Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.» (ID:10712)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   29 кб.

весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру (одиницях виготовленої продукції, відпрацьованих
годин, кілометрах пробігу тощо).

Місячна сума амортизації розраховується співвідношенням амортизуємої вартості об’єктів основних засобів та
очікуємого об’єму продукції (робіт, послуг) за весь рік корисного використання такого об’єкту основних
засобів. Як відмічалося раніше, амортизуємою вартістю об’єкту основних засобів є первинна вартість, зменшена
на його ліквідаційну вартість.

Таким чином, норму амортизації по цьому методу можна розрахувати по формулі:

Н = АВ / ОД (1.4)

ОД – розрахунковий об’єм діяльності (виробництва).

Нарахування амортизації за весь період експлуатації характеризується даними, що наведені у таблиці 1.2.

У нашому прикладі очікуємий об’єм продукції з використанням обладнання складає по рокам, од.: 1 рік – 2600; 2
рік – 3100; 3 рік – 3500; 4 рік – 3000; 5 рік – 2200; Усього 14 400.

Виробнича норма амортизації на одиницю продукції: (20 000 – 2000) / 14400 = 1.25
грн./од.

Відзначимо, що при використанні виробничого методу сума амортизації, яка визнається витратами звітного
періоду, та балансова вартість об’єкту при використанні цього методу змінюється у зрівнянні з попереднім
періодом прямо пропорційно об’єму виробленої продукції (робіт, послуг).

Таблиця 1.2 Нарахування амортизації виробничим методом, грн.

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ

РІК

ФАКТИЧНИЙ ОБ’ЄМ ПРОДУКЦІЇ, ОД.

АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЗА РІК

НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) НА КІНЕЦЬ РОКУ

20 000

0

-

-

-

16 750

1

2600

2600 * 1.25 = 3250

3250

12 875

2

3500

3100 * 1.25 = 3875

7125

8500

3

3500

3500 * 1.25 = 4375

11 500

4750

4

3000

3000 * 1.25 = 3750

11 250

2000

5

2200

2200 * 1.25 = 2750

18 000В основі цього методу лежить припущення, що фактично отриманий прибуток від експлуатації відповідного
нематеріального активу у кожному звітному періоді пов’язаний з випуском одиниць продукції, вироблених з його
участю у цих звітних періодах. Існує точка зору, що на такий вид обладнання, як верстат, амортизація повинна
нараховуватися в облікових цінах пропорційно одиницям виробленої на ньому продукції у кожному звітному періоді
(на основі первісно визначеного загального випуску продукції), а не просто пропорційно часу с початку
експлуатації (як передбачає прямолінійний метод). При цьому стверджується, більшість виробничих активів
приймають участь у створені прибутку (та відповідно зношуються) лише тоді, коли вони використовуються у
виробництві.

Метод нарахування зносу пропорційно випуску продукції також дуже простий, раціональний та систематичний. Краще
за все його використовувати тому випадку, коли відносно активу, на який нараховується знос, можна визначити
фактичний об’єм виробленої продукції. Його використання також доцільно, коли економічна користь того чи
іншого необоротного активу зменшується у зв’язку з експлуатацією його у виробництві, а не у зв’язку з впливом
на нього часу. Цей метод забезпечує також відповідність суми амортизації, яка визнається витратами поточного
періоду, отриманням прибутку, у випадку, якщо використання відповідного необоротного активу у різні періоди
неоднакові. Але, не дивлячись на плюси, цей метод у закордонній практиці не знайшов широкого застосування,
оскільки дуже складно визначити фактичний об’єм продукції, виробленої з використанням того чи іншого
необоротного активу.

Метод зменшення залишкової вартості.

Сутність наданого методу складається у визначенні річної суми амортизації об’єкту основних засобів виходячи з
основної вартості такого об’єкту на початок звітного року. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом
перемноження остаточної вартості об’єкту основних засобів на норму річної амортизації.

А = ЗВ * НА (1.5)

ЗВ – залишкова вартість об’єкту основних засобів.

Норму річної амортизації підприємство визначає самостійно по наступній формулі (1.6)


Н – строк корисного використання об’єкту основних засобів, років;

ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів, що визначається підприємством самостійно, грн.;

ПВ – первісна вартість об’єкту основних засобів, грн.

Використання методу зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації передбачає наявність
ліквідаційної вартості амортизуємого об’єкту основних засобів. В протилежному випадку об’єкт основних засобів
буде повністю “замортизован” протягом одного року! Це виходить з формули розрахунку нормі амортизації.

Зазначимо, що відповідно до П(С)БО №7 базою для нарахування амортизації при використанні наданого методу є
залишкова вартість на початок звітного року або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації.
З цього слідує, що, починаючи з дати вводу в експлуатацію об’єкту основних засобів до кінця звітного року, у
якому був введений такий об’єкт, базою для нарахування амортизації буде його первісна вартість. Іншими
словами, якщо об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію у вересні, то починаючи з жовтня по лютий
(включно) сума амортизаційних відрахувань буде визначатися шляхом множення первісної вартості об’єкту на норму
амортизації. Починаючи з березня наступного звітного року, сума амортизації об’єкту основних засобів буде
визначатися шляхом множення залишкової вартості такого об’єкту на норму амортизації.

При використанні наданого методу нарахування амортизації можлива ситуація, при якій остаточна вартість об’єкту
наприкінці запланованого строку експлуатації не буде рівна ліквідаційній вартості. Такі розходження будуть
виникати у випадку, якщо об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію у середині звітного періоду. Але
ж це не повинно стати причиною сумнівів, так як нарахування амортизації було не з початку звітного року, а з
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel