Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Санаційний аудит, сутність та етапи проведення » (ID:10861)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

санаційної спроможності суб’єкта господарювання, одержує доступ до всієї необхідної комерційної інформації про
підприємство. Перед початком проведення санаційного аудиту аудитор повинен взяти в керівника підприємства
пояснювальну записку до плану санації, яка підтверджує повноту та достовірність плану санації, експертиза
котрого проводиться, фактологічного матеріалу, на якому базується план, а також визначає повноваження
аудитора.

Дані про підприємство збирають у розрізі його оперативного становища та стратегічних можливостей. Поряд зі
звітними бухгалтерськими даними та іншою внутрішньою інформацією для оцінки санаційної спроможності
підприємства слід також використовувати зовнішні джерела, а саме: статистичні дані, які характеризують
діяльність тієї чи іншої галузі та народного господарства в цілому, описовий матеріал засобів масової
інформації, висновки незалежних експертів, нормативні документи. Зрозуміло, що процес збирання та
систематизації даних щодо стратегічних можливостей підприємства є набагато складнішим, ніж збирання інформації
щодо його актуального стану.

Оцінка відображених у санаційній концепції вихідних даних про оперативне (фактичне) становище та стратегічні
можливості підприємства здійснюється в процесі поглибленого аналізу його фінансово-господарського стану. При
цьому послідовно розв’язуються такі завдання:

1. Проведення аналізу виробничо-господарської діяльності.

2. Проведення аналізу фінансового стану підприємства.

3. Дослідження ситуації підприємства на ринку факторів виробництва та збуту готової продукції.2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства, її сутність і показники, які застосовуються при
проведенні такої оцінки


Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних
показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність,
ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних
коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності і
рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв’язку прибутку з показниками
рентабельності. Важливо проаналізувати зв’язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що
полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними й відносними показниками. Абсолютний показник дохідності
– це сума прибутку або доходів. Відносний показник – рівень рентабельності. Рівень рентабельності підприємств,
пов’язаних з виробництвом продукції (товарів, послуг), визначається як відсоткове відношення прибутку від
реалізації продукції до її собівартості:

Р = (П/С) 100,

де Р – рівень рентабельності, %;

П – прибуток від реалізації продукції, грн.;

С – собівартість продукції, грн.

Рівень рентабельності підприємств торгівлі та громадського харчування визначається як відсоткове відношення
прибутку від реалізації товарів (продукції громадського харчування) до товарообороту.

Під час аналізу вивчають динаміку змін обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, які впливають
на них. Основними факторами, що впливають на чистий прибуток, є обсяг виручки від реалізації продукції, рівень
собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної
діяльності, величина податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку.

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції
важливо забезпечити об’єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін. Аналіз
проводиться за даними роботи на рік. Торішні показники треба привести у відповідність із показниками звітного
року за допомогою індексації цін.

За ринкових відносин існує персоніфікований інтерес керівництва та колективів підприємств до фактично
досягнутого рівня рентабельності, що суттєво впливає на результативність господарської діяльності.

На підприємствах недержавних форм власності для акціонерів та засновників найважливіше значення має
рентабельність їхніх пайових і статутних внесків у складі загальних інвестицій. Тому цьому аспекту оцінки
фінансового стану підприємства треба приділити серйозну увагу.

Практика рекомендує для оцінки рентабельності підприємства використовувати систему взаємопов’язаних показників
рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності:

а) показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу);

б) показники, розраховані у зв’язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

Для всебічної комплексної оцінки різних показників рентабельності можна використати зарубіжний досвід оцінки
цих показників.

Показники рентабельності групи “а” розраховуються на базі даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків і
становлять систему таких коефіцієнтів:

1) коефіцієнт граничного рівня валового прибутку (К1)

К1 = ВП/ЧОП = 1 – ВПр/ЧОП,

де Вп – сума валового прибутку;

ВПр – вартість продажу (реалізації продуктів, робіт, послуг);

ЧОП – чистий обсяг продажу (реалізації);

2) коефіцієнт граничного рівня прибутку від основної операційної діяльності (К2)

К2 = ПОД/ЧОП,

де ПОД – сума прибутку, отриманого від основної операційної діяльності;

3) коефіцієнт граничного рівня прибутку від усієї діяльності підприємства – операційної, фінансової,
інвестиційної (К3)

К3 = П/ЧОП

де П – сума прибутку до виплат за довгостроковими зобов’язаннями і податкових виплат;

4) коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку (К4)

К4 = ЧП/ЧОП

де ЧП – сума чистого прибутку після виплати відсоткових сум за довгостроковими зобов’язаннями та сплати
податків;

5) критичний коефіцієнт рентабельності (К5)

К5 = (ЧОП – ЗВ)/ЧОП,

де ЗВ – це сума змінних витрат у складі вартості продажу.

У міжнародній практиці вся підприємницька діяльність корпорацій, фірм та інших підприємств чітко поділяється
на три види: операційна (основна); інвестиційна – вкладання грошей в акції; інші цінні папери, капітальні
вкладення; фінансова – облік отриманих (сплачених) дивідендів, відсотків тощо. Такий поділ видів діяльності
знаходить відображення у відповідних формах звітності.

Із наведених формул зрозуміло, що всі коефіцієнти мають ту саму базу обрахунку – чистий обсяг продажу (валові
надходження за вирахуванням суми повернення і дисконтних знижок).

Ці, а також наведені нижче показники рентабельності взаємодоповнюють один одного і дають змогу здійснити
комплексну оцінку фінансового стану підприємства.

Показники рентабельності групи “б” розраховуються як відношення прибутку і коштів, вкладених у підприємство
засновниками, акціонерами та інвесторами. Зарубіжний досвід свідчить, що за даними звіту щодо прибутків
(збитків) і балансового звіту доцільно розрахувати такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів (К6)

К6 = ЧП/ВА,
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel