Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Підвідомчість і підсудність цивільних справ суду» (ID:10454)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

сортових рослин, тваринного світу, лісів, надр).

Суди розглядають також справи, в яких беруть участь іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні
підприємства і організації (ч. З ст. 24 ЦПК).

У випадках, передбачених законом, підвідомчі судові цивільні справи можуть розглядатися товариськими і
третейськими судами в порядку, передбаченому Положенням про товариські суди і Положенням про третейські суди
України.

Питання про підвідомчість справи судові вирішує одноособово суддя в стадії порушення цивільної справи в суді
при прийнятті позовної заяви до свого провадження. При встановленні непідвідомчості справи судові суддя
відмовляє у прийнятті заяви, постановляючи про це мотивовану ухвалу (ч. З ст. 136 ЦПК), зазначивши в ній, до
якого органу необхідно звернутися за вирішенням правового питання. При прийнятті непідвідомчої судові справи
провадження по ній підлягає закриттю (п. 1 ст. 227 ЦПК). Ухвала судді про відмову в прийнятті заяви і ухвала
про закриття провадження в справі може бути оскаржена, а прокурором внесено окреме подання.

Судам підвідомчі справи по спорах, що виникають з майнових і особистих немайнових відносин (якщо хоча б однією
з сторін у спорі є громадянин), урегульованих цивільним правом, зокрема:

І. Спори, пов'язані з правом захисту честі, гідності та ділової репутації. Суб'єктивний склад справ цієї
категорії не впливає на визначення їх підвідомчості судові. Статтею 7 Цивільного кодексу передбачено, що
громадяни або організації вправі вимагати по суду спростування відомостей, що не відповідають дійсності або
викладені неправдиво, які порочать їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам,
якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності.

Підвідомчі судові цивільні справи вирішуються Верховним Судом України, Верховним Судом Автономної Республіки
Крим, вищими спеціалізованими судами, апеляційними та місцевими судами. Усі вони становлять судову систему
загальних судів України (ст. 20 Закону «Про судоустрій»), реалізують судову владу, здійснюють правосуддя в
цивільних справах, але мають різну, встановлену законом компетенцію у розгляді і вирішенні справ.

Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і
вирішення підвідомчих їм цивільних справ називається підсудністю.

На відміну від підвідомчості, яка розмежовує компетенцію між державними органами і громадськими організаціями
щодо вирішення цивільних справ, підсудність розмежовує компетенцію в тій же сфері (щодо вирішення цивільних
справ), але між різними судами. Тому підсудністю називають ще коло цивільних справ, вирішення яких віднесено
до компетенції певного суду.

Визначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду
(предмета) справи, суб'єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність
певного суду. В зв'язку з цим підсудність поділяється на функціональну (функціональна компетенція , родову
(предметна, об'єктивна компетенція), територіальну (особиста, суб'єктивна компетенція).

Функціональна підсудність визначає компетенцію окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних
ними функцій. За цією підсудністю місцеві суди виступають судами першої інстанції, виконуючи функцію
розгляду і вирішення по суті справ, підвідомчих цивільному судочинству (ст. 125 ЦПК).

Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди 1) перевіряють у
апеляційному порядку (як суди другої інстанції) законність і обґрунтованість судових рішень, ухвал, що не
набрали законної сили (ст. 289 ЦПК); 3) переглядають у порядку судового нагляду рішення, ухвали, постанови
суду, що набрали законної сили (ст. 330 ЦПК).

Усі суди системи виконують також функцію перегляду у зв'язку з ново виявленими обставинами постановлених ними
рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили (ст. 345 ЦПК).

Родова підсудність визначає компетенцію різних ланок судової системи по розгляду цивільних справ по першій
інстанції залежно від роду справи (предмета цивільного спору) або суб'єктного складу сторін спірних
правовідносин. Таке розмежування компетенції судових органів обумовлюється міркуваннями публічно-правового
характеру стосовно найкращої організації судової влади — щоб створити для осіб, які потребують судового
захисту, найбільш сприятливі умови для участі в судочинстві, для залучення всіх заінтересованих осіб і
доказів у справі. За загальними правилами родової підсудності всі цивільні справи, які підлягають вирішенню в
порядку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені законом до інших судів, розглядаються місцевими судами
(ч. 1 ст. 123 ЦПК).

Міжрайонні (окружні) суди за правилами родової підсудності розглядають справи про визначення місця проживання
і відібрання дитини, встановлення батьківства, виселення, у разі скасування по них рішень районних (міських)
судів, постановлених одноособове суддею, та якщо у цих судах кількісний склад суддів такий, що не дозволяє
розглядати повторно зазначені справи в колегіальному складі (ст. 124і ЦПК).

Військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції підсудні цивільні справи про захист честі і гідності,
сторонами у яких є військовослужбовці або військові організації, інші справи, пов'язані із захистом прав і
свобод військовослужбовців інших громадян, прав та законних інтересів військових частин, установ,
організацій.

(Справи, які виникають за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення посадових осіб і органів
військового управління, підсудні по першій інстанції військовим судам гарнізонів, регіонів,
Військово-Морських Силі (ч. 2 ст. 123 ЦПК). Розмежування компетенції між цими судами провадиться залежно від
того, дії яких посадових осіб і органів оскаржуються.

Міжобласному судові, як суду першої інстанції підсудні всі справи, підвідомчі цивільному судочинству, що
виникають на особливо режимних об'єктах, розташованих на території України (ч. З ст. 123 ЦПК).

Верховному Судові Автономної Республіки Крим, апеляційним судам підсудні по першій інстанції справи по
скаргах на рішення місцевих державних органів з питань перевищення встановленого законом строку прийняття
рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, відмови в реєстрації статутів релігійних
організацій, володіння та користування культовими будівлями і майном (ст. 248і' ЦПК).

Цивільні справи, в яких однією із сторін є місцевий суд, військовий суд гарнізону, розглядають відповідно
Верховний Суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди, військові суди регіонів, Військово-Морських Сил.

Цивільні справи, в яких однією із сторін є Верховний Суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди,
підсудність по першій інстанції визначає Верховний Суд України (ст. 124 ЦПК).

Верховному Судові України по першій інстанції підсудні такі справи, які виникають з державних і
адміністративних правовідносин: а) по скаргах на рішення Центральної виборчої комісії про відмову в
реєстрації участі партії (виборчого блоку) у виборах Президента України, на відмову цієї комісії зареєструвати
претендента на кандидата у Президенти України як кандидата у Президенти України, на відмову окружної
виборчої комісії в реєстрації ініціативної групи виборців, на рішення Центральної виборчої комісії про
визнання виборів недійсними по заявах про скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію
кандидата в Президенти України (ст. 2436 ЦПК); б) по заявах про скасування рішення окружної виборчої комісії
про реєстрацію кандидата в народні депутати України (ст. 24311 ЦПК); в) по скаргах на рішення Центральної
виборчої комісії по виборах народних депутатів України про визнання виборів недійсними (ст. 24316 ЦПК); г) по
скаргах на рішення державного органу України у справах релігій, прийняте відносно релігійних організацій (ст.
248'1 ЦПК).

Родова підсудність у конкретних справах може бути змінена Головою Верховного Суду України, його заступниками,
головами Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського апеляційних
судів, військового суду регіону, Військово-Морських Сил, які мають право в межах своєї компетенції на заяву
осіб, які беруть участь у справі, прокурора або з власної ініціативи витребувати будь-яку цивільну справу, що
є у провадженні того чи іншого суду, і передати її на розгляд до іншого суду України. Зазначеним посадовим
особам надано право передавати справи на розгляд іншому судові, коли після відсторонення судді замінити його
в даному суді неможливо (ст. 133 ЦПК). Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим,
обласні, військові суди регіонів, Військово-Морських Сил, які розглядають справи в касаційному порядку, в разі
повторного скасування рішення суду першої інстанції повинні обговорити питання про прийняття справи до свого
розгляду по першій інстанції (ст. 316 ЦПК). Якщо зазначені судові органи розглядають справу в порядку нагляду,
то вони мають право скасувати рішення, ухвалу, постанову і направити справу на новий розгляд до суду першої
або касаційної інстанції (п. 2 ст. 337 ЦПК), у тому числі змінивши по справі родову підсудність. Отже, в ЦПК в
одних випадках визначена родова підсудність по конкретних справах, в інших — надано право це зробити
посадовим особам вищестоящого суду і суду, який розглядає справу в касаційному і наглядному порядках!}

Територіальна підсудність розмежовує компетенцію по розгляду підвідомчих судам справ між однорідними судами
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel