Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

11,6%


б) грошові кошти

1044

1811

+767

- у % до всіх оборотних коштів

85,3%

88,4%Розглянувши показники у динаміці, можна констатувати, що майно дистанції, яке складається з нових засобів та
позаоборотних активів і оборотних (мобільних коштів), за звітний період зменшилося на 415 тис. грн.

Даючи оцінку змін у мобільних активах (оборотних коштах), необхідно відзначити, що у складі майна вони
складали на початку звітного періоду 1224 тис. грн. За рік вони збільшилися на 824 тис. грн. Оскільки
підприємство є виробником та займається реалізацією власної продукції, їх питома вага у майні підприємства
досить значна і складає 10,7 % на початок і 16 % на кінець звітного періоду.


3.4. Аналіз ліквідності.

Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, часу, необхідного
для перетворення їх в грошову масу. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі. Від степені
ліквідності балансу залежить платоспроможність. В той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан
розрахунків, але й перспективу.

Найбільш мобільною частиною ліквідних засобів являються гроші і короткострокові фінансові вкладення.

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал), який характеризує
негайну готовність ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення грошових коштів та
короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових (поточних) зобов’язань:Значення Кал призначається достатнім, якщо він вищий 0,2-0,25. Якщо підприємство в поточний момент може на
25-35% погасити свої борги, то його платоспроможність рахується нормальною. На підприємстві, що аналізується,
на початок року абсолютний коефіцієнт ліквідності становив 0,65, а на кінець року 0,004.

Дані свідчать, що дане підприємство є неліквідним, так як коефіцієнт абсолютної ліквідності близький до 0,
порівнюючи за нормативним коефіцієнтом, який коливається в межах 0,2-0,25. Низький коефіцієнт ліквідності не
дозволяє підприємству користуватися кредитами банків і підприємств, погіршує матеріально-технічне постачання,
не сприяє вкладенню інвестицій в підприємство.


3.5. Аналіз фінансової стійкості.

Важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства, є:

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (Кавт), або питома вага власного капіталу в загальній сумі
капіталу;

Коефіцієнт фінансового лівериджу (Фл);

Коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кзк)

Одна з важливих характеристик фінансового стану – фінансова незалежність від зовнішніх джерел.

Обчислюємо коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (Кавт) як відношення загальної суми власних коштів
до підсумку балансу:
Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел
фінансування, тобто критичне значення Кавт = 0,5. В нашому випадку підприємство майже не залежить від
зовнішніх джерел, оскільки Кавт = 0,94.

Для визначення фінансової стійкості вираховують коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс), який характеризує
співвідношення власних та позикових коштів:

.


Як бачимо, власні кошти значно перевищують позикові, що вказує на достатній рівень фінансової стійкості,
підприємство відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Важливе значення в процесі аналізу джерел власних коштів має показник фінансового лівериджу (Фл), який
характеризує залежність від довгострокових зобов’язань і визначається як відношення довгострокових зобов’язань
до джерел власних коштів:


Позичкові кошти підприємства складаються з довгострокових та короткострокових пасивів. Підприємство не
використовує кредитів банку, так як проценти за кредити занадто високі .

Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами розраховується коефіцієнт забезпечення
власними коштами (Кзк). Цей коефіцієнт розраховується як відношення різниці між обсягами джерел власних та
прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів до фактичної
вартості наявних оборотних коштів:Розрахунки свідчать, що підприємство має достатній рівень забезпечення власними коштами, оскільки Кзк > 0,1.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позиченого
капіталу, визначити причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.


4. Заключна частина.


За результатами проведеного у даній роботі аналізу зрозуміло, що необхідне впровадження сукупних заходів щодо
поліпшення діяльності підприємства. Такими заходами можуть бути:

збільшення обсягів робіт, що виконуються, з метою більш повного завантаження виробничих потужностей;

зменшення собівартості за рахунок скорочення частки умовно-постійних витрат;

збільшення прибутку та коефіцієнтів рентабельності і оборотних активів, одним із шляхів вирішення цієї
проблеми є створення на підприємстві служби маркетингу, яка буде займатися заохоченням додаткових споживачів
та вивчення ринку;

позбавлення від недіючого обладнання, тобто реалізація частки основних засобів;

здача в оренду площ, які не використовуються з метою зменшення витрат по обслуговування основних засобів та
отримання додаткових грошових надходжень.


5. Список використаної літератури


Закон України "Про підприємництво" № 762/97-ВР від 23 грудня 1997 р.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІУ від 16.07.1999р.

Закон України “Про оприбуткування прибутку підприємства” № 283/97-ВР в редакції від 22.05.97р., зі змінами і
доповненнями.

Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3.04.97р., зі змінами і доповненнями.

Баланс підприємства (ф.1).

Звіт про фінансові результати (ф.2).

Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. - М., Финансы и статистика,1996.

Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навч. Посібник. – К., 1995.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel