Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

976

5880

5.

Відображений збиток від безплатної передачі комп’ютера

44

793

5880
2.6. Облік запасів.

Одним із основних моментів обліку в Київській дистанції електропостачання являється облік операцій з
товарно-матеріальними цінностями (далі ТМЦ). Звична для нас назва “ТМЦ” сьогодні називається “Запаси”.

Відповідно до методичних рекомендацій в дистанції електропостачання запаси включають:

матеріальні цінності, що призначені для адміністративних потреб;

малоцінні та швидкозношувані предмети (далі МШП), що використовуються протягом не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він більше року.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Придбані запаси
зараховуються на баланс дистанції за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів на залізничному
транспорті, що придбані за плату, є собівартість запасів, що складається з таких фактичних витрат: суми, що
сплачуються згідно з договором постачальнику.

На залізничному транспорті обліковою політикою Укрзалізниці передбачено, що для оцінки вибуття запасів
застосовують метод середньозваженої собівартості, який полягає втому, що оцінка за середньозваженою
собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на
початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місці запасів на сумарну кількість запасів на початок
звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Вартість МШП, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою
організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та матеріально
відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. З оперативного обліку МШП, які вийшли з
ладу, списуються по актах, складених комісією та затверджених начальником дистанції.

Записи відображаються в бухгалтерському обліку дистанції за первісною вартістю.

Запаси надходять в комори дистанції електропостачання внаслідок придбаних за кошти у постачальника або
придбання підзвітною особою, виявлені в результаті інвентаризації. При оприбуткуванні матеріальних цінностей,
які придбані за рахунок грошових коштів. Виданих у підзвіт на господарські потреби, у бухгалтерському обліку
слід керуватися П(С)БО 9 “Запаси”, відповідно до якого придбані запаси зараховуються на баланс за первісною
вартістю. Надходження запасів супроводжується накладною, рахунком-фактурою чи іншими документами, які
підтверджують кількість надійшовших цінностей, постачальника і порядок оплати. Отримання запасів у
постачальника чи іншої організації проводиться матеріально відповідною особою комірником, на якого
виписується довіреність.

Довіреність підписується начальником дистанції і головним бухгалтером, видається під розписку і фіксується в
спеціальному журналі реєстрації довіреностей. Строк дії довіреності не більше 10 днів. Комірник, отримавши в
бухгалтерії довіреність, повинен на пізніше установленого строку, надати до бухгалтерії документи на отримання
запасів, їх оприбуткування або повернути невикористану довіреність.

Для обліку запасів бухгалтерія використовує балансові рахунки класу 2 “Запаси” 2092 “Інші матеріали” і класу
1 “Необоротні активи” 1120 “Швидкозношувані предмети”, класу 6 “Поточні зобов’язання” 685 “Розрахунки з іншими
кредиторами”. Аналітичний облік рахунку 2092 “Інші” ведеться по групам згідно класифікатору, а облік МШП по
кожній кімнаті окремо.

Для обліку руху МШП на підприємстві наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 р. №145 “Про
затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних швидкозношуваних предметів”
передбачені такі форми обліку, чинні на сьогодні:

-МШ-2 “Картка обліку малоцінних швидкозношуваних предметів”;

-МШ-4 “Акт вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів”;

-МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристосування) та обмін їх на придатні”;

-МШ-7 “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття, запобігаючого пристосування”;

-МШ-8 “ Акт на списання малоцінних швидкозношуваних предметів”.

Згідно з пунктом 7 П(С)БО 9 одиницею бухгалтерського обліку МШП є їх найменування або однорідна група (вид).

Згідно з пунктом 8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або виготовлені МШП зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю.

Первісна вартість МШП, придбаних за плату – це їх собівартість (згідно пунктом 9 П(С)БО 9).

Собівартість включає такі фактичні витрати:

- суми, що підприємство сплачує за договором безпосередньо продавцеві або постачальникові;

- суми, що сплачуються за послуги, пов’язані з пошуком і придбанням МШП (інформаційні, посередницькі
послуги);

- суми непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству;

- суми ввізного мита;

- заготівельні, вантажно-розвантажувальні, транспортні затрати;

- інші затрати, безпосередньо пов’язані з придбанням МШП (прямі: матеріальні, на оплату праці тощо).

Первісна вартість МШП, виготовлених власними силами підприємства – це собівартість їх виробництва, яка
визначається згідно з П(С)БО 16 “Витрати” (згідно пунктом 10 П(С)БО 9).

Первісна вартість МШП, внесених до статутного фонду (капіталу) підприємства – це узгоджена з усіма
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість (згідно пункту 11 П(С)БО 9).

Визначення справедливої вартості наведене у П(С)БО 19: сума, за якою може бути здійснений обмін активу або
оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами.

За справедливою вартістю також оприбутковуються МШП, отримані підприємством безоплатно або в результаті
обміну.

Частина витрат, до яких відносяться такі, як проценти за користування позиками, витрати на збут,
загальногосподарські та ін., до первісної вартості МШП не включаються. Вони відносяться до витрат того
періоду, у якому здійснені.


Таблиця 2.5. Облік придбання МШП.з/пЗміст операції


Дебет


Кредит


Сума,

грн.


1


2
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel