реалізовувати саме цю функцію.

Свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе у процесі здійснення валютних
операцій певні матеріальні вигоди, виражені у відповідному доході.

Отже, валютному ринку властиві атрибути будь-якого ринку. По-перше, він завжди виступає як конкурентний ринок.
Суб'єкти ринку конкурують між собою з приводу отримання найбільшого прибутку. По-друге, будь-які обмінні
операції на валютному ринку містять у собі елементи валютного ризику. Валютний ризик органічно пов'язаний із
конкуренцією, з елементами невизначеності економічної кон'юнктури, зрештою, з обов'язковою присутністю
суб'єктивного моменту у поведінці контрагентів, які не завжди можна прогнозувати.

Невід'ємним атрибутом валютного ринку є присутність функціональних елементів його регулювання. Сучасний
валютний ринок - це інституційно регульований ринок. Уся система міжнародних валютних організацій, союзів і
угод, діючих на міждержавній і транснаціональній основі, а також система страхування від валютного ризику
являють собою відповідні атрибути валютно-ринкової діяльності.

Але заходи регулювання валютного ринку реалізуються тільки у певних межах. І за своєю формою, і за своїм
змістом вони не можуть і не повинні підмінювати ринкові саморегулятори. Вони лише доповнюють і відповідним
чином коригують дії останніх.

Валютний ринок, побудований тільки на інституційно регульованих структурах, перестає бути ринком по суті. У
такому разі він втрачає основне - свою стимулюючу функцію, конкурентно-конструктивну місію. Тому, розглядаючи
механізм ринкових регуляторів, необхідно виходити з їх обслуговуючої, коригуючої ролі у загальному. процесі
саморегулювання валютного ринку. Таким чином, взаємний інтерес контрагентів, валютний доход, конструктивна
конкуренція, комерційний ризик, система інституційних регуляторів - ось далеко не повний перелік основних
органічно пов'язаних між собою ланок, на якому ґрунтується сучасна структура валютного ринку.2. Особливості валютного регулювання в Україні


Валютне регулювання — діяльність держави, спрямована на регламентацію валютних операцій, міжнародних
розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями. Валютне регулювання є складовою частиною
валютної політики держави і виступає важливим інструментом механізму державного регулювання національної
економіки. Механізм валютного регулювання в Україні включає сукупність заходів, які проводяться НБУ,
Міністерством фінансів. Державною податковою адміністрацією, іншими органами валютного контролю у сфері
валютних відносин.

Конкретний зміст валютного регулювання визначається чинним законодавством і правовими нормами держави. Він має
враховувати досягнутий рівень розвитку валютного ринку в Україні і особливості здійснення валютних операцій на
ньому.

Головним виконавчим органом управління валютною сферою в Україні є НБУ. У його компетенції: визначення сфери і
порядку обігу на території держави іноземної валюти, встановлення правил і видача ліцензій комерційним банкам
на здійснення ними банківських операцій з валютними цінностями, забезпечення виконання уповноваженими банками
функцій щодо здійснення валютного контролю тощо.

Важливою складовою валютного регулювання є валютний контроль, мета якого полягає в забезпеченні дотримання
валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Основними напрямами валютного контролю є: визначення
відповідності валютних операцій, що проводяться, діючому законодавству і наявності необхідних для них ліцензій
і дозволів; перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою, включаючи
декларування валютних цінностей, а також зобов'язань з продажу валюти на внутрішньому валютному ринку;
перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті; перевірка повноти і об'єктивності обліку та звітності
за валютними операціями тощо.

Валютному контролю підлягають усі валютні операції за участю резидентів і нерезидентів. Органи, що здійснюють
валютний контроль (НБУ, уповноважені банки. Державна податкова адміністрація. Державний митний комітет
України, Міністерство зв'язку України), мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну
інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських розрахунків в іноземній валюті у межах
своїх повноважень.

Державна податкова адміністрація здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться
резидентами і нерезидентами на території держави. ДПА затверджує критерії перевірки дотримання банками
законодавства з питань, які належать до компетенції Головного управління валютного контролю. Серед цих
критеріїв законність і вчасність розрахунків резидентів і нерезидентів через рахунки "ЛОРО"; дотримання
резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями; обов'язковий продаж надходжень в
іноземній валюті; підстави перерахування валюти за кордон; виконання термінів розрахунків банків за
зовнішньоекономічними угодами; 100-відсотковий продаж валюти, яка повертається при невиконанні
зовнішньоекономічного контракту тощо.

Державний митний комітет здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний
кордон України.

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами
через ці банки.

Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання
валютних цінностей через митний кордон України.

В Україні поки що діє порядок обов'язкового продажу надходжень від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній
валюті. Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється уповноваженими банками, в яких суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності мають валютні рахунки.

Уповноважені банки зобов'язані продавати надходження на користь резидентів у іноземній валюті (за дорученням і
за рахунок клієнта) протягом п'яти банківських днів з моменту зарахування цих надходжень на кореспондентський
рахунок уповноважених банків. Кошти у валюті України, одержані уповноваженими банками від виконання зазначених
операцій, підлягають відрахуванню резидентам протягом двох банківських днів з моменту зарахування зазначених
коштів на баланси цих банків.

Валютні кошти, зараховані на розподільчі рахунки в банках, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel