Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Екологічні фактори» (ID:10586)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

початку року виходячи з фактичної вартості мінеральної сировини і подають розрахунки податковим органам у
терміни, передбачені для представлення бухгалтерської звітності. Оплата виробляється в 5-денний термін з дати,
установленої для надання бухгалтерської звітності; вона відноситься на собівартість продукції користувачів
надр.


2.3 Плата за забруднення атмосфери
Збір за забруднення атмосфери нараховується згідно постанови кабінету міністрів України від 1 березня 1999
року номер 303 та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища від 19.07.99.

Органи Мінекобезпеки разом з органами місцевого самоврядування або з місцевими державними адміністраціями
визначають перелік платників збору за формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції, та подають його до органів
державної податкової служби до 1 грудня року, що передує звітному, а також вносять до переліку необхідні зміни
до 1 числа місяця, що передує кожному кварталу.

Об'єктами обчислення збору є:

для стаціонарних джерел забруднення - обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або
скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для
цього місцях чи на об'єктах;

для пересувних джерел забруднення - обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких
утворюються забруднюючі речовини.

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлюються як фіксовані суми в гривнях
за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів і наведені в таблицях 1.1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів
збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" (далі - додаток 1 до
постанови).

Ураховуючи місцеві умови. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська
міські ради за поданням органів Мінекобезпеки можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які
встановлюється збір за викиди і скиди.


3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії (33%), енергетики (30%), вугільної
промисловості (10%), хімічної та нафтохімічної промисловості (7%).

Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється 17 мільйонів тонн шкідливих речовин, тобто на кожну людину по
300 кг.

Понад третину всіх промислових викидів шкідливих домішок у повітрі припадає на теплові станції, які
використовують паливо.

Найбільший внесок у викиди сірчистого ангідриду дають підприємства енергетики, чорної металургії та вугільної
промисловості (їх частка складає 80 % викидів).

У викиди оксидів азоту головний внесок - 72% - дають підприємства енергетики та металургії.

Підприємства хімічної, нафтохімічної і газової промисловості дають найбільший внесок - 43% - у викиди
вуглеводнів.

Більше третини загального обсягу шкідливих викидів в атмосферу дає автотранспорт - 6,5 млн. тонн на рік. В
Євпаторії та Ужгороді згаданий показник складає 91% від загальної кількості викидів.

Встановлено два нормативи забруднення повітря: максимально-разова і середньодобова граничне допустима
концентрація (ГДК).

Максимально-разова ГДК необхідна для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, зміни
біоелектричної активності головного мозку, світлової чутливості очей тощо) при короткотривалому впливу
забруднювачів (до 20 хв.), а середньодобова - з метою попередження їх резорбтивного (загальнотоксичного,
канцерогенного, мутагенного та ін.) впливу.


Для оцінки впливу забруднювачів на здоров'я населення потрібно користуватися не лише максимально-разовими і
середньо-добовими ГДК, які регламентують вміст хімічних речовин у, повітрі населених пунктів, але й
показники, які характеризують вміст шкідливих речовин за тривалий період (місяць, рік). Підставою для цього
служить те, що невеликі концентрації речовин при тривалій дії справляють такий же негативний ефект, що й
висока концентрація за короткий проміжок часу.

Встановлено, що довготривале забруднення атмосферного повітря сірчаним газом, окислами вуглецю, азоту та
іншими речовинами шкідливо впливає на здоров'я людей. При цьому може збільшуватися загальна захворюваність
населення, яка обумовлена ураженням окремих органів і систем організму.

На території України функціонує 1500 підприємств зі шкідливими відходами. Загальна кількість відходів щороку
збільшується на 12 мільйонів тонн.

Найбільш високе забруднення атмосферного повітря характерне для Донецького і Придністровського регіонів
України, а також навколо обласних центрів.

В нашій державі вживаються заходи щодо зниження викидів в атмосферу шляхом оснащення джерел викидів шкідливих
речовин пилогазоочисними установками. Здійснюється заміна або реконструкція морально та фізично застарілих
пилогазоочисних установок, впровадження мало- та безвідходних технологічних процесів та інше. Одне з провідних
місць у забрудненні атмосфери займає транспорт. Закон встановлює екологічні закони і нормативи в галузі
охорони атмосферного повітря, екологічної безпеки атмосферного повітря (гранично допустимих концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, гранично допустимих викидів забруднюючих речовин для кожного
стаціонарного та пересувного джерела викиду).

Підприємства, установи, організації, діяльність котрих пов'язана з негативним шкідливим впливом на атмосферне
повітря, повинні вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зниження шкідливого
впливу фізичних і біологічних факторів, здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин,
забезпечувати безперебійну та ефективну роботу очисного обладнання.

Закон України про охорону атмосферного повітря, прийнятий 16 жовтня 1991 року спрямований на збереження
сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки
людини, а також відвернення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

Закон регулює діяльність, що впливає на погоду і клімат. Підприємства повинні скорочувати і в подальшому
повністю припинити виробництво і використання речовин, які шкідливо впливають на озоновий шар або можуть
призвести до негативних змін 1 клімату. Закон встановлює вимоги щодо охорони атмосферного і повітря при
видобуванні корисних копалин, при застосуванні засобів захисту рослин, міндобрив та інших препаратів; при
розміщенні і розвитку міст та інших населених пунктів; при погодженні місць забудови, проектів будівництва і
реконструкції підприємств 5 та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря.

В Законі встановлено перелік порушень, законодавства про

охорону атмосферного повітря:

порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного повітря;

перевищення лімітів та нормативів гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

гранично допустимих рівнів шкідливого впливу на атмосферу повітря фізичних і біологічних факторів;

здійснення незаконної діяльності, яка негативно впливає на погоду і клімат;

невиконання розпоряджень і приписів, які здійснюють ;

контроль за станом атмосферного повітря тощо.

Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть адміністративну чи
кримінальну відповідальність, а також повинні відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок правопорушень.

цивільно-правову, та кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

ВИСНОВКИ

До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, що викидаються промисловими
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel