Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Умови та порядок укладання шлюбу » (ID:10495)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   55 кб.

судовому врегулюванню підлягають саме вони.

З іншої сторони, відсутність попередньої серйозної угоди, про умови майбутнього спільного життя, договору яким
би визначались майбутні права та обов’язки і який би мав юридичну силу, веде до легковажності при вступі до
шлюбу. На можливих перспективах вирішення цих проблем я спинюсь нижче.

1.Законодавчі основи сімейно - шлюбних відносин.


Що стосується законодавства, яке регулює сімейно-шлюбні відношення, то його визначення дано у діючому Кодексі
про шлюб та сім’ю, С т.7. Законодавство про шлюб та сім'ю. “Законодавство про шлюб та сім'ю складається з
цього Кодексу та інших законодавчих актів України, що приймаються відповідно до нього”. Та у ст..7 нового
Сімейного Кодексу України. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин

1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками.

Але, на мою думку, такі визначення законодавства, що регулює сімейні відносини, як у діючому кодексі так і у
новому, дані не зовсім коректно. Справа в тому, що шлюбні відносини, це відносини які зачіпають основні права
і інтереси громадян, а вони в першу чергу, визначені і захищаються Конституцією. І сам Кодекс, як документ,
який має меншу юридичну силу, повинен виходити із вимог Конституції і ні в якому разі не суперечити їй. Так,
основні засади, на яких повинен будуватися шлюб, дані в Конституції. Стаття 51. Шлюб ґрунтується на
вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних

батьків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються

державою.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і

свобод; основні обов'язки громадянина;

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного

забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї,

охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти,

культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і

свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням

жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і

культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці,

у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням

умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;

правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Тому вважаю, що у переліку законодавства, яке регулює шлюбно-сімейні відносини, у даних 7-х статтях, спочатку,
повинна була бути вказана Конституція, а потім уже Кодекс та інші нормативно правові акти, або, хоча б,
повинно було б, спочатку, іти посилання на те, що даний Кодекс та інші нормативно-правові акти регулюють
сімейні відносини у відповідності із Конституцією, та задля забезпечення, визначених Конституцією, прав та
обов’язків громадян, щодо сімейних правовідносин.

Щодо законодавчих основ потрібно, також, вказати основні, законодавчо визначені, засади, на яких будуються
шлюбно-сімейні відносини та шлюбно-сімейне законодавство, у нашій країні. Крім вказаних в Конституції і
перерахованих вище, хотілось би вказати на такі основні: це, в першу чергу, те, для чого існує шлюбно-сімейне
законодавство і які саме відносини воно регулює. Ці визначення дані у самих Кодексах. У діючому, в першій
главі: Стаття1.Завдання Кодексу про шлюб та сім'ю України.

Завданнями Кодексу про Шлюб та Сім'ю України є: дальше зміцнення сім'ї; побудова сімейних відносин на
добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної
любові, дружби та поважання всіх членів сім'ї;

виховання дітей сім'єю, з обов'язковим піклуванням батьків про їх здоров'я, фізичний, духовний, моральний
розвиток, навчання і підготовку до праці;

всемірна охорона інтересів матері і дітей;

виховання почуття відповідальності перед сім'єю.

Стаття 2. Відносини, які регулюються Кодексом про шлюб та сім'ю України

Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті і майнові відносини, які виникають в
сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї, відносини, які виникають у зв'язку
з усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям дітей на виховання, порядок і умови припинення шлюбу,
порядок реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 4. Рівноправність громадян у сімейних відносинах

Усі громадяни мають рівні права у сімейних відносинах.

Не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг при
одруженні і в сімейних відносинах залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і
національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця
проживання та інших обставин.

Стаття6. Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин державою.

Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин в Україні здійснюється тільки державою.

Визнається тільки шлюб, укладений у державних органах реєстрації актів громадянського стану. Релігійний обряд
шлюбу, так само, як і інші релігійні обряди, не має правового значення і є особистою справою громадян. Це
правило не стосується вчинених до утворення або відновлення державних органів реєстрації актів громадянського
стану релігійних обрядів і одержаних на їх посвідчення документів про народження, укладення шлюбу, розірвання
шлюбу і смерть.

В новому Кодексі, глава1.Сім'я. Регулювання сімейних відносин.

Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України

Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя,
підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів
та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

Регулювання сімейних відносин здійснюється цим Кодексом з метою: зміцнення сім'ї як соціального інституту і як
союзу конкретних осіб;

утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї;

побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і
підтримки;

забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України. 1. Сімейний кодекс України регулює
сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та
усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання.

2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою,
прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком.

3. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та (або) майнові відносини між іншими членами
сім'ї, визначеними у ньому.

4. Сімейний кодекс України не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel