Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Сутність фінансового стану підприємства» (ID:10892)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       22 стр.
Размер в архиве:   58 кб.

3. Підприємство здійснило інвестиції в будівництво, при цьому за звітний період відбулося зниження вартості
основних фондів.

Аналітичні дані свідчать про те, що послуги підприємства користуються недостатнім попитом, підприємству варто
впроваджувати більш широкий спектр послуг, що надаються споживачам.

Ці заходи, по-перше, сприяють збільшенню продуктивності праці, по-друге - зниженню витрат, наслідком цих змін
виступає реальна можливість збільшення якості послуг, їх конкурентоспроможності і зниження собівартості.

Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволив виявити той факт, що в даний час поточна платоспроможність
підприємства цілком залежить від надійності дебіторів. Тому економістам підприємства варто чітко
відслідковувати терміни погашення дебіторської заборгованості, а за результатами оцінки на виявлену
прострочену чи таку, що має високу імовірність непогашення заборгованості, створювати резерви по сумнівних
боргах.

Керівництву варто звернути увагу на необґрунтоване збільшення витрат на оплату праці, у той час як на
підприємстві існує дефіцит коштів.

Підприємству необхідно збільшувати економічну рентабельність. Домогтися цього підприємство може або стримуючи
ріст активів, або збільшуючи масу прибутку, шляхом зниження собівартості; або необхідно прискорити оборотність
оборотних коштів, що також дасть збільшення маси прибутку. Крім того, підприємство майже не використовує
залучені кошти для регулювання (підвищення) рентабельності, хоча така необхідність існує.


3.2. Місце аналізу фінансового стану підприємства в ринковій економіці


За умов ринкової економіки підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу
конкурентоспроможність своєї продукції.

Одним з інструментів з'ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства.
Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести
господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше — нині, коли на зміну
безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони
ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка
приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб
забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження
фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного
підприємства.

Фінансовий стан підприємства — це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності,
платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз — це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його
бухгалтерської звітності.

Головне завдання фінансового аналізу — своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти
управлінські рішення для поліпшення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Звідси випливають і основні напрямки аналізу фінансового стану — вивчення причин, які негативно чи позитивно
позначаються на фінансовому стані, підготовка проектів управлінських рішень щодо підвищення фінансової
стабільності та платоспроможності підприємства, розробка заходів для оптимізації структури фінансових ресурсів
і їх ефективного використання.

На основі даних поточного фінансового аналізу здійснюється розробка основних показників фінансового та
виробничого плану, а вже на підставі цих даних розраховуються економічні орієнтири розвитку підприємства в
перспективі. Від того, наскільки якісно проведено фінансовий аналіз, залежить ефективність управлінських
рішень, а відтак — ефективність роботи підприємства в цілому.

Висновок


В сучасних умовах перехідної економіки України підприємствам для ефективного здійснення
фінансово-господарської діяльності необхідно застосовувати інструментарій фінансово-економічного аналізу. Це
особливо актуально, так як розглядаючи трансформаційні процеси з погляду організаційної форми розвитку
продуктивних сил (зокрема співвідношення планомірності й стихійності), то видно, що перехідна економіка
теперішніх років характеризується значним посиленням стихійності та хаотичності.

Інформація, необхідна для оцінки перших симптомів нестабільності і погроз кризи, є, як правило, недостовірна
через їхню невизначеність. Залишаючись невизначеною, ця інформація все-таки може бути корисною: можливі
фінансові наслідки небезпеки, що насувається, повинні бути скрупульозно проаналізовані, відповідні заходи
ретельно збалансовані як по витратах, так і по ступені ліквідації небезпеки.

Така докладна поінформованість про нові можливості (сприятливі чи кризові) базується на минулому досвіді.
Основна увага при цьому приділяється таким питанням, як інформованість про гнучкість дій усередині фірми і
стосовно зовнішньої обстановки, облік внутрішньої готовності до відповідних дій на погрозу і т.п.

Фінансовий аналіз, крім миттєвої “зйомки” теперішнього фінансового стану, дає дані для його прогнозування на
майбутнє, збільшуючи тим самим рівень інформованості керівництва підприємства при прийнятті управлінських
рішень. Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають реальні і потенційні фінансові
можливості фірми як об'єкта бізнесу, об'єкта інвестування капіталу, платника податків.

Основна мета аналізу – виявлення й оцінка тенденцій розвитку фінансових процесів на підприємстві.
Управлінському персоналу організації ця інформація необхідна для розробки адекватних управлінських рішень по
зниженні ризику і підвищенні прибутковості фінансово-економічної діяльності підприємства, інвестору – для
рішення питання доцільності інвестування, банкам – для визначення умов кредитування фірми.

В даній роботі на основі проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будсервіс" були зроблені
наступні висновки. Не дивлячись на збільшення вартості майна підприємства в 2000 році, його фінансова
стійкість погіршилася по ряду показників. Маючи на балансі значну по величині вартість оборотних активів,
підприємство має потребу в більшій величині оборотних коштів, незважаючи на їх значну питому вагу в складі
майна. Усі показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на рівні нижче норм, що пояснюється, в
основному, наявністю в підприємства значної суми кредиторської заборгованості.

Для покращення існуючого становища і відновлення нормального фінансового стану підприємства можна
запропонувати наступні пропозиції: пошук дешевих кредитних ресурсів, грамотний розподіл прибутку; збільшення
дохідної частини активів.

Крім того, проведений аналіз свідчить про проблеми, пов'язані з поточним оперативним керуванням фінансами на
ТОВ "Будсервіс". Управлінню фінансами на підприємстві приділяється занадто мала роль - керування фінансами
відбувається на рівні бухгалтерської служби і керівника підприємства. Тому доцільно організувати службу
управління фінансами і провести зазначений ряд заходів щодо поліпшення фінансового стану. Якщо у
довгостроковій перспективі підприємству ТОВ “Будсервіс” не вистачатиме фінансових ресурсів на проведення
заходів оздоровлення, слід спрямувати зусилля на залучення позикових ресурсів.


Використана література


Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991 р., № 14.

Закон України "Про підприємництво" //Відомості Верховної Ради України. - 1991 р., № 14.

Закон України "Про господарські товариства"//Відомості Верховної Ради України. - 1991 р., № 49.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів Укр"аїни від 26.04.96 № 473.

Положення про порядок проведення санації державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України від
08.01.94. № 67.

Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2001.

Белялов А.З. Как убыточному предприятию выйти из кризиса и стать прибыльным: Практическое руководство. — М.,
1996.

Ефимова О. В. Как анализировать финансовое положение предприятия. – М. –1999.

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.

Коробов М. Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. -К.: Т-во "Знання", 2000.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel