Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

дооцінка вартості товарів, що зберігаються на підприємствах роздрібної торгівлі (згідно п.28 ПБУ-9 можуть бути
дооцінені тільки ті запаси, що раніше були уцінені, і тільки в межах сум уцінки).

По дебету субрахунку 283 «Товари на комісії» відображається:

вартість товарів, переданих на комісію.

По дебету субрахунку 284 «Тара під товарами» відображаються:

вартість тари під товарами;

вартість порожньої тари, що надійшла на підприємство або була виготовлена власними силами.

Відповідно до Інструкції № 291 «торгові підприємства можуть враховувати тару по середніх облікових цінах, які
встановлюються керівництвом підприємства по видах (групах) тари і цінах на тару. Різниця між цінами придбання
і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 «Торгова націнка».

По дебету субрахунку 285 «Торгова націнка», що використовується тільки тими підприємствами, які враховують
товари по продажній вартості, відображаються:

списання суми торгової націнки;

зменшення суми торгової націнки.

По кредиту субрахунку 281 «Товари на складі» відображаються:

внутрішнє переміщення товарів, у тому числі передача товарів у підрозділи підприємства, що здійснюють
роздрібну торгівлю;

вибуття товарів (незалежно від причини).

По кредиту субрахунку 282 «Товари в торгівлі» відображається:

вибуття товарів (незалежно від причини).

По кредиту субрахунку 283 «Товари на комісії» відображаються:

вартість товарів, переданих на комісію і реалізованих комітентом;

вартість товарів, переданих на комісію і повернутих на підприємство.

По кредиту субрахунку 284 «Тара під товарами» відображається:

вибуття тари.


2.9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів. Облік використання прибутку.

Для визнання фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи
звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлені П(С)БО 15 “Дохід”, які застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності.

Загальні правила формування в обліку інформації про витрати встановлені П(С)БО 16 “Витрати”.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватися
принципів визнання доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Цільове фінансування не визнається доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та
підприємство виконає умови щодо фінансування. Цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів,
у яких визнаються витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Дистанція електропостачання для відображення доходів використовує рахунки:


70 “Доходи від реалізації”:

7010 “Дохід від реалізації готової продукції”;

7030 “Дохід від реалізації робіт та послуг”

7151 “Одержані штрафи, пені, неустойки”;

7191 “Інші доходи від операційної діяльності”.

За кредитом рахунка 71 відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – суми непрямих податків у складі
цих доходів та списання чистого доходу на рахунок 791 “Результат основної діяльності”.


73 “Інші фінансові доходи”:

7310 “Дивіденди одержані”;

7320 “Відсотки одержані”;

7330 “Компенсаційна винагорода за страховками”;

7332 “Прибуток від зміни курсу валют”

7333 “Штрафи за договорами”.


74 “Інші доходи”:

7460 “Інші доходи від звичайної діяльності”.

- відображення суми одержаних штрафів, пені, неустойки:

Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

Кт 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”

- відображення суми відшкодування нестачі матеріалів матеріально відповідальними особами:

Дт 675 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

Кт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”

- одночасно на суму ПДВ:

Дт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”

Кт 641 “Розрахунки за податками”

- відображення суми уцінки необоротних активів:

Дт 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

Кт 10 “Основні засоби”

Кт 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

- списання необоротних активів:

Дт 976 “Списання необоротних активів”

Кт 10 “Основні засоби”

Кт 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Кт 15 “Капітальні інвестиції”


Для визнання витрат дистанція використовує рахунки класу 9 “Витрати”. За дебетом рахунків класу 9
відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок
79 “Фінансові результати”.

9010 “Собівартість реалізованої готової продукції”

9030 “Собівартість реалізованих робіт та послуг”

9200 ”Адміністративні витрати”;

9499 “Інші операційні витрати”;

9810 “Податок на прибуток”.

Адміністративні витрати включають в Управлінні справами Укрзалізниці:

- організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати;

- витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально господарського
використання (страхування майна, амортизація, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона
);

- витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс);

- витрати на врегулювання спорів у судових органах;

- податки, збори передбачені законодавством, крім податків, зборів, обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт , послуг;

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати загальногосподарського призначення.

Аналітичний облік адміністративних витрат здійснюється в розрізі номенклатури статей, установленої
підприємством. Підставою для записів по дебету рахунка 92 “Адміністративні витрати” є відомості з нарахування
заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу, платежів, нарахувань на заробітну плату, розрахунки
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel