Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальна характеристика ЗАТ "Синега» (ID:10415)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       15 стр.
Размер в архиве:   246 кб.

3,5 млн. грн. на рік. Тобто підприємство використовує свою виробничу потужність на 43 %. Причиною цього явища
може виступати застарілі технології, які використовуються підприємством. Деякі технологічні лінії знаходяться
в стані припинення. Підприємству треба замислитися над переоснащенням і оновленням технології, необхідно
постійне застосування інновацій у виробничому процесі.


1.2. Цілі та задачі функціонування

У поточний час основною метою діяльності будь-якого суб'єкта, що господарює, є одержання прибутку. Але
більшість підприємств вирішують проблему простого виживання і подальшого існування на ринку. У той же час
тактичне планування, не говорячи вже про стратегічне, або слабке, або узагалі відсутнє. Це тягне за собою
слабку конкурентноздатність підприємства.

Місія підприємства ЗАТ “Синега” – виробництво якісної сільськогосподарської техніки і продаж її споживачам.
Для досягнення цієї місії підприємству необхідно досягати ряду цілей:

Підвищення рентабельності виробництва;

Ріст прибутковості діяльності підприємства;

Нарощування (в т. ч. шляхом реконструкції, технічного переозброєння) обсягів виробництва продукції, що
випускається товариством;

Розширення асортименту і прискорення оновлення продукції, підвищення її науково-технічного рівня, споживчих
якостей і конкурентноздатності;

Забезпечення надійності і ефективності виконання прийнятих замовлень і договірних зобов`язань;

Зміцнення прямих зв’язків з постачальниками і споживачами продукції.

Таким чином, із вищевикладеного можна побачити, що компанія має намір проводити стратегію росту. Керівництво
компанії застосовує активні заходи задля досягнення поставлених перед собою цілей. Для їхнього досягнення
робиться великий акцент на якості і ціні продукції, що є традиційним, а також на системах менеджменту,
маркетингу організації і керування персоналу, постійного впровадження іннвацій у виробництво.

Серед напрямків діяльності підприємства можна виділити основні:

розробка, серійне виробництво і сервісне обслуговування сільськогосподарських машин, що випускаються
Товариством, іншої продукції виробничого призначення і товарів народного споживання;

надання послуг, які зв’язані з діяльністю підприємства;

оптова та роздрібна торгівля.

Тактичні плани:

Побудова сильної організаційної структури, здатної швидко адаптуватися і перебудовуватися в умовах, що
змінюються.

Постійне підвищення професіоналізму і кваліфікації співробітників.

Створення сильної корпоративної культури.

Створення інформаційної підтримки виробництва.

Створення системи безперебійного забезпечення підприємства сировинними ресурсами.

Але при аналізі підприємства були виявлені слідуючі перешкоди, які не дають можливості ефективно здійснювати
планування:

стратегія фірми не повністю розроблена на найвищому рівні керівництва так, що цілі для підрозділів і відділів
не зовсім зрозумілі;

в організації інформація про цілі компанії не достатньо доводиться до низчих рівнів, що не дозволяє відділам
підготовити свої особисті конкретні плани;

менеджери на більш низьких рівнях не вважають виконання планів своїм обов’язком, оскільки вони не приймали
участі в їх розробці;

деякі керівники взагалі не ставлять ніяких цілей і не сдійснюють планування, бо вважають, що це позбавлює їх
права вибору;

керівники не переконані в тому, що організація надасть їм ресурси для досягнення цілей;

організаційна структура підприємства є незмінною під впливом як зовнішнього оточення, так і внутрішньго
середовища.

Основні оперативні завдання:

Керування персоналом організації для забезпечення максимально раціонального розподілу трудових ресурсів.

Керування маркетинговою діяльністю підприємства для забезпечення реалізації виробленої продукції.

Оперативне керування виробництвом.

Забезпечення належної інфраструктури для збереження готової продукції на складі підприємства до моменту
реалізації.

Керування кредитними ресурсами підприємства.

Фінансовий аналіз і контроль виконання фінансової дисципліни.

Бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності підприємства.

Керування ризиками.

Побудування ефективної організаційної структури підприємства.


РОЗДІЛ 2. Аналіз діяльності ЗАТ "Синега"

2.1. Вивчення структури управління підприємством


Структура організації – це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані в
такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілі організації.

Організаційна схема управління ЗАТ “Синега” наведена нижче.


Рис. 2.1 Структура управління ЗАТ “Синега”.


Вищим органом управління ЗАТ “Синега” є загальні збори акціонерів, до компетенції якого входить:

внесення змін до статуту товариства;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

прийняття рішень про продаж, обмін, безкоштовну передачу або відчуження іншими шляхами юридичним особам та
громадянам майна підприємства;

визначення основних напрямків діяльності товариства;

визначення організаційної структури товариства;

обрання та відкликання членів ради, голови правління та членів ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності товариства;

затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку;

прийняття рішення про припинення діяльності товариства.

Правомірність загальних зборів визначається участю у ньому акціонерів, які володіють у сукупності не менш як
60 відсотками акцій.

Як бачимо основною відмінністю цієї структури є наявність таких функціональних підрозділів як спостережна рада
і ревізійна комісія. Спостережна рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних
зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність дирекції. Рада обирається
загальними зборами акціонерів строком на два роки в складі п’яти засновників товариства. Члени ради
акціонерного товариства не можуть бути членами дирекції та ревізійної комісії.

Функції спостережної ради:

здійснює контроль за діяльністю дирекції підприємства стосовно виконання рішень загальних зборів акціонерів;

розглядає та затверджує звіти, які подає дирекція за квартал, півріччя;

аналізує дії дирекції щодо змін, у тому числі по розширенню сфер діяльності підприємства і робить відповідні
висновки.

Голова правління ЗАТ є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Він обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки. Він керує роботою підприємства і має право
без доручення здійснювати дії від імені підприємства, в своїй діяльності він керується діючим законодавством.

Перевірку господарсько-фінансової діяльності товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними
зборами акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel