Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

амортизації основних засобів і нематеріальних активів, рахунки за експлуатацію легкових автомобілів.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного
періоду.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій
призначено рахунок 79 "Фінансові результати”. За кредитом рахунка 79 відображаються суми, списані в порядку
закриття рахунків обліку витрат, включаючи належну суму нарахованого податку на прибуток.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Результат основної діяльності”;

792 “Результат фінансових операцій”;

793 “Результат іншої звичайної діяльності”;

794 “Результат надзвичайних подій”.

По закінченні звітного періоду сальдо рахунка 79 “Фінансові результати” при його закритті списується на
рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Фінансові результати визначаються за кожним видом діяльності по закінченню звітного періоду (місяця чи
календарного року). При визначенні кінцевого фінансового результату необхідно закрити рахунок 98 “Податки на
прибуток”. Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не підрозділяється за видами
діяльності, то витрати з податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунка 79 “Фінансові
результати” за вибором підприємства, крім субрахунка 794 “Результат надзвичайних подій”.

На рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться облік нерозподілених прибутків чи
непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом
рахунку 44 відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використання
прибутку.

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі субрахунки:

441 “Прибуток нерозподілений”

442 “Непокриті збитки”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок
нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” відображаються розподіл прибутку між власниками
(нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання
прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені у поточному році, відповідно до П(С)БО 6 “Виправлення помилок
і зміни у фінансових звітах” відображається кореспонденцією рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)” з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1–6.

При списанні фінансового результату складаються такі записи:

- на суму чистого прибутку: Дт 79 Кт 441”Прибуток нерозподілений”

- на суму чистого збитку: Дт 442 “Непокриті збитки” Кт 792.10. Бухгалтерська звітність, фінансова звітність.

Київська Дистанція електропостачання у фінансову службу залізниці здає Баланс підприємства (форма № 1), Звіт
про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал
(форма № 4) та примітки.

В Державну податкову інспекцію у Московському районі м. Києва, де зареєстровано Київську дистанцію
електропостачання, надаються такі бухгалтерські звіти:

Декларація про прибуток підприємства (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

Розрахунок суми податку на прибуток;

Декларація про валютні цінності;

Декларація по податку на додану вартість.

До пояснювальної записки надається детальна розшифровка по статтям витрат, та розшифровка руху коштів
централізованих фондів. Дистанція здає “Розрахункову відомість по коштам Фонду соціального страхування” форма
№ 4-ФСС. Періодичність звітності – квартальна, півріччя, 9 місяців, рік.

Звіт про нарахування страхових внесків, витрат коштів Пенсійного фонду Форма № 4-ПФ. Періодичність –
квартальна, півріччя, 9 місяців, рік.

“Розрахунок внесків у Фонд страхування на випадок безробіття”. Періодичність – квартальна, півріччя, 9
місяців, рік.

“Звіт з праці” – (щомісячна, квартальна, півріччя, 9 місяців, річна).

Форма 8-ДР (квартальна, півріччя, 9 місяців, рік).

Для складання звітів Управлінням комп’ютеризації розроблені спеціальні програми, що значно полегшують роботу
бухгалтера.


Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” метою складання
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої, неупередженої інформації
про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.

За звітним періодом фінансову звітність поділяють на річну та квартальну. Квартальна звітність складається
наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня
звітного періоду.

Київська дистанція електропостачання подає квартальну звітність (баланс та звіт про фінансові результати) не
пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом в податкову адміністрацію та органи державної
статистики, а також річну звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт
про власний капітал та примітки) не пізніше 20-го лютого наступного за звітним роком в податкову адміністрацію
та органи державної статистики.

Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансових звітів може бути поділений на кілька
етапів:

- закриття рахунків доходів та витрат;

- визначення чистого фінансового результату звітного періоду;

- інвентаризація залишків на рахунках активів та зобов’язань;

- внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхилень даних обліку від даних
інвентаризації);

- складання всіх форм фінансових звітів;

- коригування показників звітності або підготовка Приміток щодо подій після дати балансу.

При проведенні інвентаризації та регулюванні її результатів слід керуватися Інструкцією з інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р.№ 69, зі змінами та
доповненнями.

На підприємстві за наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія, яка оформлює результати своєї
роботи в інвентаризаційних відомостях, актах інвентаризації, протоколах засідань.

Інвентаризації підлягають усі активи та зобов’язання підприємства, крім майна, цінностей, коштів і
зобов’язань, інвентаризація яких проводилася не раніше 1 жовтня звітного року. Підприємство повинне також
провести інвентаризацію майна і матеріальних цінностей, які йому не належать і облічуються на забалансових
рахунках.

Бухгалтерський баланс складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені документально
(відповідними первинними документами). Перед складанням балансу необхідно звірити дані на аналітичних рахунках
з даними на відповідних синтетичних рахунках - звіряються початкові та кінцеві сальдо та обороти за звітний
період. З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у балансі наводиться інформація на початок та на
кінець звітного періоду. Дані на початок періоду переносяться в баланс з попереднього річного звіту, а дані на
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel