Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Умови та порядок укладання шлюбу » (ID:10495)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   55 кб.

2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє
бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої
належить наречена і (або) наречений.

3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, (він) має право
замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Стаття 36. Правові наслідки шлюбу

1. Шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя.

2. Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав та свобод,
які встановлені Конституцією і законами України.

Стаття 37. Правозгідність шлюбу.

1. Шлюб є правозгідним, крім випадків, встановлених частинами першою—третьою статті 39 цього Кодексу, а також
якщо він не визнаний недійсним за рішенням суду.

3.3 Умови та порядок укладання шлюбу за участю іноземних громадян та осіб без громадянства.


У сучасних умовах, коли наша держава, здобувши незалежність, стала суб'єктом міжнародного права, постійно
проводить політику, спрямовану на зміцнення економічних, політичних, культурних та інших зв'язків з багатьма
державами світу, набуло актуальності питання щодо регулювання в Україні шлюбних та сімейних відносин, до яких
причетні іноземні громадяни чи особи без громадянства. Такі відносини в умовах сьогодення виникають дедалі
частіше.

Приділяючи цьому питанню належну увагу, законодавець вніс до норм розділу VI КпШС України зміни, продиктовані
самим життям.

Чинне в Україні шлюбно-сімейне законодавство виходить з того, що іноземні громадяни й особи без громадянства,
які постійно проживають в Україні, користуються правами та несуть обов'язки в шлюбних і сімейних відносинах
нарівні з громадянами України. Специфічні випадки також регулюються законами України.

Істотним є й те, що на території нашої держави допускається застосування іноземного закону і визнаються акти
громадянського стану, здійснені за кордоном за законами відповідних держав, якщо таке застосування або
визнання не суперечить насамперед основам державного устрою України.

В силу ч. 2 ст. 203 КпШС України, при застосуванні законодавства України до іноземців, або при застосуванні
іноземного закону про шлюб і сім'ю, необхідно. спочатку встановити, чи у нас укладена з державою, громадянином
якої є зацікавлена особа, відповідна міжнародна угода. За наявності такої угоди питання про застосування
законодавства України або іноземного законодавства вирішується відповідно до правил міжнародної угоди.

Таким є основні, вихідні положення чинного законодавства України щодо регулювання шлюбних і сімейних відносин,
до яких причетні іноземні громадяни і особи без громадянства. Найважливіші складові цього інституту розглянемо
більш детально.

Іноземні громадяни користуються в Україні такою самою шлюбно-сімейною правоздатністю, як і громадяни України.
Як при укладанні шлюбів, так і при їх розірванні іноземці не можуть вимагати визнання за ними яких-небудь
прав, які не надані, нашими законами, громадянам України. У ч. 1 ст. 195 зазначено, що шлюби громадян України
з іноземними громадянами, а також шлюби іноземних громадян між собою укладаються в Україні за законодавством
України. Це означає, що як порядок, так і умови укладення шлюбу з участю іноземних громадян регулюються КпШС
України. У зв'язку з цим, важливо акцентувати увагу на найважливіших положеннях, що можуть мати місце в
житті.

Наприклад, відомо, що в різних країнах шлюбний вік для осіб є різним. Тому іноземець, який проживає в Україні
і бажає одружитися, але не досяг шлюбного віку, встановленого КпШС України, не вправі вимагати реєстрації
шлюбу, хоч за законами своєї країни він має право вступати в шлюб.

Дотримуючись вимог чинного в Україні шлюбно-сімейного законодавства, іноземці також не мають права вимагати
реєстрації другого шлюбу за наявності у них першого нерозірваного шлюбу, хоча за законом їхньої країни
допускається багатоженство.

Якщо іноземець дотримується всіх умов вступу до шлюбу, передбачених КпШС України, шлюб може бути укладеним
навіть за обставин, коли закони громадянства іноземця не дають йому права укладати шлюб. Так, в Україні не
беруться до уваги ті перешкоди до вступу в шлюб, які мають місце в національному законодавстві іноземця, але
не визнаються нашим Кодексом, як-от: національні, релігійні чи расові обмеження, згода батьків на вступ до
шлюбу тощо. Такі шлюби можуть визнаватися дійсними в Україні, але це не означає, що вони будуть обов'язково
визнані дійсними в інших країнах. Тому при реєстрації шлюбів громадян України з іноземцями органи Загсу, за
наявності перешкод до укладення шлюбу за законом чоловіка-іноземця, роз'яснюють особам, які вступають до
шлюбу, що дійсність шлюбу в іншій країні може бути оскаржена, шлюб може бути визнаний недійсним, що тягне за
собою порушення прав одного з подружжя і народжених у цьому шлюбі дітей.

Закон дозволяє іноземним громадянам укладати шлюби у посольствах або консульствах іноземних держав, які
розташовані в Україні. Шлюби між іноземними громадянами, укладені в Україні у посольствах або консульствах
іноземних держав, визнаються на "умовах взаємності" дійсними в Україні, якщо ці особи, в момент одруження,
були громадянами держави, яка призначила посла або консула (ч. 2 ст. 195 КпШС України). Отже, дана норма
закону встановлює для іноземців можливість іншої форми укладення шлюбу (в посольствах, консульствах, а не в
органах Загсу). Такі шлюби, як по формі, так і за умовами їх дійсності укладаються відповідно до законів
держави посла або консула. Консульські шлюби можуть бути здійснені як у світській, так і церковній формі, і з
дотриманням умов, прийнятих в державі консула (посла).

Шлюби, що укладені іноземцями в посольстві або консульстві їх країн, на території України, визнаються
дійсними на "умовах взаємності". Це означає, що якщо за законами держави призначеного посла (консула) на
території цієї держави не визнаються дійсними шлюби, укладені громадянами України в Українському посольстві
(консульстві), то в Україні також не будуть визнаватися дійсними шлюби, укладені в посольстві (консульстві)
даної держави.

За правилом ст. 196 КпШС України, шлюби між громадянами України, що проживають поза межами нашої держави,
укладаються в консульських установах України. Але, в деяких випадках, звертання громадян України, що
проживають за кордоном, в консульство України може бути утрудненим з причини віддаленості до цієї установи,
а то й неможливе взагалі з причини її відсутності. Шлюби громадян України з іноземцями, а також шлюби
громадян України між собою визнаються дійсними і в тих випадках, коли вони були укладені не в консульстві
України, а у відповідних органах країни їх укладення (наприклад, шлюб відбувався за релігійною церемонією).
Такі шлюби визнаються дійсними за умови, що їх визнанню немає перешкод, які випливають із ст. 15—17 і 45 КпШС
України. Громадяни України, незалежно від умов, встановлених іноземним законом, в усіх випадках повинні
дотримуватися тих матеріальних умов вступу до шлюбу, які передбачені українським законодавством. Так, якщо
громадянин України вступив до шлюбу за кордоном, оформив його за законом місця здійснення, але не розірвав у
встановленому порядку раніше зареєстрований шлюб, новий шлюб визнається недійсним, хоча за законом країни,
де він був зареєстрований, допускаються полігамні шлюби. Шлюби іноземних громадян, укладені поза межами
України, за законами відповідних держав, визнаються дійсними в Україні, як за формою (процедурою оформлення),
так і за матеріальними умовами навіть тоді, коли ця форма (наприклад, релігійне оформлення шлюбу) і умови
дійсності (шлюбний вік, ступінь родинності, стан здоров'я) не збігаються з нашою процедурою оформлення шлюбу
і матеріальними умовами вступу до шлюбу.

В силу ст. 201 КпШС України реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза межами
України, провадиться в консульських установах України.

При реєстрації актів громадянського стану в консульських установах України застосовується законодавство
України, якщо заінтересовані особи є громадянами України. Якщо ж заінтересовані особи є громадянами різних
держав або не встановлено, громадянами якої держави вони є, то, за їх згодою, застосовується законодавство
однієї з держав, а в разі незгоди — за рішенням консула, який реєструє акт громадянського стану. Документи,
видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів громадянського стану, здійснених поза
межами України, за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без
громадянства, визнаються дійсними в Україні при наявності консульської легалізації ст. 202 КпШС.

У новому Кодексі суттєвих змін немає.

Стаття 275. Права та обов'язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах

1. Іноземці мають в Україні такі ж права і обов'язки у сімейних відносинах, як і громадяни України, якщо інше
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel