Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Київський національний університет – центр освіти і культури » (ID:10282)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   165 кб.

та підготовка спеціалістів з напрямків, що тісно пов’язані з проблемами охорони здоров’я людини. В рамках цих
досліджень здійснюються наукові основи пошуку та розробки екологічно чистих, нетоксичних профілактичних та
лікувальних засобів, які підвищують загальну та радіорезистентність організму в умовах впливу різних
несприятливих та патологічних факторів.

Програма передбачає проведення наукових досліджень та підготовку кадрів з таких напрямків:

• визначення оптимальних режимів діяльності організму людини при різних функціональних станах за показниками
основних властивостей нервової та вісцеральної систем;

• з’ясування молекулярних механізмів впливу іонізуючого опромінення в малих дозах на клітини радіочутливих
органів та розробка наукового обґрунтування використання фармакологічних засобів, біологічно-активних сполук
природного походження для оптимізації фізіологічного, метаболічного та імунологічного стану організму;

• дослідження участі клітинних мембран в регуляції функціонування найбільш важливих систем організму людини та
тварин в нормі і при деяких патологічних станах;

• створювання наукових основ для розробки методів визначення мембрано-тропної активності шкідливих для
організму речовин;

• розробка нових радіофізичних методів для діагностики та лікування людей;

• підготовка і видання науково-освітніх видань: підручників, учбових посібників, монографій,
науково-популярних книг з фундаментальних та прикладних проблем здоров’я людини.

Реалізація даної програми передбачає встановлення найбільш чутливих молекулярних механізмів пошкоджуючої дії
різних патологій на організм людини та тварин а також розробку методів діагностики, профілактики та лікування
людей за різних патологічних станів.

В рамках проекту передбачається створення математичної програми, яка дозволять оцінити пошкоджуючу дію
іонізуючої радіації на живі організми

Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матеріали наук.-теорет.
конференції, присвяченої 165-річчю ун-ту. – К., 1999. – С.19.

.

Для виконання робіт по вирішенню вищевикладених проблем в програму “Здоров’я людини” буде залучений
висококваліфікований колектив, який включає понад 20 докторів та 40 кандидатів наук. Щорічно на базі цих
досліджень студенти 3 різних факультетів університету та інституту фізіології Київського національного
університету будуть захищати кваліфікаційні роботи бакалаврів та дипломні і магістерські роботи.
Експериментальна база цих досліджень буде інтенсивно використовуватися в студентських лабораторних
практикумах.


3.2. Концепція програми “Наукові проблеми державотворення України”

У зв’язку з розбудовою незалежної держави особливого значення набуває питання розробки теоретичних засад
державотворення України. В цьому контексті потрібно шукати джерела для сучасної української державності як в
безпосередньому минулому самої України (зокрема багаторічному досвіді визвольних змагань за часів Козаччини,
державотворчим процесам періоду української революції 1917-1920 рр. та ін.) так і в досвіді зарубіжних країн.
Саме з огляду на це програма “Наукові проблеми державотворення України” набуває особливого значення і
особливої ваги

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка: Довідник: Історія, факультети, кафедри, напрями
наукових досліджень. – К., 1999. – С.112.

.

Концепція програми наукових досліджень КНУ з гуманітарних наук “наукові проблеми державотворення України”
передбачає:

• обгрунтування міжнародно-правових, політичних та економічних засад розвитку України, моделювання місця і
ролі України в процесі глобальної трансформації сучасної системи міжнародних відносин;

• аналіз основних напрямків розвитку ранкового механізму та перебудови структури економіки України;

• вироблення міжнародно-правових позицій країни з актуальних міжнародних проблем сучасності, розвитку науки
міжнародного права, науково-практичне вирішення проблем правонаступництва України;

• дослідження та аналіз законодавства України та міжнародно-правових норм щодо забезпечення конституційних
прав і свобод людини і громадянина України в усіх сферах суспільного життя;

• вивчення проблем гармонізації екологічного, земельного, аграрного та трудового законодавства України;

• дослідження і аналіз історичних та сучасних проблем правового регулювання суспільних відносин у галузі
прокуратури, судострою, кримінального, цивільного та нотаріального процесів, аналіз окремих видів злочинів,
запровадження нових методів їх розслідування та розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових
актів у цих напрямках;

• наукове обгрунтування засад філософської, соціологічної та психологічної освіти як фахової, визначення
методологічних принципів вироблення ідеології та формування національної самосвідомості, єдності національної
та державної ідей. Відповідна факхова освіта набуває особливого значення з огляду на поки що низкий на жаль
рівень юридичної культури нашого суспільства, підвищити його можна лише за допомогою освітніх програм, які
повинні укладатися в річищі загальноєвропейських тенденцій юридичної освіти, запозичувати найкращих
європейський досвід з огляду на українську національну специфіку. Адже, як зазначає В. Андрейцев “Виплекати
науковця, теоретика, який би глибоко розумів тенденції, закономірності розвитку держави, суспільства і був би
спроможний сприяти функціонуванню правового процесу надзвичайно відповідальне для сучасної правової освіти
завдання”

Андрейцев В. Проблеми юридичної освіти в Україні // Право України. – 1998. - №12. – С.18. .

Програма охоплює результати досліджень наукових тем 7 факультетів гуманітарного спрямування, Інституту
міжнародних відносин та Інституту журналістики по розробці теоретико-методологічних засад розбудови
державності в напрямку вивчення взаємозв’язку людини, держави і суспільства в контексті національного
відродження України та її входження в світовий культурно-історичний, юридичний та економічний простір.

Результати, які передбачено отримати при виконанні програми, будуть використані у процесі розробки міжнародних
договорів та законів України, нормативних документів Уряду, відомств та міністерств України, опубліковані у
монографіях, посібниках, статях; впроваджені в учбовий процес.


3.3. Інші наукові програми Київського університету імені Т. Шевченка

Крім вже зазначених в університеті розробляються дослідницькі програми з точних наук. Так зокрема, комплексна
програма “Надра” геологічного факультету Київського національного університету передбачає виконання
досліджень, спрямованих на розробку нових сучасних технологій геологорозвідувальних робіт. Дослідження будуть
виконуватися в таких пріоритетних напрямках як розробка новітніх технологій петролого-геохімічного,
петролого-фізичного, структурно-тектонічного та біостратиграфічного моделювання еволюції геологічних формацій
з метою оцінки перспектив їх рудоносності; розробка новітніх геофізичних технологій пошуку мінеральної
сировини та екологічного моніторінгу геологічних процесів та ін.

Впроваджується в університеті також наукова програма “Матеріали і речовини”. Головною метою програми є
розв’язання фундаментальних та науково-технічних проблем, пов’язаних із зниженням енерго-, матеріалоємкості
виробів, їх надійністю, довговічністю та конкурентноспроможністю на світовому ринку.

До пріоритетних напрякмків програми належать: створення нових матеріалів і речовин з наперед заданими
властивостями, спроможних працювати в умовах високих і низьких температур, змінних механічних навантажень,
радіаційної активності, а також в агресивних середовищах; розробка і освоєння виробництва лікарських засобів,
біоматеріалів та штучних органів. Також резульатти досліджень можуть бути використані при проеткуванні нових
будівельних і конструкційних матеріалів.
Висновки


За результатами опрацювання теми можна зробити наступні висновки:

1. Заснування Київського університету було підготовлено усім попереднім розвитком української національної
культури і освіти. Київський університет увібрав в себе кращі традиції попередніх українських навчальних
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel