Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Київський національний університет – центр освіти і культури » (ID:10282)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   165 кб.

конкретної нау< кової роботи сотень студентів, зміцнення матеріальної бази наукових досліджень "на деяких
факультетах університету сприяли підвищенню його наукового та соціального статусу.

- Паралельно з розвитком фундаментальних і науково-дослідних робіт досить велика увага на початкових етапах
існування НДС приділялася їх організаційному зміцненню і створенню сприятливих умов виконання та розвитку. -

• 1958 року було'розроблено й ухвалено на Всесоюзній нараді начальників НДС Мінвузу СРСР перший типовий статут
НДС, створено структуру керування роботами від початкової ланки -наукової групи, до цілих колективів -
експедицій, відділів, лабораторій.

З 1959 року почав виходити друком щорічний збірник наукових праць НДС Київського університету, редакційна
колегія якого підтримувала тісні творчі зв'язки з НДС Московського, Ленінградського, Казанського,
Новосибірського, Єреванського університетів та іншими вищими технічними навчальними закладами СРСР.

У 1979 році НДС Київського університету було надано статус науково-дослідна частина (НДЧ). Нині в її складі
наукові підрозділи 15 факультетів: біологічного, географічного, геологічного, економічного, іноземної
філології, історичного, кібернетики, механіко-математичного, радіофізичного, соціології та психології,
фізичного, філософського, філологічного, хімічного, юридичного, відділення сходознавства та інституту
міжнародних відносин, інституту журналістики, військового інституту.

Крім того, до НДЧ входять науково-дослідний інститут фізіології імені академіка Петра Богача, астрономічна
обсерваторія, ботанічний сад імені академіка О.В.Фоміна, Канівський заповідник, Наукова бібліотека імені
М.Максимовича. Науково-дослідна робота проводиться на всіх кафедрах університету, у 68 наукових, лабораторіях.
Її виконують близько 1000 штатних працівників, більше 1200 аспірантів, 100 докторантів та весь
професорсько-викладацький склад університету.II. Київський університет імені Т. Шевченка на сучасному етапі


2.1. Загальна характеристика діяльності університету на сучасному етапі

Київський університет імені Тараса Шевченка на сучасному етапі є найбільшим навчальним закладом України.

Сьогодні в університеті навчається близько 20 тис. студентів на 15 факультетах. В інститухах міжнародних
відносин, журналістики, військовому та відділенні сходознавства готуються фахівці з 66 спеціальностей. Вперше
в Україні Інститут міжнародних відносин готує спеціалістів для дипломатичних служб. Відкрито відділення
сходознавства, де студенти вивчають арабську мову, хінді, японську, китайську та корейську мови

Довідник для абутурієнтів 1999. – К., 1999. – С.11.

. Київський університет перетворився на всесвітньо відомий навчальний заклад, якому Указом президента України
1994 р. надано статус національного університету, який виконує велику організаторську роль у підготовці
наукових і науково-педагогічних кадрів у незалежній Україні. До речі, сам діючий президент Л. Кучма є почесним
професором Київського університету (див. додаток 1). За роки свого існування Київський університет розширився
географічно. Сьогодні до його складу входять корпуси в різних районах м. Києва. Частина з них знаходиться в
історичному центрі Києва - на Володимирській вулиці та бульварі Тараса Шевченка; це - Головний ("Червоний") та
Гуманітарний ("Жовтий") корпуси, Бібліотека імені М.Максимовича, Ботанічний Сад імені Академіка Фоміна,
Ректорат, корпус хімічного факультету. На вулиці Мельникова (історичний район Cирець) розміщуються Інститути
Міжнародних Відносин та Журналістики. Третій район розміщення університетських будівель - південно-західна
частина міста; тут знаходяться Студентське містечко, Спортивний комплекс, Інститут Післядипломної Освіти,
Військовий Інститут, корпуси факультетів фізичного, радіофізичного, кібернетики, механіко-математичного,
біологічного, економічного, географічного та геологічного, Фізико-математичний Ліцей при університеті (див.
додаток 2).

Науковий потенціал Київського університету складає майже 2% потенціалу України (4% - докторів наук, 3% -
кандидатів наук)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. National Taras Shehvchenko University in Kyiv. –
К., 1999. – С.4.

. Склалось 36 наукових шкіл, деякі з них діють з другої половини минулого та з початку нинішнього століття.
Науково-дослідна робота ведеться на всіх факультетах і кафедрах університету, в інститутах міжнародних
відносин, журналістики, українознавства, військової підготовки, науково-дослідному інституті фізіології, в
астрономічній обсерваторії, ботанічному саду, Канівському заповіднику, на кафедрі фізичного виховання.

Сьогодні колектив університетських факультетів та інститутів працюють над науковим забезпеченням розв’язання
багатьох актуальних проблем у таких напрямках, як: сільське господарство, охорона довкілля, здоров’я людини,
енергоресурси, матеріали та речовини, перспективні інформаційні технології, надра та багато інших.
Фундаментальні наукові дослідження виконуються у 83 структурних підрозділах (відділах, лабораторіях,
секторах), кожний з яких має свій науковий напрямок, затверджений Вченою радою університету. Державою,
Академія наук відзначається високий рівень їх розробок. За програмою спільних наукових досліджень українських
і американських вчених виконують проекти науковці фізичного, радіофізичного, біологічного,
механіко-математичного факультетів та факультету кібернетики. Київський університет вперше серед вищих
навчальних закладів України став координатором проекту “Підготовка фахівців з європейських досліджень” за
програмою TEMPUS.

Велику роль в організації навчальної та наукової роботи відіграє Наукова бібліотека ім. М.Максимовича, яка є
найбільшою серед подібних в університах нашої країни.

Все це свідчить про те, що в університеті проводиться робота щодо поліпшення організації навчального процесу,
створення необхідних умов для ефективної самостійної роботи студентів, яка має навчити їх застосовувати свої
знання для розв’яння практичних завдань.

Діловодство, службово-офіційні документи, навчально-методичні матеріали готуються та видаються українською
мовою. Всі викладачі повністю перейшли на викладання українською мовою. Навчально-методичні та наукові заходи
проводяться державною мовою

Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матеріали наук.-теорет.
конференції, присвяченої 165-річчю ун-ту. – К., 1999. – С.75.

.

До складу університету входять ліцеї (фізико-математичний та гумонітарний), коледжі (педагогічний та
фінансово-правовий), інститути адвокатури, економіки, менеджменту та страхової справи.

У науковій роботі беруть участь 28 академіків і членів-кореспондентів НАН України та державних галузевих
академій, велика кількість викладачів (докторів та кандидатів наук), докторантів та аспірантів.

Очолює університет Академiк Нацiональної Академiї Наук України, доктор хімічних наук, професор Віктор
Васильович Скопенко, відомий своїми науковими роботами в галузі координаційної хімії. Під керівництвом
Скопенка були захищені 8 докторських та біля 40 кандидатських дисертацій.

В Університеті до наукової роботи активно залучається і студентство. Їхні досягнення відзначається Академією
наук України (золотими медалями, преміями, дипломами), престижними науковими нагородами.

Наукові розробки в усіх інститутах та на всіх факультетах сприяють створенню нових підходів в навчальному
процесі, знаходять своє віддзеркалення в підручниках та навчальних посібниках.

Університет готує аспірантів із 155 наукових спеціальностей. В останні роки розпочато підготовку аспірантів із
нових наукових спеціальностей: “Банківська справа”, “Міжнародна інформація”, “Етнологія”, “Класична
філологія”, “Філософія права”, “Адвокатура”

Довідник для абутурієнтів 1999. – К., 1999. – С.13.

. Навчання в аспірантурі ведеться на основі державного замовлення, також на замовлення вищих навчальних
закладів. Переважна більшість дисертаційних робіт виконується в межах пріоритетних наукових програм. В
університеті працює 38 спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

За 168-річну діяльність університету сформувалась висока викладацька наукова культура. Університет пишається
такими людьми, як академіки І.І.Ляшко, М.І.Білий, А.А.Чушнов, М.Г.Находкін.

Розширюються і зміцнюються зв’язки університету з університетами інших країн. На сьогодні налічуються близько
60 університетів, з якими існують офіційні двохсторонні відносини.

Як і в класичних університетах Європи тут готуються бакалаври та магістри наук.

Неодноразово університет відвідували Президент України, Прем’єр-міністр України, міністри, працівники
Адміністрації Президента та Уряду.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel