Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальна характеристика ЗАТ "Синега» (ID:10415)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       15 стр.
Размер в архиве:   246 кб.

спостереження за ходом розробки нової продукції і її впровадження;

розгляд проектів створення нових продуктів;

проведення єдиної іноваційної політики: координації діяльності в цій області у виробничих підрозділах;

забезпечення фінансами і матеріальними ресурсами програм інноваційної діяльності;

забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованим персоналом;

створення тимчасових цільових груп для комплексного вирішення інноваційних проблем - від ідеї до серійного
виробництва продукції.


Важливим є вибір стратегії, фактично він є запорукою успіху інноваційної діяльності. Стратегічне планування на
підприємстві переслідує дві головні мети.

1. Ефективний розподіл і використання ресурсів. Це так називана "внутрішня стратегія". Планується використання
обмежених ресурсів, таких, як капітал, технології, люди.

2. Адаптація до зовнішнього середовища. Ставиться задача забезпечити ефективне пристосування до зміни
зовнішніх чинників (економічні зміни, політичні чинники й ін.).

Стратегічне планування повинно грунтуватися на проведенні численних досліджень, зборі й аналізі даних. Це
дозволяє мати постійний контроль за ринком. При цьому варто враховувати, що в сучасному світі обстановка
стрімко змінюється. Отже, стратегія повинна бути розроблена так, щоб при необхідності її можна було замінити
інший.

На підприємстві ЗАТ “Синега”, на жаль, стратегічним плануванням конкретно ніхто не займається, діяльність
підприємства планується виходячи з умов, що склалися.

Таке становище потребує зміни організаційної структури підприємства, яка у даний час представляє собою
лінійно-функціональну структуру, кожен з підрозділів якої орієнтован на виконання певної функції. До переваг
побудови такої організаційної структури можна віднести те, що для якісного виконання своєї функції кожен
підрозділ організації затрачує максимум необхідних зусиль. Недоліком же є збільшення загальних витрат через
неминуче дублювання робіт для різних підрозділів підприємтсва, а також довгий час, який затрачює рішення,
прийняте керівництвом, коли йде по ланцюгу від керівника до підлеглого, тобто процес реагування на зміни у
зовнішньому середовищі стає більш довгим. Також можна відмітити те, що менеджери середнього рівня та їх
підлеглі бачать поточну ситуацію більш об’єктивно ніж топ-менеджери. Це означає, що їх рішення були б більш
ефективні.

Доцільним, на наш погляд, було б впровадження організаційної структури, орієнтованої на продукт. Таке рішення
диктується такими факторами:

1. Підприємство випускає в цілому невеликий модельний ряд виробів, які однак мають суттєві відмінності.

2. Зросте відповідальність керівників, що будуть управляти відповідними підрозділами.

3. Буде розвиватися внутрифірмова конкуренція між підрозділами, що сприятиме зростанню конкурентоспроможності
продукції.

Це особливо актуально, так як підприємство прагне збільшувати асортимент виробленої і реалізованої продукції.
Якщо керування цим процесом здійснюється успішно, то кілька продуктових ліній можуть досягти настільки
високого обсягу продажів, що самі можуть зажадати істотної структуризації і виявляться вирішальним фактором
успіху організації в цілому. При цій структурі повноваження по управлінню виробництвом і збутом продуктів по
видам передаються одному керівнику, що є відповідальним за даний тип продукції. Керівники вторинних
функціональних служб (виробничої, технічної і збуту) повинні звітувати перед керуючим по цьому продукту.

Поділ доцільно здійснювати таким чином: велика сільськогосподарська техніка (комбайни), інша
сільськогосподарська техніка (землеобробна техніка, віялки, сіялки тощо), вироби для елеваторів. При цьому при
кожному відділі створюється підрозділ з ремонту техніки, яка в ньому вирбляєься – зараз, в умовах обмеженості
фінансових ресурсів у більшості споживачів, вони надають перевагу ремонту старої техніки перед покупкою
нової.

Продуктова структура дозволить підприємству приділяти конкретному продукту більше уваги, у продуктовій
структурі дуже чітко визначено, хто відповідає за одержання прибутку: для неї характерний успішний контроль
витрат і дотримання графіка виконання завдань.

Організації з такою структурою здатні також швидше, ніж фірми з функціональною структурою, реагувати на зміни
умов конкуренції, технології і купівельного попиту. Ще один позитивний ефект того, що вся діяльність по
конкретному продукту знаходиться під керівництвом однієї людини, складається в поліпшенні координації робіт.

Можливий недолік продуктової структури — збільшення витрат унаслідок дублювання тих самих видів робіт для
різних видів продукції. Однак на даному підприємстві кількість таких робіт відносно обмежена, до того ж, щоб
максимально ефективно використовувати наявні технічні засоби й устаткування, необхідно створити відділ
внутршньофірмового планування, який би займвся питанням ефективної організації виробництва за допомогою
чіткого календарного планування, наприклад, сіткових графіків.

Крім того, було б доцільним не очикувати споживачів із регіонів, а самостійно знаходити їх за допомогою
регіональної організаційної структури збуту продукції. Для розгалуження структури організації по
територіальному принципі, тобто по місцу розташування її підрозділів зі збуту, достатньо фінансувати
діяльність хоча б одного представника підприємства у важливих в теріорівльному розрізі регіонів: Києва та
областей. Регіональна структура полегшить рішення проблем, зв'язаних з місцевими споживачами. Такий підхід
спростить зв'язок організації з клієнтами.

Схема організаційної структури, що планується, наведена в додатку 1.

Таким чином, продуктова структура дозволить справлятися з розробкою, впровадженням і реалізацією нових видів
продукції, виходячи з розумінь конкурентноздатності, удосконалювання технології і задоволенні потреб клієнтів.
Регіональна розгалуженість більш чуйно реагувати на зміни, що відбуваються в регіонах. Об'єднання даних
структур дозволить підвищити загальну ефективність функціонування організації.Висновки


В результаті виконаної роботи було з’ясовано, що підприємство ЗАТ “Синега”, незважаючи на недоліки в системі
управління підприємством, все ж таки має перспективи розвитку. Здержуючим фактором розвитку підприємства є
сезонність виробництва. Тому організації слід диверсифікувати свою діяльність, а також розширювати тісні
зв’язки із споживачами, знаходити нових постачальників і вести пошук партнерів в Україні і за кордоном.

Аналіз підприємства також показав, що споживання його продукції характеризується нестабільністю. Тобто
підприємству слід вжити заходів щодо зменшення коливань споживання продукції і орієнтуватися на стабільний
розвиток. Для цього треба підвищувати якість виробленої продукції, зменшувати витратність виробництва. Слід
також звернути увагу на розвиток маркетингу для стимулювання збуту.

Здивовує те, що при здійсненні акціонування підприємства, така галузь управління підприємством як фінансовий
менеджмент практично відсутній. Адже він потрібен для здійснення ефективного управління фінансовими ресурсами.
Інтенсивний розвиток будь-якого підприємства потребує залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом випуску
акцій і облігацій. Цей процес потребує керування, тому керівнику підприємства треба виділити окрему посаду
фінансового директора.

Зараз людський фактор вже сприймається не як стаття витрат, людський фактор і його використання на
підприємстві становиться стратегічним фактором та життєво важливою умовою для того, щоб підприємство могло
вижити у важких і нестабільних умовах ринку.

Підприємство ЗАТ “Синега” повинно підвищити статус служби управління персоналом, найняти висококваліфікованих
спеціалістів-кадровиків та делегувати їм широкий спектр прав і обов’язків щодо управління персоналом.

Також можна сказати, що не було б зайвим розвивати організаційну культуру підприємства і систему стимулювання
персонала.

Покращення діяльності підприємства можливо за умови зміни організаційної структури з функціональної на
продуктово-регіональну: продуктова структура дозволить справлятися з розробкою, впровадженням і реалізацією
нових видів продукції, виходячи з розумінь конкурентноздатності, удосконалювання технології і задоволенні
потреб клієнтів; регіональна структура дозволить більш чуйно реагувати на зміни, що відбуваються в регіонах.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel