Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Дати коротку загальну характеристику бази практики; » (ID:10034)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

якості.2.4. З'ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів
(заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з
відповідним коментарем.


Методи диференціації індивідуальних трудових доходів.

Сукупна заробітна плата персоналу ДКЦПФР складається з двох частин:

основна заробітна плата;

додаткова заробітна плата.

Основна заробітна плата державного службовця (спеціаліста ДКЦПФР) складається з:

а). Оплати згідно посадового окладу, тобто залежить від займаної посади (спеціаліст I категорії, провідний
спеціаліст, головний спеціаліст, начальник відділу, начальник управління, член комісії, голова комісії тощо);

б). Оплати згідно рангу державного службовця (залежить від статусу органу виконавчої влади, займаної посади,
стажу роботи в установі тощо).

Крім цього, згідно ст.33 Закону України "Про державну службу" передбачено надбавку за вислугу років, яка
залежить від стажу державної служби.

Додаткова заробітна плата державного службовця (спеціаліста ДКЦПФР) залежить від розмірів позабюджетного та
додаткового бюджетного фінансування. Основними формами додаткової заробітної плати є:

щомісячна премія. Визначається як відсоток до основної заробітної плати і залежить від фактично
відпрацьованого часу;

премія за особливий характер праці. Залежить від індивідуальних якостей конкретного спеціаліста, його
особистого досвіду, знань, навичок практичної діяльності, рівня спеціальної підготовки. Розмір премії за
особливий характер праці кожному окремому спеціалісту встановлює керівник відповідного підрозділу, за
погодженням з керівником вищої ланки управління;

премія за особливі умови праці. Залежить від конкретних умов праці окремого фацівця (кількість та термін
службових відряджень тощо).

Крім цього існують інші форми матеріального забезпечення, які передбачені колективним договором (у зв’язку з
народженням дитини, хворобою, нещасним випадком тощо)


2.5. Вивчити, як в організації вирішуються питання розвитку соціального партнерства, чи є колективний
договір, коли його укладено, як він виконується. Навести структуру колективного договору.

З'ясувати, що відомо робітникам (службовцям) про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону.З метою сприяння регулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів
трудового колективу та адміністрації ДКЦПФР укладається колективний договір.

Сторонами колективного договору є адміністрація ДКЦПФР та профспілковий комітет, який представляє інтереси
трудового колективу. Колективний договір укладається на кожний рік. Окремим розділом колективного договору
передбачається наявність контролю за його виконанням з боку сторін, а також встановлена відповідальність
сторін за порушення умов колективного договору.

Основними розділами колективного договору між адміністрацією ДКЦПФР та трудовим колективом є:

загальні положення;

виробничі відносини;

трудові відносини;

забезпечення зайнятості;

формування, регулювання і захист заробітної плати;

охорона праці;

розвиток соціальної сфери установи, соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації;

гарантії діяльності профспілкової організації;

контроль за виконанням колективного договору.


Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й
господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи. Колективний договір може
укладатися також у структурних підрозділах організації в межах компетенції цих підрозділів.

Сторонами генеральної угоди, що укладається на державному рівні, виступають: професійні спілки, які
об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди; власники або вповноважені ними
органи, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах
яких зайнята більшість найманих працівників держави.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об’єднання власників або вповноважені ними органи і профспілки
чи об’єднання профспілок, інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження,
достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у
сферу їх дії.

Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об’єднаннями
підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об’єднаннями профспілок чи іншими вповноваженими
трудовими колективами органами.

Колективний договір, як угода на виробничому рівні, укладається між власником або уповноваженим ним органом
(особою), з однієї сторони, і однією або кількома профспілковими або іншими вповноваженими на представництво
трудовими колективами органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними й
уповноваженими трудовим колективом – з іншої.


Угода на державному рівні (генеральна угода) в частині, що стосується заробітної плати і трудових доходів в
цілому, згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди” має включати такі складові: розмір
прожиткового мінімуму й мінімальних соціальних нормативів, мінімальні соціальні гарантії в сфері оплати праці
й доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя, умови зростання фондів
оплати праці та міжгалузеві співвідношення в оплаті праці.

Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо нормування й оплати праці, встановлення
для підприємств та організацій галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до
кваліфікації (за мінімальною межею єдиної тарифної сітки) та мінімальних розмірів доплат і надбавок з
урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі), умов
зростання фондів оплати праці, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Галузева угода не може погіршувати становище трудящих порівняно з генеральною угодою.

Угоди на регіональному рівні регулюють норми соціального захисту найманих працівників організацій, включають
вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги.

Колективні угоди
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel